Home

Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

 

Fractieleden
Lijst Pim FortuynRudy Reker
Fractievoorzitter
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid
Tjerk Langman

CommissielidMari Nijs
Commissielid
Maik Barten
Jonge Fortuynisten

Situatie Koudenhovenseweg / Celebeslaan

koudenhovenseweg

Rondvraag: Commissie Economie & Mobiliteit

Onderwerp: Koudenhovenseweg-zuid / Celebeslaan

Eindhoven, 9 november 2015


Geacht College

Op het kruispunt Koudenhovenseweg-zuid / Celebeslaan zijn door de gemeente geruime tijd geleden betonblokken geplaatst om de snelheid van automobilisten te verminderen. (zie foto) Dit zorgt voor veel verkeersonveilige situaties omdat het kruispunt daardoor onoverzichtelijk is en er gebeuren dan ook regelmatig ongelukken. Nu geldt er het recht van de sterkste.

De gemeente heeft al bij de omwonenden aangekondigd dat het kruispunt aangepakt gaat worden. Alleen is er nog niet gecommuniceerd door de gemeente wanneer dat gaat gebeuren.

1. Bent u het met de LPF en de omwonenden eens dat de betonblokken een slecht alternatief zijn en dat het kruispunt onveilig is? 2. Wat gaat u precies doen met dit kruispunt en binnen welk tijdsbestek?

Tjerk Langman Commissielid Fractie LPF Eindhoven

 

Verzelfstandiging Van Abbe-museum

van abbe museum

Commissienotitie mogelijke verzelfstandiging Van Abbe Museum


Voorzitter, dank u wel.

Al vele jaren is het de wens van de Eindhovense politiek om het Van Abbe-museum te verzelfstandigen. Maar voor zover ik weet voorzitter, is dit wel de eerste commissienotie die de raad in dit verband krijgt voorgelegd.

Niet alleen de politiek, maar ook vele burgers van onze stad vinden het een gotspe dat het Van Abbe-museum jaarlijks een subsidie opsoupeert van om en nabij vier en een half miljoen euro. Temeer omdat het aantal betalende bezoekers al vele jaren verschrikkelijk laag is. Bij een verzelfstandiging krijgt het Van Abbe-museum alle ruimte om zich te ontwikkelen tot een echte culturele onderneming.

 

Thema-avond vluchtelingen bij D66 Eindhoven


D66 Debat in Eindhoven

Het doel van de avond is het informeren van D66-leden en eventuele andere geïnteresseerden en hen kritisch over de vluchtelingenproblematiek laten nadenken. De fractievoorzitter van de Lijst Pim Fortuyn was uitgenodigd om (ook) daar zijn kritisch geluid te laten horen.

Overige deelnemers waren:

- Zuster Bets van de Hoogstraatgemeenschap

- Ralph Severijns, expert vluchtelingenproblematiek

- Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

- Mpanzu Bamenga, gemeenteraadslid D66 Eindhoven

Het geheel stond onder leiding van Jorien Migchielsen, bestuurslid D66 Eindhoven

 
Geschreven door Administrator   

Raadsvergadering Begroting 2016

geld b1 2015

Raadsvergadering Begroting 2016 (MIP 2016 en Gem. Belastingen)

Eindhoven, 3 november 2015

Voorzitter, dank u wel,

In de commissievergadering van 20 oktober jl. waar de begrotingsbehandeling van 2016 op de agenda stond, heb ik 2 eenvoudige vragen gesteld.

- Een vraag over het renterisico als de rente weer gaat stijgen.

- En een vraag hoe de volgende coalities de toekomstige exploitatiebegrotingen sluitend moeten krijgen als zij ook de schulden moeten gaan aflossen.

Diezelfde avond werden deze vragen niet beantwoord, maar de wethouder beloofde mij wel, toen ik hem nog tijdens de vergadering daarop aansprak, deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

De antwoorden die ik uiteindelijk op deze eenvoudige twee vragen heb gekregen getuigen volgens de Lijst Pim Fortuyn van een gebrek aan verantwoordelijkheid voor onze stad in de nabije toekomst. Of zoals het in onze bijdrage in Groot Eindhoven heeft gestaan: ‘Na mij de Zondvloed’.

 

Het beteugelen van vreemd vermogen (kasgeldlimiet)

Motie B.M07

De ondergetekenden hebben de eer de volgende motie aan te bieden:

De ondergetekenden, leden van de raad van de Gemeente Eindhoven, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 september 2015, raadsnummer (15R6475) betreffende het raadsvoorstel tot het vaststellen van de Begroting 2016 en het MIP 2016;

gehoord de ter zake gevoerde discussie in de vergadering van 3 november 2015;

Overwegende dat:

- De Gemeente Eindhoven in het verleden te gemakkelijk vreemd vermogen heeft aangetrokken;

- Het college voornemens is om in 2016 weer 100 miljoen euro bij te lenen om daarmee 64 miljoen van de oude schulden in te lossen en 36 miljoen euro te gebruiken om de begroting van 2016 sluitend te maken;

- Daardoor de bankschuld stijgt naar 452 miljoen euro met een bruto rentelast in 2016 van ruim 10 miljoen euro;

 

Raadsvragen: Ongeregeldheden in AZC De Orangerie

Geacht college,

Onze fractie heeft uit betrouwbare bron vernomen dat er zaterdag 17 oktober jl. onrust is geweest in het Asielzoekerscentrum (AZC) De Orangerie. Er zouden ongeregeldheden hebben plaatsgevonden waarbij meerdere eenheden van de politie ter plaatse moesten komen om de rust te herstellen. (zie foto)

Aangezien er momenteel grote maatschappelijke onrust heerst over de exploitatie en realisatie van meerdere AZC ‘s, zowel in Nederland als in meerdere landen, vinden wij het belangrijk om helderheid te krijgen over wat er zich allemaal afspeelt in AZC de Orangerie.

 

Het gevaarlijkste kruispunt van Eindhoven

 

 tjerk sbs

 

Eindhoven, 21 oktober 2015

Namens de Lijst Pim Fortuyn fractie heeft ons commissielid Tjerk Langman samen met het SBS6 programma ‘De gevaarlijkste wegen van Nederland’ een item gemaakt over het levensgevaarlijke kruispunt Bezuidenhoutseweg – Achtseweg Zuid. Sinds de voorrangssituatie op dit kruispunt medio 2014 totaal is veranderd gebeuren er te veel (ernstige) ongevallen.

Tot nu toe zijn er 11 ongevallen geregistreerd waarvan 4 ongevallen met lichamelijk letsel, waarbij 1 motorrijder zo ernstig gewond is geraakt dat hij nu nog steeds in een revalidatiecentrum verblijft.

 

Gecombineerde commissievergadering Begroting 2016

UPDATE 22/10: Onvolledige beantwoording door het college


Eindhoven 20 oktober 2015

Voorzitter, dank u wel,

Ik zal het vandaag kort houden. De fractie van de Lijst Pim Fortuyn maakt zich al jaren grote zorgen over de Eindhovense begrotingssystematiek. Nu vandaag weer over de begroting van 2016. Deze laat zien dat het college wederom niet in staat is gebleken om de jaarlijkse baten en lasten op een gezonde wijze met elkaar in evenwicht te brengen. Het college mag zich dat aanrekenen.

In 2016 moet er weer 100 miljoen euro worden bijgeleend om een sluitende begroting te kunnen presenteren.

 

Opinie ED - Nog meer opvang is risico


Het land is in rep en roer. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff werd in het dorpje Oranje belaagd door boze inwoners, omdat zonder overleg nog eens 700 vluchtelingen in het dorp moeten worden opgevangen. Ook elders in het land vinden vormen van protest plaats tegen de talloze azc's die in no-time in ons land verrijzen. Meestal is het een vreedzaam protest en soms zijn er excessen, die we vooral in Duitsland zien. De burgers zijn radeloos aan het worden en dat is te begrijpen.

 

Raadsvragen: Fraude door asielzoekers

 

10 september 2015


UPDATE: Met antwoorde van het college


Geacht college,

Deze week (om precies te zijn op 7 september jl.) bracht RTL Nieuws naar buiten dat duizenden asielzoekers in 2007 hebben gefraudeerd voor het verkrijgen van een generaal pardon. In hetzelfde artikel is vermeld dat de 'generaal pardonners' nu proberen hun juiste identiteit alsnog geregistreerd te krijgen om zich te laten naturaliseren en hierdoor familie over te kunnen laten komen. Uit dossiers die RTL Nieuws inzag, blijkt dat er gemeenten zijn die daaraan meewerken.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 47

Volg ons ook op Facebook

Welkom bij
Lijst Pim Fortuyn


Log in / Registreer

 

Lid worden
van de
Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Klik verder

 

 

Nieuwsbrief

Aanmelden

Afmelden

 

De Puinhopen van Acht jaar Paars

Lees hierAuteur: Pim Fortuyn