Home Column

Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

 

Fractieleden
Lijst Pim FortuynRudy Reker
Fractievoorzitter
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid
Tjerk Langman

CommissielidMari Nijs
Commissielid
Maik Barten
Jonge Fortuynisten

Vrijheid van meningsuiting of een teken van zwakte?

 Eindhoven, 17 februari 2012


Door: Charles Stroek


De omstreden shariageleerde en fundamentalist Haitham al-Haddad heeft toch deelgenomen aan een debat over de islam in Amsterdam. Op de televisie zag ik dat deze man, die qua denkwijze in de middeleeuwen is blijven steken, weigerde een vrouw een hand te geven en daarbij wilde hij ook niet dat een ongesluierde vrouw hem vragen stelde. Wat een zieke minachting voor vrouwen en een uiting van een achtergebleven cultuur.

 

Wie is hier dom?


Eindhovens Dagblad-blogger Jos Kessels mist het punt

Is dat domheid of een bewuste keuze?

Met dank aan Paul Verhaegh van
Liberaal Eindhoven

Eindhoven, 14 oktober 2009


In zijn blog op de site van het Eindhovens Dagblad (ED) van 9 oktober jl. neemt ED-blogger Jos Kessels het kamerlid Sietze Fritsma (PVV) op de korrel. Het gaat Jos Kessels om het verzoek van de PVV aan de regering om onderzoek te doen naar kosten van immigranten.

‘Als ik Sietse Fritsma van de PVV hoor, dan zou je ook een website kunnen beginnen, die ‘wat kost een domoor?’ heet. Eerder begon hij een site waar de mensen kunnen reageren op wat volgens hen de immigratie allemaal kost. Het gaat Fritsma niet om wat Antillianen of Surinamers kosten, maar alleen om het prijskaartje van moslims’, schrijft Kessels. Verder noemt Kessels de PVV ‘extremistisch, leugenachtig en manipulerend’ en stelt dat deze partij alle problemen en ontwikkelingen herleidt tot slechts één oorzaak: de islam. De PVV zaait angst, aldus Kessels en waant zich superieur, ‘net als de nazi’s’.
Hij besluit met de woorden: Zo’n Fritsma is dommer en gevaarlijker dan de islam hier ooit kan worden.’

 

Europese verkiezingenColumn Zondagsnieuws 31 mei 2009Wat zijn wij weer blij. Op 4 juni mogen de inwoners van 27 Europese landen weer naar de stembus om hun stem uit te brengen. Europese landen zeg ik, dus Turkije zit daar niet bij. Dat moeten wij ook zo houden. Wat dat betreft is de LPF het roerend eens met de PVV van Geert Wilders. Als Nederlanders mogen stemmen voor Europa, is het niet vreemd dat wij het Nederlands belang voorop stellen.

 

TipgeldColumn ZondagsNieuws 8 maart 2009


Al te lang wordt Eindhoven en daarbij ook de regio Zuid-Oost Brabant overspoeld met gewapende geweldsdelicten en gewelddadige roofovervallen. Afgezien van de financiële schade, is de impact voor de slachtoffers enorm. Daarbij spreek ik uit eigen ervaring. Dat deze geweldsdelicten moeten stoppen zal ieder weldenkend mens kunnen onderschrijven.

 

Veiligheid en LeefbaarheidColumn ZondagsNieuws 1 januari 2009

Dat zijn twee namen die voor de Lijst Pim Fortuyn onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Daarom is het des te opmerkelijker dat bewoners en ondernemers uit Blixembosch al vanaf 2002 de Politie en het Stadsbestuur hebben moeten bestoken met telefoontjes en brieven aangaande overlast van (criminaliserende) hangjongeren. Ruim zes jaar heeft de politie en de politiek deze bewoners in deze prachtige nieuwe stadswijk niet serieus genomen en dat is uitermate verwerpelijk.

 

Extra belegenColumn Paul Verhaegh / Liberaal-Eindhoven 14 juli 2008
ED-journalist dekt cliëntelisme Eindhovense PvdA kritiekloos af

Columnist Gerard Janssen van het Eindhovens Dagblad (ED) schreef onlangs een column in het ED waarin hij het raadslid Rudy Reker hekelde. Wat was het geval? Rudy Reker had kritische vragen gesteld aan het College van B&W over de organisatie van een voetbalfeest voor Turkse Eindhovenaren in het Winkelcentrum Woensel (WCW).

 

TurkenColumn Gerard Janssen in het Eindhovens Dagblad 4 juli 2008


Met daaronder een lezersreactie


Het is altijd amusant om de laatste stuiptrekkingen te volgen van de LPF, dat clubje patsers van een paar jaar geleden waarvan hier en daar nog een paar splintergroepen over zijn.

 

RekersColumn Eindhovens Dagblad van Jos Kessels 21 augustus 2007

 
Mijn aangeboren zwak voor ridders van verloren zaken leidde me naar het Eindhovense gemeenteraadslid Rudy Reker.

Als ongeveer de laatste der Fortuynisten verzet hij zich tegen het opheffen van de LPF. U zult zeggen: bestond die dan nog?

 

Ik ben jullie praatjes zatMening van Pim Fortuyn: 'Ik ben jullie praatjes zat'


"Het hele milieubeleid in Nederland gaat natuurlijk nergens meer over. En van die praatjes van jullie milieubeweging word ik doodziek."

Aldus Pim Fortuyn, aanstaand lijsttrekker van Leefbaar Nederland, de partij die na de volgende verkiezingen een kabinet met VVD en CDA zal vormen.

 

Column: Hoe rechtvaardig is het opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers?


De afgelopen tijd zijn er op gemeentelijk en provinciaal niveau voorstellen aangenomen om uitgeprocedeerde asielzoekers te blijven ondersteunen, dit in strijd met het asielbeleid van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken. De aanzet hiertoe werd gegeven door een motie die afgelopen juni op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werd aangenomen. Kort daarop ontvingen de Eindhovense raadsleden een mail van de gemeente Gemert-Bakel met daarin een oproep om een soortgelijke motie als in hun gemeente en de gemeente Oss over opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers aan te nemen. Onlangs werd in de Gelderse provinciale staten een dergelijk voorstel aangenomen en in de laatste raadsvergadering besloot ook de gemeente Eindhoven om uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog op te vangen.

 


Volg ons ook op Facebook

Welkom bij
Lijst Pim Fortuyn


Log in / Registreer

 

Lid worden
van de
Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Klik verder

 

 

Nieuwsbrief

Aanmelden

Afmelden

 

De Puinhopen van Acht jaar Paars

Lees hierAuteur: Pim Fortuyn