Home Ingezonden brieven/vragen

Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

 

Fractieleden
Lijst Pim FortuynRudy Reker
Fractievoorzitter
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid
Tjerk Langman

CommissielidMari Nijs
Commissielid
Maik Barten
Jonge FortuynistenLex Cornelissen
Jonge Fortuynisten 

Ere wie ere toekomt en dat is de LPF fractie

Op 13 maart j.l. ontving onze lijsttrekker een mailtje van een bewoner uit de Eindhovense wijk Blixembosch. Op zich is dat niets bijzonders omdat er zeker in verkiezingstijd, vele tientallen berichten en telefoontjes per dag meer dan normaal bij onze fractie binnenkomen.

Maar omdat met name de PvdA in verschillende verkiezingsdebatten de oplossing in Blixembosch naar de PvdA toetrok, nadat dezelfde PvdA als grootste fractie in het toenmalige college de bewoners en ondernemers in deze wijk meer dan 7 jaar heeft laten barsten (sorry voor dit woord) wil de redactie u deze mail niet onthouden.

De naam en het mailadres zijn om privacy redenen geanonimiseerd, maar wel bij de redactie bekend.   


Van: xxxxxxxxxx [xxxxxx Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ]
Verzonden: donderdag 13 maart 2014 15:29
Aan: Rudy Reker
Onderwerp: Onderwerp verkiezingen.

 

Skaeve Huse niet in Genderbeemd


In verband met het voornemen van het Eindhovens college om Skaeve Huse op industrieterrein Hurk/Croy te plaatsen, heeft onze fractie meerdere schriftelijke en mondelinge vragen van verontruste bewoners ontvangen. Eén daarvan zullen wij hier geanonimiseerd plaatsen. Uiteraard hebben wij de vragenstellerts allemaal beantwoord.

Van:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Verzonden: zondag 9 februari 2014 15:26
Aan: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Onderwerp: skaeve huse

Vraag LS,

Namens een aantal verontruste buurtbewoners willen wij met het oog op de verkiezingen uw standpunt weten ten aanzien van;
A)     Skaeve Huse
B)     De keuze voor de locatie in de Genderbeemd

Indien u beide voorgaande vragen positief heeft beantwoord;

C)      Hoe denkt u waardevermindering en verloedering van de wijk te voorkomen
D)     Hoeveel zwakkere van de samenleving kan een wijk uw inziens aan, aangezien de Genderbeemd o.a. reeds beschikt over een huis voor ex-gedetineerden en een overlastgevende jeugdgroep.

Met vriendelijke groet,

Familie X

Antwoord Lijst Pim Fortuyn

 

Raadsvragen: Handhaving woonoverlast


Eindhoven, 15 september 2011

Er over praten is een - Iets eraan doen is twee.

Daadkracht is bij dit college ver te zoeken


Geacht college,

In de raadsvergadering van 31 mei jl. inmiddels 3 ½ maand geleden, werd via een initiatiefvoorstel (LPF) en een motie (VVD) – de regelgeving en handhaving woningsplitsing en kamerbewoning behandeld.

Zoals u weet vinden wij als Lijst Pim Fortuyn het noodzakelijk dat het kaf (de niets ontziende huisjesmelkers) van het koren (de goedwillende verhuurders) wordt gescheiden m.b.t. panden voor kamerverhuur. Daarom vinden wij dat er daadwerkelijk gehandhaafd moet worden, zeker bij overlastgevende panden die geen omzettingsvergunning hebben.

 

Beste Rudy,

Eindhoven 14 januari 2010

Noot: redactie

Het is ondoenelijk en net geen dagwerk, om alle berichtjes van dankbare mensen uit onze stad op deze site te zetten. Maar soms maakt de webmaster een uitzondering omdat het toch altijd weer fijn is als mensen hun dankbaarheid tonen voor de inzet van onze fractie. Want ook een raadslid is maer une gewone mens. Onderstaand bericht kwam vanavond per mail bij de redactie binnen.

 

Blixembosch

 

Brief van een bewoner in Blixembosch n.a.v. een bericht in het ED


Noot redactie

Niet alle brieven uit Blixembosch - en dat zijn er vele - zijn geschikt voor publicatie, omdat daar de herkomst van afgeleid kan worden. Inmiddels- en door schade aan persoonlijke bezittingen wijs geworden, zijn de bewoners daar heel voorzichtig mee. Maar het is en blijft belachelijk dat inwoners van Eindhoven anno 2009 - en neem van mij aan dat dit niet alleen in Blixembosch is - deze jongelui niet durven aanspreken op hun gedrag. Maar ook de politiek en de politie grijpen niet adequaat in. Inderdaad... en nu?

 

Brief van een bewoner in BlixemboschEindhoven, 7 augustus 2009

Archief foto LPF

Geachte heer Reker, beste Rudy,

Als direct aanwonende van het Aanschotpark heb ik het LPF schrijven ontvangen over de problematiek in Blixembosch en ben ik hierover gaan lezen op de LPF-Eindhoven website. Graag had ik direct commentaar gegeven op onder andere het stukje "Raadsvragen: Zijn valse beloften in verkiezingstijd toegestaan?" echter mijn angst voor represailles heeft me hiervan weerhouden, vandaar dat ik mijn instemming met de inhoud en mijn steun voor de voorgestelde maatregelen graag via deze email met u wil delen.

 

Wat het ED niet nodig vond om te publicerenTenminste ... op 11 augustus nog niet 

Maar … op zaterdag 15 augustus stond er een grote foto van het Ouvertureplein in de krant met een ‘verminkt’ artikel van de op 1 augustus verstuurde opiniebrief, geschreven door een bewoner van Blixembosch. Om het helemaal goed te maken heeft het Eindhovens Dagblad de complete brief op dinsdag 18 augustus 2009 nog maar eens helemaal afgedrukt. Of dat aan toeval is te wijten of aan het commentaar naar het ED op deze website zal altijd wel in het ongewisse blijven. Maar deze inwoner van Blixembosch, die de moeite heeft genomen om in de pen te klimmen is hiermede recht gedaan. Wij als redactie en als fractie van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven, danken deze redacteur alsnog voor de genomen moeite.

 

N.a.v. raadsvragen Turks voetbalevenement vragen en briefwisseling met PvdA-raadslid Isik


Naar aanleiding van de raadsvragen van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven over de Turkse voetbalsupporters bij Winkelcentrum Woensel ontvingen we enkele vragen en een opvallende mail van PvdA-raadslid Isik, welke hieronder te lezen zijn, evenals de reacties hierop van onze fractievoorzitter.

 

Hartelijk dank

Kleine moeite maar onze fractie waardeerd dit ten zeerste!

 

Huisvesting Falconcrest


Geachte heer R.Reker,

Zoals u zult weten is er een initiatiefplan ingediend door P.v.d.A. over vestiging van Falconcrest op Genneperparken. In dit plan gaat het om een boerderij te huren voor Falconcrest doeleinden. Wij zijn hier zeer blij om dat dit toch gebeurd is en dat we meerderheid in de Gemeenteraad hiervoor hebben.

 

Ingezonden brief n.a.v. discussie met PvdA-raadslid


Geachte hr. Depla;

Ik heb op de site van LPF de aan u gerichte brief van dhr. Rudy Reker gelezen alsmede ook uw antwoord daarop, graag wilde ik daarop serieus op reageren, hetzij ook met enige humor indien u mij toestaat.

 

Reactie op beschamende uitlatingen PvdA-raadslid

 


Met daaronder het antwoord van PvdA-raadslid Depla
 


T.a.v. De heer F.J.A.G. Depla

PvdA fractie gemeenteraad Eindhoven

 

Reactie op brief dhr. Vleeshouwers (Stadspartij) over ROC TurkijeHet cursief gedrukte is de integrale tekst van de heer Jan Vleeshouwers fractievoorzitter van de Stadspartij in Eindhoven
Eindhoven, 15 januari 2007

Beste Jan,

Bedankt voor je reactie. Ik zal je vragen uitgebreid doch zeer duidelijk beantwoorden. Indien er alsnog vragen onbeantwoord blijven, hoor ik het graag van je.

 

Eindhovens Dagblad verzwijgt de waarheid


De brieven van de heer Philipsen aan het Eindhovens Dagblad - betreffende het apart zwemmen van Moslimmannen - brengen niet de waarheid aan het licht. Helaas wordt de werkelijkheid verbloemd en mogen wij als inwoners van Eindhoven blijkbaar bepaalde zaken niet weten. Een goede lezer heeft hier al lang met zijn vinger door geprikt, maar toch is het goed om dit verhaal even te resumeren.

Op 15 september ontvingen alle fractievoorzitters van de Eindhovense gemeenteraad het schrijven van de heer Philipsen. Daarin maakte hij melding dat het ir. Ottenbad op donderdagavond na 20.45 uur is gesloten voor de vaste bezoekers en daarna alleen Moslimmannen toegang krijgen.

 

Terug naar de menselijke maat!
Wij bedanken Lijst Pim Fortuyn fractievoorzitter Rudy Reker


 

 

Mag ik een beroep doen op u als gemeenteraadslid?

Zo luidde de vraag rond half mei van dit jaar van mevrouw M. uit Eindhoven. Zij sprak namens een aantal bewoners uit de wijk De Tempel in Eindhoven.

Natuurlijk was onze fractievoorzitter, de heer Reker, bereid om te luisteren. Maar niet alleen dat. Na verificatie van besproken zaken aangaande de onrechtmatigheid van deze vestiging en overlast veroorzakende bezoekers van videotheek ’Hollywood Factory’ – illegaal – gelegen aan de Brussellaan, diende de heer Reker onderstaande vragen in. De antwoorden van het college staan daar genummerd onder.

Deze raadsvragen en bijbehorende antwoorden kunt u vinden bij 'Raadsvragen'.

Rudy Reker, fractievoorzitter

6 juni 2006

 


Volg ons ook op Facebook

Welkom bij
Lijst Pim Fortuyn


Log in / Registreer

 

Lid worden
van de
Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Klik verder

 

 

Nieuwsbrief

Aanmelden

Afmelden

 

De Puinhopen van Acht jaar Paars

Lees hierAuteur: Pim Fortuyn