Home Nieuws

Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

 

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn











Rudy Reker
Fractievoorzitter








Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid








Tjerk Langman

Commissielid







Mari Nijs
Commissielid








Maik Barten
Jonge Fortuynisten







Lex Cornelissen
Jonge Fortuynisten 

PDF Afdrukken E-mailadres

Bij dit betoog ging burgemeester Rob van Gijzel door het lint

21 april 2015

Betoog Tjerk Langman bij 0.41.08 minuut in commissievergadering FB

Voorzitter dank u wel

Als eerste wil de LPF benadrukken dat we blij zijn dat eindelijk de eerste contouren van een actieplan radicalisering en polarisatie op tafel ligt. Het landelijk dreigingsniveau is al geruime tijd "substantieel" dus er moest echt een plan van aanpak komen. Het plan ziet er gedegen uit maar toch hebben wij nog specifieke vragen over hoe dit plan regionaal gaat werken.

 
PDF Afdrukken E-mailadres

Moord op Pim Fortuyn was geniaal complot

Bron: http://www.ninefornews.nl/video-moord-op-pim-fortuyn-geniaal-complot/

Dit artikel is in 2014 verschenen. Vandaag is het een jaar later, 6 mei 2015, maar vele burgers twijfelen aan de werkelijke toedracht.

Het is 12 jaar geleden (inmiddels is dat in 2015 13 jaar geleden) dat politicus Pim Fortuyn op het Mediapark in Hilversum werd neergeschoten. Zoals ieder jaar op 6 mei herdenken sympathisanten de politicus door per bus langs de locaties te trekken die voor hem belangrijk zijn geweest.

De herdenking dit jaar is anders dan andere jaren, want de moordenaar van Fortuyn loopt sinds kort (sinds 2012) weer vrij rond. “De sfeer is beladen, mensen zijn boos.”

Was Volkert van der G. werkelijk degene die Pim Fortuyn doodschoot? Pas geleden sprak schrijver Tomas Ross zich in De Journalist kritisch uit omdat de moord ‘niet is onderzocht vanuit de theorie dat er niet één, maar twee schutters waren die kogels afvuurden op de politicus’. Genoeg feiten die duiden op een complot, zijn volgens Ross onvoldoende onderzocht.

 
De beste moskee is geen moskee PDF Afdrukken E-mailadres

De beste moskee is geen moskee

foto van Tjerk Langman.

 
PDF Afdrukken E-mailadres

Boze islamitische geestelijke uit Eindhoven

 

Bron: Dagelijkse Standaard


Auteur  Tim Engelbart


3 mei 2015

 

Screenshot Al Arabiya. Afgebeeld: Aaidh al-Qarni

Boze islamitische geestelijke uit Eindhoven: waarom worden radicale imams geweigerd? 

Nasr El Damanhoury, directeur van de Al Fourqaan-moskee in Eindhoven, wil graag van overheid weten waarom haatimams worden geweigerd. Is dat niet duidelijk dan?

Boze gezichten in Eindhoven. De directeur van de plaatselijke moskee, is momenteel niet zo blij met de Nederlandse overheid. Die houdt er namelijk een lijst op na met radicale imams die ons land niet in mogen. Nu tekent hij daar niet direct bezwaar tegen aan, maar wel wil hij graag . Want oh, oh, oh, het was toch wel verdacht dat de radicale imam Aaidh al-Qarni (voorstander van ‘het verbrijzelen van schedels, het afsnijden van kelen en het opofferen van mannen en huizen.’) geweerd werd uit Nederland:

 
PDF Afdrukken E-mailadres

Italië trekt Visa haatimam in

 


Betreft: Saoedische predikant in de Al-Fourqaanmoskee


Geachte leden van de Raad,

Gisteren is aan u en mij bekend geworden dat de islamitische predikant Aaidh al-Qarni de komende dagen zou spreken in de Al-Fourqaanmoskee. Ik heb daarover van diverse zijden verontruste berichten ontvangen en verschillende leden van uw Raad hebben schriftelijke vragen gesteld. Daar was ook alle reden voor.

 
PDF Afdrukken E-mailadres

Ongeregeldheden en ondoordacht optreden ME bij PSV-AJAX?

 me psv-ajax

2 maart 2015

Bij ongeregeldheden na de voetbalwedstrijd PSV-Ajax zijn zondagavond bij het Philips Stadion in Eindhoven enkele gewonden gevallen. Naar aanleiding van het optreden van de politie en ME na de wedstrijd van PSV-AJAX van gisteren, heb ik onze burgemeester om opheldering gevraagd.

Met diverse links onderaan deze pagina

Geachte heer van Gijzel,

Het hier onderstaande stukje tekst heb ik vandaag in het ED gezet als commentaar bij het optreden van de ME na de wedstrijd PSV - AJAX? Het artikel spreekt voor zich.

Mijn dochters zijn woedend over dit, in hun optiek onnodig en vooral het levensgevaarlijk optreden van de ME en hun beeldvorming van de politie als hulpverleners is omgeslagen als een blad van een boom. Ik zal maar niet herhalen wat zij letterlijk hebben gezegd.

 
PDF Afdrukken E-mailadres

Een nieuwjaarstoespraak die niet is uitgesproken



Nieuwjaarstoespraak Lijst Pim Fortuyn op 8 januari 2015


De reden dat deze toespraak niet is uitgesproken ligt in het feit dat het bestuur en fractie het ongepast zouden vinden om de nieuwjaarsbijeenkomst door te laten gaan, terwijl op hetzelfde tijdstip in het stadhuis een openbare protestbijeenkomst met Eindhovense burgers plaats zou vinden over de recente gebeurtenissen in Parijs. Daarom is deze toespraak niet uitgesproken, maar wij willen hem wel met u delen.

 

Beste mensen,

Ik heet u allen van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de LPF, de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven. Ik begin dan ook met u allen een gelukkig en voorspoedig maar vooral een gezond 2015 te wensen.

In alle opzichten was 2014 een bewogen jaar. Niet alleen in onze stad voor onze politieke partij maar ook nationaal en internationaal. De vliegramp van de MH 17 waarbij ook Eindhovense slachtoffers te betreuren vielen, heeft ons allemaal diep geraakt. De ontvangst van de slachtoffers op Eindhoven Airport was groots en vervulde iedereen, ongeacht de politieke kleur, van trots in een periode van diepe rouw. Bijna alle slachtoffers van deze ramp zijn op waardige wijze naar ons land teruggebracht.

 
PDF Afdrukken E-mailadres

Nieuwjaarsbijeenkomst Lijst Pim Fortuyn van vandaag geannuleerd

 

PERSBERICHT

Eindhoven, 8 januari 2015

Het bestuur en fractie van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven menen er goed aan te doen om de voor vandaag geplande nieuwjaarsbijeenkomst te annuleren. Dit op zeer korte termijn genomen besluit komt voort uit de recente gebeurtenissen in Parijs, waar gisteren moslimextremisten een bloedige aanslag hebben gepleegd op de redactie van het satirisch weekblad Charlie Hebdo.

Het bestuur en de fractie tonen volledig begrip voor het besluit van de burgemeester van Eindhoven, die vanavond om 18.00 uur een openbare protestbijeenkomst in het stadhuis laat plaatsvinden.  Daar kunnen wij stilstaan bij deze gruwelijke gebeurtenis. Om die reden vinden wij het ongepast dat onze nieuwjaarsbijeenkomst samenvalt met de bijeenkomst in het stadhuis. Wij als Lijst Pim Fortuyn Eindhoven zijn voorstander van, zoals u dat van ons mag verwachten, het woord als wapen.

Noot voor de redactie:
voor informatie Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven,
telefoon 06-54905959
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Eindhovens Dagblad

Studio 040

 

 
PDF Afdrukken E-mailadres

De nieuwsbrief: terug van weg geweest!



december 2014


Beste leden, relaties en geïnteresseerden,

Het is nu alweer enkele maanden geleden dat de laatste nieuwsbrief is verstuurd. Dit betekent niet dat er in die periode niets bij de LPF is gebeurd, integendeel zelfs. In het begin van dit jaar was er veel werk te verzetten i.v.m. voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen, die in maart jl. zijn gehouden. Zoals u weet zijn tegen onze verwachtingen, maar ook tegen de verwachting van veel leden, burgers en collega's de verkiezingen voor onze fractie niet goed afgelopen. Van de 2 zetels hebben wij er 1 moeten inleveren.

Dit ondanks de hoge peiling, veel positieve mails, brieven en sms’jes voorafgaand aan de verkiezingsdag. Opvallend was dat wij dit in 2006 en 2010 niet in deze mate hebben gehad. Maar er waren ook hartverwarmende en persoonlijke ondersteuningsverklaringen, die ons op straat en op meerdere locaties mondeling werden toebedeeld. De verwachtingen waren daarom hoog gespannen.

 
PDF Afdrukken E-mailadres

Opinie ED: ambulances zonder spoed niet op busbaan




25 november 2014


Als elke seconde telt!

 


Ambulances mogen niet zonder spoed op de busbaan

De Eindhovense wethouder wil geen ontheffing verlenen aan de ambulancedienst om zonder spoed op de busbanen te mogen rijden. Dit ondanks dat Ambulancezorg Brabant Zuidoost hier duidelijk om heeft gevraagd. De wethouder is tot dit besluit gekomen omdat zij vindt dat de verkeersveiligheid op de busbaan verstoord zou kunnen worden. Nu mogen alleen hulpdiensten (politie, brandweer, ambulancedienst), als zij optische of geluidssignalen voeren, op de busbaan rijden. Er is een uitzondering op die regel en dat zijn taxi’s met een TX-keurmerk, die mogen wel op de busbaan van de binnenring rijden. Zij hebben daarvoor in 2008 een ontheffing gekregen. Hieruit blijkt dat taxi’s kennelijk geen belemmering vormen voor het busvervoer.

 
PDF Afdrukken E-mailadres

Bestemmingsplan HOV-baan Huizingalaan

 huizingalaan bus

Raadsvoorstel bestemmingsplan 'HOV-baan Huizingalaan
       

Eindhoven, 18 november 2014


De LPF fractie is de enige partij die tegen dit voorstel heeft gestemd


Woordmelding Rudy Reker onder dit artikel

Voorzitter dank u wel,

Het is noodzakelijk en ook realistisch te stellen dat het wegdek van de Huizingalaan aan vernieuwing toe is. Maar om dat nu te koppelen aan een nieuw HOV-project op de Huizingalaan, is na de uiterst negatieve ervaringen van weggebruikers van het HOV-2 project Sterrenlaan, van- en naar Nuenen, niet meer vanzelfsprekend.

 
PDF Afdrukken E-mailadres

Slapeloze nachten

  

5 november 2014



Artikel Lijst Pim Fortuyn in Groot Eindhoven




Slapeloze nachten

Ik vraag mij af of het college rustig zou kunnen slapen als zij de begroting 2015 zou moeten financieren met privégeld. Het antwoord hierop dat u waarschijnlijk al hebt verwacht, zal nee zijn.

 
PDF Afdrukken E-mailadres

Raadsvergadering Begroting 2015



Voor 2015 presenteert het college een batig saldo van € 26.000. In werkelijkheid kent de begroting een nadelig saldo van € 33 miljoen. In hetzelfde vakje staat geschreven dat er € 16 miljoen aan de reserves wordt toegevoegd maar ook € 49 miljoen aan de reserves wordt onttrokken. Snapt u het?



Eindhoven 4 november 2014

Voorzitter, dank u wel,

Deze coalitie die de naam ‘Expeditie Eindhoven’ mee kreeg, omschrijft haar eerste begroting als ‘Grenzeloos Ambitieus’. Even later lezen wij: ‘de Financiën zijn verantwoord en reëel’. Met nog meer van deze mooie woorden staat dat zo in de gepresenteerde begroting van 2015, zoals deze voor ons ligt.

 
PDF Afdrukken E-mailadres

Goede communicatie voor Eindhovens college een brug te ver




Opinie: Eindhovens Dagblad


16 oktober 2014


Auteur: Rudy Reker, fractievoorzitter



Veel conflicten tussen de Gemeente Eindhoven en de inwoners van de stad zijn al jaren toe te schrijven aan een gebrekkige communicatie. Dat is jammer omdat daardoor het vertrouwen in het Eindhovens bestuur onder druk komt te staan. De laatste communicatieve misser heeft het college begaan door de burgers in Blixembosch en de Achtse Barrier veel te laat te informeren en niet te raadplegen over de vestiging van een asielzoekerscentrum in de Orangerie. Dat is burgerparticipatie op zijn smalst.

 
PDF Afdrukken E-mailadres

Raad niet unaniem over Orangerie

 buurt protest web



door Corrie de Leeuw


e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.



EINDHOVEN – 25 september 2014



De Lijst Pim Fortuyn (LPF) is als énige fractie in de Eindhovense gemeenteraad tégen opvang van asielzoekers in de Orangerie.

Poll Eindhovens Dagblad

29% is voor

71% is tegen

Hoezo zitten er Volksvertegenwoordigers in de Eindhovense raad?
 

 De LPF in de Eindhovense gemeenteraad is tóch niet voor de tijdelijke opvang van 700 asielzoekers in het voormalige bejaardenhuis de Orangerie in Eindhoven-noord.

De Eindhovense gemeenteraad leek dinsdagavond nog zo eendrachtig in het verwelkomen van 700 asielzoekers op de vlucht voor oorlogsgeweld in Syrië en Irak. Het COA had Eindhoven gevraagd het voormalige bejaardenhuis
daarvoor beschikbaar te stellen.

 
PDF Afdrukken E-mailadres

Zware tijden voor auto in Eindhoven

 

 

Opiniepagina
Eindhovens Dagblad 26 augustus 2014

 

Door: Rudy Reker en Tjerk Langman

 


Foto: Ton van de Meulenhof

HET EINDHOVENS COLLEGE VERKLAART DE AUTOMOBILIST TOT PERSONA NON GRATA

De automobilist en daarmee ook de lokale economie krijgen het in Eindhoven steeds zwaarder te verduren. Eerst schrapt dit college definitief de Noord Oost Corridor (NOC), beter bekend als de ‘Ruit’ om Eindhoven waar het vorige college (PvdA, D66, GL en VVD) unaniem mee had ingestemd. Enkele dagen geleden kunnen de inwoners van onze regio in het Eindhovens Dagblad lezen dat het huidige college (PvdA, D66, Gl en de SP) voornemens is de Vestdijktunnel definitief voor het autoverkeer af te sluiten. Aan de consequenties die deze afsluiting tot gevolg heeft, is dit college door een chronisch gebrek aan een middel- of lange termijn visie niet toe gekomen. Voorbeelden van het ontberen van een lange termijnvisie zijn er al vele jaren in overvloed.

 
PDF Afdrukken E-mailadres

Bestemmingsplan Woonwagenlocatie Orpheuslaan


 
Commissievergadering Ruimte/Vastgoed

 

26 augustus 2014

 

Foto: Studio 040

Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Woonwagenlocatie Orpheuslaan


Het Ordevoorstel om dit Raadsvoorstel van de agenda af te halen, wat de LPF in haar betoog had aangekondigd, is niet nodig geweest omdat wethouder Marco van Dorst (D66) eieren voor zijn geld koos. Nadat alle fracties aan het woord waren geweest vertelde de wethouder dit voorstel van de agenda te halen.   


Voorzitter dank u wel,

Op 10 september 2013, tijdens het vorige college, is de uitbreiding van de Woonwagenlocatie Orpheuslaan al aan de orde geweest. Toen waren er vanuit verschillende kanten veel gegronde en diverse bezwaren tegen uitbreiding van dit kampje. Dit omdat een uitbreiding ondermeer een definitieve verwoesting zou betekenen van een eeuwenoud historisch stuk natuur. Ook was er geen advies gevraagd aan Trefpunt Groen Eindhoven. (TGE). Toch een organisatie denk ik zomaar, die je bij zo’n uitbreiding, in juist het prachtige Dommeldal, als een der eersten om advies zou vragen.

LPF sept. 2013 http://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/index.php/nieuws/862-woonwagenlocatie-orpheuslaan

 
PDF Afdrukken E-mailadres

 Werkbezoek WIJeindhoven



3 juli 2014


Werkbezoek wijkgebouw De Dommel in stadsdeel Gestel



Op donderdag 3 juli jongstleden vond er een werkbezoek plaats om de voortgang van WIJeindhoven te bespreken. Uiteraard waren wij als LPF-fractie ook aanwezig bij deze belangrijke maatschappelijke ontwikkeling in onze stad.Onder leiding van onze wethouder Lenie Scholten kregen we een uitgebreide presentatie van diverse partijen die bij de tot standkoming van WIJeindhoven betrokken zijn. Leden van de WMO-raad, de projektmanager van de generalistenteams, teamleiders en uiteraard de generalisten zelf.

 
PDF Afdrukken E-mailadres

Vaststellen Jaarrekening en Jaarverslag 2013



17 juni 2014


Vaststellen Jaarrekening en jaarverslag 2013


Gezien het gemak waarmee wethouder Staf Depla (PvdA) al 4 jaar lang, onder felle protesten van de Lijst Pim Fortuyn (LPF) en het Ouderen Appél Eindhoven (OAE) graaide in de opgebouwde reserves van de gemeente Eindhoven, hebben wij deze Jaarrekening en het Jaarverslag over 2013 niet goedgekeurd. Het eigen vermogen was voor een groot deel opgebouwd door de verkoop van het Energiebedrijf NRE, waardoor wij nu jaarlijks meer dan 10 miljoen euro divident mislopen! Sinds het aantreden van de vorige linkse coalitie, met een vleugje VVD in 2010 (PvdA, VVD, D66 en GL) is het eigen vermogen met 93 miljoen afgenomen. Geld wat wij weer moeten lenen omdat al ons kapitaal vastzit in kunst, grond, zand en stenen.

Alle andere partijen in de Eindhovense gemeenteraad vonden het wel goed zo, omdat het grootste deel van de gemeenteraad geen jaarrekeningen kunnen lezen en er uiteraard ook geen concequenties aan kunnen verbinden. Zij volgen blindelings - maar wel gevaarlijk - het advies van de wethouder van Financiën. In dit geval Marco van Dorst (D66)

Samen met het OAE heeft de LPF 5 moties en 1 amendement ingediend. Het amendement is verworpen, 1 motie gaat naar de commissie, 1 motie is ingetrokken en 3 moties zijn door een meerderheid van de raad verworpen. (verworpen moties waren: De Vastgoed portefeuille op orde brengen, een Leenplafon inbouwen en het Aflossen van de torenhoge schuldenlast die de gemeente Eindhoven heeft opgebouwd. Dossier Eindhoven   

Hieronder het betoog van de LPF door Rudy Reker

 
PDF Afdrukken E-mailadres

Raadsvoorstel Turkse appartementen in de Bennekel


17 juni 2014



Raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan Gestel buiten de Ring (Willaertplein)


Stemverklaring Rudy Reker

Voorzitter dank u wel,

Het bestemmingsplan ‘Gestel buiten de Ring’ X 2005, met name het Willaertplein moet worden aangepast om er 14 senioren-appartementen te kunnen bouwen. Dat doel op zich is natuurlijk prachtig, ware het niet dat de huidige senioren, die daar in de Bennekel zijn geboren en getogen niet voor deze appartementen in aanmerking komen. Nee, deze appartementen zijn exclusief bestemd voor ouderen met een Turkse achtergrond.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 11

Volg ons ook op Facebook

Welkom bij
Lijst Pim Fortuyn


Log in / Registreer

 

Lid worden
van de
Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Klik verder

 

 

Nieuwsbrief

Aanmelden

Afmelden

 

De Puinhopen van Acht jaar Paars

Lees hier



Auteur: Pim Fortuyn