Home Nieuws Actueel

Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

 

Fractieleden
Lijst Pim FortuynRudy Reker
Fractievoorzitter
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid
Tjerk Langman

CommissielidMari Nijs
Commissielid
Maik Barten
Jonge Fortuynisten
Raadsvragen: Gebiedsgebod Volkert van der Graaf voor Eindhoven

 


31 maart 2014


Bijzonder vreemd dat Volkert van der Graaf zich op meerdere locaties in ons land niet mag begeven. Vreemd is echter dat Eindhoven, als laatste gemeente waar de politieke partij onder de naam Lijst Pim Fortuyn nog steeds actief is hierbij niet is genoemd. Dit terwijl wij allemaal weten dat deze brute, kille en onberekenbare moordenaar geen spijt heeft betoont van zijn gruwelijke daad.Geacht college,

Onze fractie heeft kennisgenomen van de vervroegde invrijheidstelling van Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn. U zult begrijpen dat wij gemengde gevoelens hebben bij deze vervroegde vrijlating, van de man die de Nederlandse democratie een ernstige klap heeft toegebracht. Op 2 mei 2014 is Van der Graaf vrij man, ondanks de beperkingen die hem zijn opgelegd. Zo mag hij niet in Rotterdam, Den Haag, Hilversum, Harderwijk en Tilburg komen en mag hij geen contact hebben met de media. Deze beperkingen zijn hem niet zonder redenen opgelegd.

 

Grondwet geldt voor iedereen


Actuele Motie: Grondwet geldt voor iedereen! 

25 maart 2014

Als reactie op de aangekondigde Actuele Motie van Groen Links in de laatste raadsvergadering van de 'oude raad' heeft de fractie van de Lijst Pim Fortuyn gemeend daar niet zomaar mee in te kunnen stemmen. Hoewel de LPF niet tegen de Grondwet wil stemmen was de aanleiding – de recente uitspraken van Geert Wilders – voor onze fractie niet goed gekozen. Vandaar ziet u eerst het betoog van de fractievoorzitter van de LPF Rudy Reker en daaronder de Actuele Motie van GroenLinks.


Betoog Rudy Reker

Voorzitter, dank u wel.

Toen ik zondag het voorstel van mevrouw Richters had gelezen om naar aanleiding van de woorden van de heer Wilders een actuele motie in te dienen, dacht ik: Daar gaan we weer.

Voorzitter, het was 2002 dat Pim Fortuyn in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen waar hij volgens de prognoses van toen met zijn politieke partij de Lijst Pim Fortuyn hoog zou scoren, zeer ernstig werd gedemoniseerd en bedreigd.

 
Lijst Pim Fortuyn
 

Jaarverslag fractie 2013 Lijst Pim Fortuyn

 

maart 2013Gemeentesite Eindhoven


http://www.eindhoven.nl/actueel/nieuws/Jaarverslag-Gemeenteraad-2013.htm 


Blunders

Het afgelopen jaar kenmerkte zich doordat miljoenen kostende bestuurlijke blunders in onze stad in de openbaarheid zijn gekomen. Enkele voorbeelden: het Orgelplein, 18-Septemberplein en het Catharinaplein. Maar het leed is daarmee niet geleden. Deze zaken blijven namelijk geld kosten omdat het einde van deze geleverde wanprestaties nog niet in zicht is. Indien onze fractie zich niet intensief met deze zaken bezig had gehouden, zouden dit opnieuw doofpot-affaires van onze stad zijn geworden.

 

Het Kerstmenneke is niet meer


30 januari 2014

Donderdag bereikte ons het droevige bericht dat Paul Smulders, beter bekend als het Kerstmenneke op 83 jarige leeftijd is overleden. Paul kwam eind 2013 veelvuldig in het nieuws doordat onze fractie de legeskosten die Paul zou moeten betalen om vanuit zijn eigen tuin kerstbomen te verkopen op de eerste plaats absurd hoog vond, terwijl later bleek dat Paul al 17 jaar ten onrechte daarvoor leges had betaald. De onterecht betaalde legeskosten zou door de gemeente Eindhoven worden teruggestort. Hoewel Paul na deze aanvaring met de gemeente Eindhoven met hartklachten is opgenomen in het ziekenhuis en nadien in een verzorgingshuis was geplaatst, heeft hij niet van dat geld kunnen genieten. Jammer!

Rust zacht Paul!

 

DORPSRAADVERGADERING

verkiezingsposter web2014

Spreektekst Rudy Reker

 

Dorpsraadvergadering op Acht

 

22 januari 2014

 

Beste mensen, lieve mensen,

Eind 2011 is de Dorpsraad Acht, onder de huidige coalitie van PvdA, de VVD, D66 en Groen Links opgeheven. De argumentatie voor opheffing, die deze coalitie heeft gebruikt slaat nergens op. Maar dat hoef ik u, hier als inwoners op Acht niet te vertellen. Wij als Lijst Pim Fortuyn Eindhoven hebben uiteraard tegen dit voorstel gestemd. En dat hebben wij niet zomaar gedaan en ik zal het u vertellen waarom.

 

LPF behoedt Eindhoven voor aanslag op lokale democratie

democratie
14 januari 2014


Commissievergadering, Ruimte en Vastgoed

 

Tijdens de commissievergadering van dinsdag 14 januari stond er bij agendapunt  3.2 het raadsvoorstel: ‘Aanpassing aanwijzingsbesluit categorie van gevallen waarin voor het verlenen van een omgevingsvergunning geen ‘Verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad is vereist’.

Een wel zeer ingrijpend voorstel van het college om meer macht naar zich toe te trekken, waar ook maar maximaal een half uurtje voor uit was getrokken. Het college wilde namelijk met dit gewijzigde voorstel de mogelijk hebben een aantal zaken te legaliseren, zonder dat de raad het college hierop kon aanspreken. Rudy Reker als eerste spreker schudde de commissieleden wakker. Zijn betoog kunt u hier lezen.

 

Nieuwjaarstoespraak

verkiezingsposter web2014
  
  Nieuwjaarstoespraak Lijst Pim Fortuyn

  Uitgesproken door Rudy Reker

  9 januari 2014 

VERKIEZINGSPOSTER 2014


 
Beste mensen,

Ik heet u allen van harte welkom op deze nieuwjaarsreceptie van de Lijst Pim Fortuyn, de LPF Eindhoven zoals ook wel eens wordt gezegd. Inmiddels kunnen wij spreken van een jaarlijkse traditie en u moet mij op mijn woord geloven, dat willen wij nog vele jaren zo doorzetten.

Dit zeg ik u omdat er op 19 maart a.s., dat is nog géén 10 weken meer te gaan,  weer nieuwe gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. En u begrijpt dat wij als LPF graag weer deel van de nieuwe raad willen uitmaken. En als de vooruitzichten mij niet bedriegen, kan er wel eens een aardverschuiving plaats vinden in het politieke krachtenveld, en dan niet alleen in onze stad.

 

 Interview Joost Niemoller met onze lijsttrekker

134083 rudy reker web 6448

 


Rudy Reker: 'De PVV is de enige partij die het volk echt vertegenwoordigt.'


Gepubliceerd door Joost Niemöller13 januari 2014


Op 19 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op gemeentelijk niveau zijn een aantal nieuw-realistische partijen actief die zich niet onder een landelijke noemer hebben verzameld. Alleen in Den Haag en in Almere zal de PVV meedoen. Veel lokale partijen zijn afsplitsingen van de vroegere LPF, of stammen op een andere wijze nog uit het Fortuyn tijdperk. Afgaand op enkele internetpeilingen hebben ze de wind mee. Waar staan ze voor? Hoe is het met ze gegaan? Een reeks interviews.

Allereerst met Rudy Reker. Hij is de lijsttrekker van de LPF Eindhoven.

 
test

 

Dat Eindhovenruim tien jaar na de opkomst van Pim Fortuyn nog steeds een springlevende LPF-afdeling kent, is voor een belangrijk deel te danken aan Rudy Reker, al jaren het gezicht van de Fortuynisten.

De LPF heeft door Reker – gesteund door tweede man Charles Stroek – een eigen geluid en profileert zich door zich bepaalde onderwerpen helemaal eigen te maken. Voorbeelden hiervan zijn de Turkse feestzaal in de Tempel, de problemen rond het Catharinaplein, de legeskosten en de gemeentelijke financiën.

De ’grotere kleintjes’ in de Eindhovense raad hebben zich deze periode aardig weten te profileren. De eenpitters daarentegen hebben vooral aangetoond dat ze letterlijk niets toevoegen aan het politieke landschap.

 

 

Een beoordeling door het ED met vier sterren

 134083 rudy reker web 6448

 
Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht blikt het ED in een vierluik terug op de afgelopen raadsperiode in Eindhoven. Vandaag deel 1: de kleine(re) oppositiepartijen.


Eindhoven, 17 december 2013


Rudy Reker krijgt 4 sterren


 Bron: ED Het ED heeft het functioneren van raadsleden in de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies beoordeeld: op inhoud, presentatie, strategisch inzicht en ‘hart voor de zaak’.
Infographic Harold Straatman

'Eenpitters voegen weinig toe in raad'

 

EINDHOVEN – De voortekenen voorspelden natuurlijk al niet veel goeds. „Een geweldige vent, die gaat Eindhoven op z’n kop zetten”, oreerde politica Rita Verdonk op de Markt in Eindhoven, vlak voor de verkiezingen van 2010. Verdonk was toen nog boegbeeld van haar eigen nieuwe beweging Trots op Nederland, maar ze had even over het hoofd gezien dat ’haar lijsttrekker’ in Eindhoven een vrouw was. Tonnie van den Berk kwam desondanks toch als eenpitter in de raad en viel daar – consequent, dat wel – vooral op door een gebrek aan inhoudelijke bijdragen.

 

 

Vergunning voor Kerstboomverkoop van eigen grond onnodig


Bron: Eindhovens Dagblad

Afbeelding Paul Smulders

Fotograaf: Ton van de Meulenhof

23 november 2013Het kerstbomendrama

Als u als geïnteresseerde bezoeker van deze website nu denkt dat voor de LPF Eindhoven deze onrechtvaardige legesheffing aangaande verkoop van kerstbomen voor Eindhovense burgers en ondernemers is weggenomen heeft u het mis. Het college heeft bij de beantwoording van onze raadsvragen dd. 16 juli 2013 aangaande de legeskosten over standplaatsvergunningen gezegd dat het bedrag van 846 euro voor 100 % kostendekkend is. In de begroting van 2014 blijkt dat niet zo te zijn. Maar dat zien we morgen dan wel weer ..... (wordt vervolgd)

 

Smulders had geen vergunning nodig voor kerstboomverkoop


Bron: Eindhovens Dagblad


Afbeelding Paul Smulders


Fotograaf: Ton van de MeulenhofPaul Smulders (83) uit Eindhoven en Ad van Thiel (72) uit Veghel hadden geen vergunning nodig om in Woensel kerstbomen te mogen verkopen.

Zij deden dat vanaf een afsluitbare achterplaats en handel vanaf zo'n terrein is niet vergunningplichtig. Smulders heeft daarover een brief gekregen van de gemeente Eindhoven. Mocht blijken dat hij de afgelopen jaren onterecht leges heeft betaald, dan zal Eindhoven dat compenseren. Dat liet de gemeente gistermiddag weten naar aanleiding van de ophef over de geëxplodeerde legeskosten (van 78 tot 846 euro in drie jaar tijd) voor 'meerdaagse standplaatsvergunningen'.

 

Belachelijke berekening van leges

Bron: Eindhovens Dagblad, foto: illustratie: Elise Rava

COMMENTAAR

Wethouder snapt ook dat hij onzin verkoopt met uitleg van kosten

Zelden heeft een bestuurder zichzelf zo te kijk gezet als wethouder Staf Depla met zijn poging om in deze krant uit te leggen waarom een simpele vergunning voor de verkoop van kerstbomen aan huis in Eindhoven eigen­lijk 1.281 euro zou moeten kosten. Volgens de wethouder komt de aanvrager dus nog goed weg met een rekening van 846 euro, want de gemeente is niet in staat om voor dat bedrag kostendek­kend te werken. En dat is toch echt de afspraak.

 

Depla verdedigt geëxplodeerde leges


Bron: Eindhovens Dagblad

Interview: Piet Snijders

EINDHOVEN – De Eindhovense wet­houder Staf Depla (PvdA, Financi­ën) schaamt zich er niet voor dat de prijs van een standplaatsver­gunning in zijn gemeente dit jaar is opgetrokken van 155 naar 846 euro. Volgend jaar wordt die vergun­ning nóg duurder: 1.022 euro. En om helemaal kostendekkend te zijn – althans naar de maatstaven van de gemeente – zou die ver­gunning eigenlijk zelfs 1.281 euro moeten kosten.

 Hoe valt dit uit te leggen?

„Je moet niet alleen kijken naar de leges die wij hebben verhoogd, maar ook naar de leges die we hebben geschrapt. Als je daar on­ze motivering onder legt, is ons le­gesverhaal heel redelijk. De ge­meenteraad heeft ons drie jaar geleden opdracht gegeven de leges kostendekkend te maken. Daar zijn we mee bezig. Voorheen werden relatief hoge le­ges geheven op grote projecten en daarmee werden niet-kostendek­kende leges voor kleine initiatie­ven gesubsidieerd. Dat systeem was ondoorzichtig; daar willen we vanaf.”

 

‘Zijn jullie wel goed?’

 

Bron: Eindhovens Dagblad, foto: Ton van de Meulenhof, illustratie: Elise Rava

door Piet Snijders e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  

Meer dan een halve eeuw was Eindhovenaar Paul Smulders (83) ‘humorist’. Stak hij als tonprater Peerke van Baokel II de draak met ambtenarij.

„Vijf-en-een-half uur tekst,” meldt hij trots. „Zelf geschreven en alles van buiten.” Zijn ogen lichten nog op als hij erover ver­telt. Maar het lachen is hem ver­gaan. Dit jaar heeft het ambtena­rendom meedogenloos teruggesla­gen. Niet met humor, maar ge­woon plat in de portemonnee. Van de zomer kreeg Smulders na­melijk te horen dat de standplaats­vergunning die hij nodig had om aan huis kerstbomen te mogen verkopen duurder was geworden.

 

College moet aantijging terugnemenOpinie ED 13 nov. 2013Auteur: Rudy RekerSchuld bekennen door Eindhovens college in Orgelplein dossier teveel gevraagd


In vette letters stond het op de voorpagina van het ED van 7 november jl. ‘Geen bewijs fraude kamp’. De projectleider kan niet strafrechtelijk vervolgd worden, is de mening van het Openbaar Ministerie. Dezelfde mening als het OM heeft de Lijst Pim Fortuyn begin dit jaar gevormd, al vrij snel na de geuite beschuldiging.

In januari van dit jaar heeft op een enkele uitzondering na de Eindhovense gemeenteraad klakkeloos de door het college geuite beschuldigingen aan het adres van de ingehuurde projectleider over de woonwagenlocatie aan het Orgelplein als zoete koek aangenomen. Het was ook niet niks waarvan deze man door het college in een bijlage van 13 leesbare pagina’s werd beschuldigd. Ongeveer 350 per e-mail toegestuurde en onleesbare pagina’s met verklaringen en externe onderzoeksrapporten, moesten deze beschuldigingen onderbouwen. Onleesbaar en dus onbegrijpelijk omdat ca. 50 % van deze documenten, of delen daarvan was weggelakt of op een andere wijze onleesbaar was gemaakt. Ook ontbraken meerdere essentiële pagina’s uit dit dossier. Kortom een chaotische boel waar geen betrouwbare conclusies uit getrokken konden worden.

 

Rudy Reker voor een dag ambtenaar
Raadslid Reker voor een dag als ambtenaar


7 november 2013 Studio 040 
LPF-raadslid Rudy Reker gaat volgende week aan de slag als ambtenaar. Hij wil meelopen op de afdeling waar standplaatsvergunningen worden afgegeven.
Reker denkt dat de kosten voor zo'n vergunning omlaag kunnen, omdat hij vermoedt dat er inefficiënt gewerkt wordt. En dat wil hij graag met eigen ogen zien.

De LPF-voorman geeft als voorbeeld een kerstbomenverkoper die 846 euro moet betalen voor zijn plek. "Dat slaat nergens op," stelt Reker. Hij gaat ervan uit dat er 'dus' nogal wat onnodige handelingen worden verricht.

 

Raadsvergadering Begroting 2014 - 2017'Athene aan de Dommel'

Het college en coalitiepartijen, PvdA, VVD, D66 en GL, willen niet de consequenties inzien van dit falende beleid

Het college geeft niet de juiste informatie

'Na de verkiezingen de zondvloed' is klaarblijkelijk het collegestandpunt


Tijdens deze coalitieperiode 170 miljoen ingeteerd op eigen vermogen


Spreektekst in de raadsvergadering van 5 november 2013

(De blauwe tekst is informatie die niet is opgenoemd)

Voorzitter, dank u wel

Financiën is geen zelfstandig beleidsgebied, maar een gevolg van het beleid. Deze zéér belangrijke zin voorzitter moeten wij goed onthouden, want deze woorden gelden namelijk ook voor onze gemeente. In het verleden heb ik als ondernemer veel jaarrekeningen gezien en veel begrotingen gemaakt. Een begroting die ik opstelde, was gebaseerd op reële cijfers uit het verleden en de verwachtingen voor het komende jaar en soms voor meerdere jaren vooruit. Het college doet niet anders en kijkt in haar begroting ook vooruit. Dat is prima zo. Maar in deze begroting 2014 – 2017 staat te veel versluierende tekst en te weinig en moeilijk herleidbare cijfers. Zoals vorige week in het rekenkamerrapport ‘Vastgoed: Eigen huis op orde?’ op een pijnlijke manier is blootgelegd. Dit gebrek aan overzichtelijkheid in Jaarrekeningen en Begrotingen van onze gemeente heeft mijn fractie, de Lijst Pim Fortuyn al meerdere keren aangeroerd.

 

Begrotingscommissie Financiën-Bestuur en Ruimte-VastgoedEindhoven 29 oktober 2013Spreektekst: Rudy RekerGecombineerde vergaderingVoorzitter, dank u wel.

Een begroting maken voor de stad Eindhoven is geen eenvoudige opgave. Dat beseffen wij als Lijst Pim Fortuyn maar al te goed. Het Rijk schuift een aantal taken door naar de gemeenten, die vervolgens dezelfde werkzaamheden efficiënter moeten uitvoeren en deze werkzaamheden tegelijkertijd met minder geld moeten doen. De benodigde kennis die noodzakelijk is om deze nieuwe taken uit te voeren, moet door het college alsook door ambtenaren hoofdzakelijk in de praktijk worden opgebouwd. Maar deze kleinschaligheid kan ook zo haar voordelen opleveren. Maar dan moet je wel snel kunnen sturen in de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 10

Volg ons ook op Facebook

Welkom bij
Lijst Pim Fortuyn


Log in / Registreer

 

Lid worden
van de
Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Klik verder

 

 

Nieuwsbrief

Aanmelden

Afmelden

 

De Puinhopen van Acht jaar Paars

Lees hierAuteur: Pim Fortuyn