Home Raadsvragen

Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

 

Fractieleden
Lijst Pim FortuynRudy Reker
Fractievoorzitter
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid
Tjerk Langman

CommissielidMari Nijs
Commissielid
Maik Barten
Jonge Fortuynisten

PDF Afdrukken E-mailadres

Situatie Koudenhovenseweg / Celebeslaan

koudenhovenseweg

Rondvraag: Commissie Economie & Mobiliteit

Onderwerp: Koudenhovenseweg-zuid / Celebeslaan

Eindhoven, 9 november 2015


Geacht College

Op het kruispunt Koudenhovenseweg-zuid / Celebeslaan zijn door de gemeente geruime tijd geleden betonblokken geplaatst om de snelheid van automobilisten te verminderen. (zie foto) Dit zorgt voor veel verkeersonveilige situaties omdat het kruispunt daardoor onoverzichtelijk is en er gebeuren dan ook regelmatig ongelukken. Nu geldt er het recht van de sterkste.

De gemeente heeft al bij de omwonenden aangekondigd dat het kruispunt aangepakt gaat worden. Alleen is er nog niet gecommuniceerd door de gemeente wanneer dat gaat gebeuren.

1. Bent u het met de LPF en de omwonenden eens dat de betonblokken een slecht alternatief zijn en dat het kruispunt onveilig is? 2. Wat gaat u precies doen met dit kruispunt en binnen welk tijdsbestek?

Tjerk Langman Commissielid Fractie LPF Eindhoven

 
PDF Afdrukken E-mailadres

Raadsvragen: Ongeregeldheden in AZC De Orangerie

Geacht college,

Onze fractie heeft uit betrouwbare bron vernomen dat er zaterdag 17 oktober jl. onrust is geweest in het Asielzoekerscentrum (AZC) De Orangerie. Er zouden ongeregeldheden hebben plaatsgevonden waarbij meerdere eenheden van de politie ter plaatse moesten komen om de rust te herstellen. (zie foto)

Aangezien er momenteel grote maatschappelijke onrust heerst over de exploitatie en realisatie van meerdere AZC ‘s, zowel in Nederland als in meerdere landen, vinden wij het belangrijk om helderheid te krijgen over wat er zich allemaal afspeelt in AZC de Orangerie.

 
PDF Afdrukken E-mailadres

Raadsvragen: Fraude door asielzoekers

 

10 september 2015


UPDATE: Met antwoorde van het college


Geacht college,

Deze week (om precies te zijn op 7 september jl.) bracht RTL Nieuws naar buiten dat duizenden asielzoekers in 2007 hebben gefraudeerd voor het verkrijgen van een generaal pardon. In hetzelfde artikel is vermeld dat de 'generaal pardonners' nu proberen hun juiste identiteit alsnog geregistreerd te krijgen om zich te laten naturaliseren en hierdoor familie over te kunnen laten komen. Uit dossiers die RTL Nieuws inzag, blijkt dat er gemeenten zijn die daaraan meewerken.

 
PDF Afdrukken E-mailadres

Raadsvragen: Geef ondernemers de juiste plek om te kunnen ondernemen

lichtstadmarkt10 september 2015

Wat is de Lichtstadmarkt?

De zaterdagse Lichtstadmarkt is een kleine themamarkt. Ze is in de jaren ’80 begonnen op de Markt om extra reuring te brengen in de stad. Sinds 2007 staat ze op de Demer omdat ze op de Markt in de knel kwam door de groei van de eiland-terrassen en door evenementen.


Geacht college,

Wederom heeft onze fractie een brief ontvangen van vertegenwoordigers van de Lichtstadmarkt (LSM). In het kort komt het hier op neer dat deze ondernemers op zaterdag van de Demer af moeten. Hiermee kunnen zij nog leven mits er door het college een goed alternatief wordt geboden.

Het collegevoorstel om de LSM naar het bordes voor de kerk op het Catharinaplein te verwijzen is van meerdere kanten afgeschoten omdat er vooraf totaal geen overleg is geweest. De ingediende bezwaren tegen dit plan zijn helder, duidelijk en begrijpelijk.

 
PDF Afdrukken E-mailadres

Raadsvragen: Bestuur Stichting Al Waqf van de Eindhovense Al Fourqaan moskee provoceert samenleving en overheid.

Eindhoven, 14 mei 2015

SPOED. Graag per omgaande uw antwoord.

16/5 Eindhovens Dagblad

Geacht college,

Door maatschappelijke onrust en door tussenkomst van de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel is het bezoek van de omstreden predikers sjeik Aaidh Al Quarni en Adil al-Kalbany uit Saoedi-Arabië, die in het recente verleden door zeer radicale uitspraken in opspraak zijn geraakt, op het laatste moment niet doorgegaan. Zij zouden eind april en begin mei jl. op uitnodiging van de Stichting Al Waqf in de orthodoxe Salafistische Al Fourqaan moskee komen preken. Het Schengen visa van Sjeik Al Quarni werd door de Italiaanse overheid op 29 april jl. ingetrokken.

 
PDF Afdrukken E-mailadres

Vervolgvragen betreffende de Al-Fourqaan moskee en de brief van de burgemeester aan de raad


Eindhoven, 4 mei 2015

21 mei 2015 Met antwoord van het college.

Geacht college,

Op 28 april jl. heeft de Lijst Pim Fortuyn (en meerdere fracties) over het voorgenomen bezoek van de islamitische predikant Aaidh al-Qarni raadsvragen gesteld. Daarop heeft de burgemeester een brief aan alle raadsleden geschreven die breed is verspreid. Hij beëindigt deze brief met de volgende zin: ‘Ik ga ervan uit dat hiermee de gestelde raadsvragen afdoende zijn beantwoord.’ Helaas is deze conclusie onjuist.   Gezien de ernst van deze situatie wil onze fractie alsnog duidelijke antwoorden op alle vragen die wij op 28 april jl. hebben gesteld, aangevuld met meerdere vervolgvragen.

Deze vragen en de vervolgvragen met een korte toelichting zijn onderstaand te lezen.

 
PDF Afdrukken E-mailadres

Raadsvragen: Wie heeft er in het stadhuis boter op zijn hoofd?

 sheikh al qarni


Eindhoven, 28 april 2015

28/4 Omroep Brabant              20/5 D66: Waarom mocht 'haatsjeik' precies niet komen

28/4 De Telegraaf                    29/4 Journaal Omroep Brabant                        

28/4 Geen stijl                         29/4 Omroep Brabant Kritiek zwelt aan

28/4 Eindhovens Dagblad         29/4 Omroep Brabant TV en Radio

28/4 Studio 040                      28/4 Studio 040

28/4 Elsevier                          28/4 Omroep Brabant Kamervragen


Raadsvragen i.v.m. de komst van de radicale en gevaarlijke imam Sheikh Dr. Aaidh al-Qarni, die Frankrijk en Amirika niet mag bezoeken


SPOED MET GRAAG PER OMGAANDE UW ANTWOORD!

Geacht college,    

In de laatste commissievergadering van 21 april jl. tijdens de behandeling van de commissienotitie met als onderwerp: ‘Contouren van het Actieplan radicalisering en polarisatie’ heeft de LPF fractie haar mening en vragen over dit voorstel realistisch maar onverbloemd naar voren gebracht. Want het is wereldwijd bekend dat de grootste terreurdreigingen uit Islamitische hoek komen. Ook heeft de LPF-fractie haar zorgen uitgesproken over radicale predikers die op uitnodiging van moskeebesturen naar ons land komen. Met een voorbeeld uit 2011 dat er toen ook een radicale imam genaamd Muhammed al Arifi in de Al Fourqaan moskee in onze stad is geweest. Dat heeft de LPF-fractie toen nog proberen tegen te houden maar helaas is dat bezoek destijds toch doorgegaan.

 
PDF Afdrukken E-mailadres

Raadsvragen: Overlast bij omzetvergunningen en kamerbewoning


24/4 Omroep Brabant

UPDATE: 3 juni 2015 Met antwoord van het college

Eindhoven, 24 april 2015

Geacht college,

In 2010 is er uit de toenmalige gemeenteraad een ‘Raadswerkgroep Woningsplitsing en Kamerbewoning’ geformeerd, die naar aanleiding van signalen uit de stad misstanden heeft onderzocht over huisjesmelkers en overlast gevende panden waarin kamers werden verhuurd. Dit met als doel het voorkomen en aanpakken van dit probleem. De huidige wethouder van Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie was destijds als raadslid de voorzitter van deze werkgroep. De bevindingen en conclusies van de raadswerkgroep waren onthutsend omdat uit het onderzoek bleek dat in veel gevallen alles fout was wat er maar fout kon zijn. De aanbevelingen van de raadswerkgroep zijn destijds helder en duidelijk op schrift gesteld. Uit klachten die ons als fractie al geruime tijd bereiken blijkt nu 5 jaar na de aanbevelingen dat er weinig tot niets is veranderd. Dat is een zorgwekkende constatering.

 
PDF Afdrukken E-mailadres

Rondvraag: Psycholance

Rondvraag Tjerk Langman 31 maart 2015


Betreft: rondvraag Psycholance


Deze rondvraag naar aanleiding van raadsvragen die de LPF op 14 maart 2014 heeft gesteld of de psycholance een optie kan zijn voor Eindhoven (...)


Rondvraag met antwoord van het college


In het tijdschrift Binnenlands Bestuur van deze week staat het bericht dat er in Eindhoven een psycholance rijdt om psychiatrische patiënten te vervoeren.

Citaat Binnenlands Bestuur:
“Er zijn in de grote steden ‘redelijk werkende’ samenwerkingsmodellen tussen politie en GGZ-instellingen tot stand gekomen, aldus GGZ Nederland-voorzitter Jacobine Geel. We zijn al op veel plekken en op allerlei manieren partner van politie en gemeente. Dat moet overal zo zijn. In Eindhoven rijdt een psycholance. Als de politie denkt: dit is iemand die niet via de weg van straf/boete naar de samenleving terug moet maar via de zorg, dan kan de psycholance hem meenemen en opnemen.”

 
PDF Afdrukken E-mailadres

Raadsvragen: ‘Ongeloofwaardig’


Eindhoven, 9 april 2015


Summa College Eindhoven laat een omstreden en voormalig (?) Jihadistenronselaar een lezing geven voor studenten.


7/4 Eindhovens Dagblad

Foto: Dennis Abdelkarim Honing

12/5/2015 / Met antwoord van het college


Geacht college,

Door de media heeft onze fractie vernomen dat Dennis Abdelkarim Honing onlangs een lezing heeft gegeven op het Summa College in Eindhoven. Deze man staat bekend als ronselaar van jongeren voor de gewapende strijd van IS in Syrië en Irak. Ook heeft hij contacten met Islamitische terreurorganisaties. Sinds kort vertelt hij aan de media dat hij zogenaamd ‘gederadicaliseerd’ is en de Jihad heeft afgezworen. Hij heeft daar samen met Nikki Sterkenburg een boek over geschreven met als titel ‘Ongeloofwaardig’, een titel die uitstekend past bij deze zeer omstreden persoon.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 14

Volg ons ook op Facebook

Welkom bij
Lijst Pim Fortuyn


Log in / Registreer

 

Lid worden
van de
Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Klik verder

 

 

Nieuwsbrief

Aanmelden

Afmelden

 

De Puinhopen van Acht jaar Paars

Lees hierAuteur: Pim Fortuyn