Home rss feed
ommunicatie Eindhovens college 17 Oct 2014 | 12:00 pm
Goede communicatie voor Eindhovens college een brug te ver Opinie: Eindhovens Dagblad16 oktober 2014Auteur: Rudy Reker, fractievoorzitter Veel conflicten tussen de Gemeente Eindhoven en de inwoners van de stad zijn al jaren toe te schrijven aan een gebrekkige communicatie. Dat is jammer omdat daardoor het vertrouwen in het Eindhovens bestuur onder druk komt te staan. De laatste communicatieve misser heeft het college begaan door de burgers in Blixembosch en de Achtse Barrier veel te laat te informeren en niet te raadplegen over de vestiging van een asielzoekerscentrum in...
Read more...
beslissingen m.b.t. de Orangerie 16 Oct 2014 | 10:47 am
Raadsvragen: Onduidelijkheid over beslissingen m.b.t. de Orangerie Eindhoven, 16 oktober 2014Neemt het college beslissingen, terwijl Archipel eigenaar is en Camelot de verhuurder? Geacht college, Op 21 oktober 2005 heeft het toenmalige college aan SVVE De Archipel een bouwvergunning afgegeven voor het tijdelijk bouwen van huisvesting t.b.v. een gecombineerd verpleeg- en verzorgingshuis. Dit voor maximaal 5 jaar op het perceel Castiliëlaan (ongenummerd) te Eindhoven. Op 20 mei 2014 hebben wij na informatie uit betrouwbare bron aan het college de volgende raadsvragen gesteld. ‘Komt er een asielzoekerscentrum in of nabij de Orangerie?’ De volgende dag ontvingen wij een intern...
Read more...
Paard van Troje 8 Oct 2014 | 1:19 pm
Raadsvragen: Gaat het college het paard van Troje in Eindhoven binnenhalen? Eindhoven, 8 oktober 2014Hoe zien de collegeleden hun rol als gekozen volksvertegenwoordigers naar aanleiding van hun collegebesluit om van de Orangerie een asielzoekerslocatie te maken in relatie tot de uitkomst van de poll van het ED?71% stemt tegen de komst van asielzoekers! Geacht college, Terreurorganisatie Islamitische Staat wil IS strijders Europa en de Verenigde Staten binnen smokkelen. Als ogenschijnlijke vluchteling zouden ze hier dan een terreurcel kunnen vormen en aanslagen kunnen plegen. Dit meldde de Duitse krant Bild am Sonntag op zondag 5 oktober jl....
Read more...
Het lot van Eindhovense burgers 7 Oct 2014 | 2:38 pm
Raadsvragen: Trekt het college zich ook het lot van Eindhovense burgers aan? Eindhoven, 6 oktober 2014 Op 28 oktober zijn er toch weer 40 mensen extra in Eindhoven zonder dak boven hun hoofd.7/10 Eindhovens DagbladUPDATE: Met antwoorde van het college14/17 oktober 2014Geacht college, Op 19 september jl. heeft het college unaniem het collegebesluit genomen om de Eindhovense Orangerie te verhuren aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), die er vervolgens 700 asielzoekers in onder wil brengen. Het college wist dat dit pand tijdelijk is verhuurd aan een leegstandsbeheerder zijnde het professionele bedrijf Camelot, die...
Read more...
Raad niet unaniem over Orangerie 26 Sep 2014 | 4:31 pm
Raad niet unaniem over Orangerie  door Corrie de Leeuw e-mail: c.deleeuw@ed.nl EINDHOVEN – 25 september 2014 De Lijst Pim Fortuyn (LPF) is als énige fractie in de Eindhovense gemeenteraad tégen opvang van asielzoekers in de Orangerie.Poll Eindhovens Dagblad 29% is voor 71% is tegen Hoezo zitten er Volksvertegenwoordigers in de Eindhovense raad?   De LPF in de Eindhovense gemeenteraad is tóch niet voor de tijdelijke opvang van 700 asielzoekers in het voormalige bejaardenhuis de Orangerie in Eindhoven-noord.De Eindhovense gemeenteraad leek dinsdagavond nog zo eendrachtig in het verwelkomen van 700 asielzoekers op de...
Read more...
Asielzoekerscentrum 21 Sep 2014 | 7:29 pm
Raadsvragen: Wat is het woord van het Eindhovens college waard? Eindhoven, 21 sept. 2014 / 23 sept. 2014 Veel bewoners in Eindhoven Noord zijn woedendUPDATE: met antwoord van het collegeDe ontkenning 21 mei 2014Buurt tegen asielzoekersCOA gaat klachten over asielzoekers Budel bekijken Applaus in Eindhovense raadszaal Dit applaus gold voor de maidenspeech van de heer Mpanzu Bamenga (D66) Niet voor de inhoud van zijn bijdrage! Alhoewel het college en de raad (met uitzondering van de LPF) het helemaal eens was met de inhoud daarvan. Poll Eindhovens Dagblad Het is terecht...
Read more...
Wettelijke termijnen 16 Sep 2014 | 3:52 pm
Raadsvragen: Overschrijdingen van wettelijke termijnen 16 september 2014 De Gemeente Eindhoven houdt haar inwoners aan het bekende lijntje zodat deze moedeloos worden en stoppen met het vechten tegen ambtelijke molens. UPDATE: Met antwoord van het college (ontvangen 17 oktober 2014)Geacht college, Zonder voorafgaand overleg met de bewoners in de Tartinistraat is daar in 2007 een ondergrondse glascontainer geplaatst. Dit tot groot ongenoegen van de bewoners, die al sinds die tijd tegen de plaatsing van de container aan het protesteren zijn. ‘Het is vechten tegen de bierkaai’ en ‘treiteren tot het uiterste’ zeggen de bewoners, die door de glascontainer...
Read more...
Vestdijktunnel 28 Aug 2014 | 11:02 am
Zware tijden voor auto in Eindhoven     OpiniepaginaEindhovens Dagblad 26 augustus 2014   Door: Rudy Reker en Tjerk Langman   Foto: Ton van de Meulenhof HET EINDHOVENS COLLEGE VERKLAART DE AUTOMOBILIST TOT PERSONA NON GRATA De automobilist en daarmee ook de lokale economie krijgen het in Eindhoven steeds zwaarder te verduren. Eerst schrapt dit college definitief de Noord Oost Corridor (NOC), beter bekend als de ‘Ruit’ om Eindhoven waar het vorige college (PvdA, D66, GL en VVD) unaniem mee had ingestemd. Enkele dagen geleden kunnen de inwoners van onze regio in het Eindhovens Dagblad lezen dat het huidige college (PvdA, D66, Gl en...
Read more...
Raadsvragen: WODAN 9 Aug 2014 | 11:18 am
Raadsvragen: Waarom openstelling van sportparken als deze niet hufterproef zijn? 8 augustus 2014Vernielingen en op Sportpark Woensel-NoordUPDATE: Met antwoorde van het collegeJammer dat de reg. media niet benoemd dat er bij WODAN sportclub, antisemitische leuzen zijn gespoten op reclamebordenMeer foto's onderaan dit artikelGeacht college, In 2011 zijn de voetbalclubs ESV en WVVZ gefuseerd tot één club onder de naam WODAN. Deze club speelt op Sportpark Woensel-Noord. Met ruim 1.300 leden is Wodan de grootste voetbalclub in onze stad. De gemeente Eindhoven heeft na de fusie vele miljoenen euro’s...
Read more...
Raadsvragen: Orangerie 20 May 2014 | 1:37 pm
Raadsvragen: Komt er een asielzoekerscentrum in of nabij de Orangerie? Eindhoven, 20 mei 2014Omwonenden maken zich ongerust TOCH ASIELZOEKERS IN ORANGERIE20/9 Eindhovens DagbladUPDATE: INTERN ANTWOORD VAN HET COLLEGE ONDERAAN DIT ARTIKEL(maar wel door het college 'vergeten' om het 4 maanden geleden te publiceren)Geacht college, Uit betrouwbare bron heeft onze fractie vernomen dat eind deze week (week 21) de laatste bewoners zullen vertrekken uit verzorgingshuis de Orangerie, gelegen aan de Castiliëlaan 15. Daarna zal de Orangerie dienst gaan doen als asielzoekerscentrum. Bewoners uit zowel Blixembosch als uit de Achtse...
Read more...