Home rss feed
Als elke seconde telt! 27 Nov 2014 | 11:58 am
Actuele Motie: Als elke seconde telt! Eindhoven, 25 november 2014GemeenteraadsvergaderingDe toelichting op deze motie vindt u onder dit artikel 'Het is het aan niemand uit te leggen voorzitter dat een taxi met enkel een TX-keurmerk zonder passagiers, of bijvoorbeeld een taxi met een dronken passagier wél van de busbaan gebruik mag maken en een ambulance met een doodzieke patiënt met veel pijn, waar geen spoed bij is weer niet.'Actuele MotieDe ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden; De ondergetekende, lid van de raad van...
Read more...
Opinie ED 22 Nov 2014 | 12:50 pm
Opinie ED: ambulances zonder spoed niet op busbaan 25 november 2014Als elke seconde telt!   Ambulances mogen niet zonder spoed op de busbaanDe Eindhovense wethouder wil geen ontheffing verlenen aan de ambulancedienst om zonder spoed op de busbanen te mogen rijden. Dit ondanks dat Ambulancezorg Brabant Zuidoost hier duidelijk om heeft gevraagd. De wethouder is tot dit besluit gekomen omdat zij vindt dat de verkeersveiligheid op de busbaan verstoord zou kunnen worden. Nu mogen alleen hulpdiensten (politie, brandweer, ambulancedienst), als zij optische of geluidssignalen voeren, op de busbaan rijden. Er is een uitzondering op die regel...
Read more...
Busbaan ambulance 19 Nov 2014 | 2:22 pm
Rondvraag: Waarom geen ambulances op de busbaan? 28 oktober 2014 Commissievergadering EM/FB UPDATE: Met antwoord van het college18 november 2014Geacht college, De LPF heeft in de media kennis genomen van het bericht dat ambulances die niet met spoed rijden geen gebruik mogen maken van de busbaan. Dit in tegenstelling tot de brandweer en taxi's. De ambulancedienst heeft daarom een ontheffing bij de gemeente aangevraagd maar die is geweigerd. Dit heeft tot gevolg dat alléén ambulances die met spoed rijden gebruik mogen maken van de busbaan.
Read more...
HOV Huizingalaan 19 Nov 2014 | 2:10 pm
Bestemmingsplan HOV-baan Huizingalaan   Raadsvoorstel bestemmingsplan 'HOV-baan Huizingalaan        Eindhoven, 18 november 2014 De LPF fractie is de enige partij die tegen dit voorstel heeft gestemdWoordmelding Rudy Reker onder dit artikelVoorzitter dank u wel,Het is noodzakelijk en ook realistisch te stellen dat het wegdek van de Huizingalaan aan vernieuwing toe is. Maar om dat nu te koppelen aan een nieuw HOV-project op de Huizingalaan, is na de uiterst negatieve ervaringen van weggebruikers van het HOV-2 project Sterrenlaan, van- en naar Nuenen, niet meer vanzelfsprekend.
Read more...
Weekblad Gr Ehv 2015 5 Nov 2014 | 1:00 pm
Slapeloze nachten    5 november 2014Artikel Lijst Pim Fortuyn in Groot EindhovenSlapeloze nachten Ik vraag mij af of het college rustig zou kunnen slapen als zij de begroting 2015 zou moeten financieren met privégeld. Het antwoord hierop dat u waarschijnlijk al hebt verwacht, zal nee zijn.
Read more...
Begroting 2015 Raadsvergadering 5 Nov 2014 | 12:36 pm
Raadsvergadering Begroting 2015 Voor 2015 presenteert het college een batig saldo van € 26.000. In werkelijkheid kent de begroting een nadelig saldo van € 33 miljoen. In hetzelfde vakje staat geschreven dat er € 16 miljoen aan de reserves wordt toegevoegd maar ook € 49 miljoen aan de reserves wordt onttrokken. Snapt u het? Eindhoven 4 november 2014Voorzitter, dank u wel, Deze coalitie die de naam ‘Expeditie Eindhoven’ mee kreeg, omschrijft haar eerste begroting als ‘Grenzeloos Ambitieus’. Even later lezen wij: ‘de Financiën zijn verantwoord en reëel’. Met nog meer van deze mooie woorden staat dat...
Read more...
Airborne viaduct 5 Nov 2014 | 12:32 pm
Raadsvragen: Wel mooi maar levensgevaarlijk voor alle weggebruikers!    Eindhoven, 3 november 2014 UPDATE: Met antwoorde van het college    Wel mooi maar levensgevaarlijk voor alle weggebruikers! Geacht college, Onlangs is er op het viaduct Airbornelaan een nieuwe afrastering geplaatst. Wel mooi maar levensgevaarlijk voor berijders van zowel (brom)fietsen als scooters. Auto’s die vanaf de J.F. Kennedylaan linksaf over het viaduct richting Bisschop Bekkerslaan willen rijden, zien door de nieuwe afrastering geen fiets, scooter of auto meer aankomen. Toch hebben deze voorrang op de auto´s die van rechts komen.
Read more...
ommunicatie Eindhovens college 17 Oct 2014 | 12:00 pm
Goede communicatie voor Eindhovens college een brug te ver Opinie: Eindhovens Dagblad16 oktober 2014Auteur: Rudy Reker, fractievoorzitter Veel conflicten tussen de Gemeente Eindhoven en de inwoners van de stad zijn al jaren toe te schrijven aan een gebrekkige communicatie. Dat is jammer omdat daardoor het vertrouwen in het Eindhovens bestuur onder druk komt te staan. De laatste communicatieve misser heeft het college begaan door de burgers in Blixembosch en de Achtse Barrier veel te laat te informeren en niet te raadplegen over de vestiging van een asielzoekerscentrum in...
Read more...
Paard van Troje 8 Oct 2014 | 1:19 pm
Raadsvragen: Gaat het college het paard van Troje in Eindhoven binnenhalen? Eindhoven, 8 oktober 2014Hoe zien de collegeleden hun rol als gekozen volksvertegenwoordigers naar aanleiding van hun collegebesluit om van de Orangerie een asielzoekerslocatie te maken in relatie tot de uitkomst van de poll van het ED? 71% stemt tegen de komst van asielzoekers! UPDATE: Met antwoord van het collegeGeacht college, Terreurorganisatie Islamitische Staat wil IS strijders Europa en de Verenigde Staten binnen smokkelen. Als ogenschijnlijke vluchteling zouden ze hier dan een terreurcel kunnen vormen en aanslagen kunnen plegen. Dit meldde de Duitse krant Bild...
Read more...
Wettelijke termijnen 16 Sep 2014 | 3:52 pm
Raadsvragen: Overschrijdingen van wettelijke termijnen 16 september 2014 De Gemeente Eindhoven houdt haar inwoners aan het bekende lijntje zodat deze moedeloos worden en stoppen met het vechten tegen ambtelijke molens. UPDATE: Met antwoord van het college (ontvangen 17 oktober 2014)Geacht college, Zonder voorafgaand overleg met de bewoners in de Tartinistraat is daar in 2007 een ondergrondse glascontainer geplaatst. Dit tot groot ongenoegen van de bewoners, die al sinds die tijd tegen de plaatsing van de container aan het protesteren zijn. ‘Het is vechten tegen de bierkaai’ en ‘treiteren tot het uiterste’ zeggen de bewoners, die door de glascontainer...
Read more...