Home rss feed
Raadsvragen: Is wateroverlast in Eindhoven acceptabel? 15 augustus 2014ArchieffotoGeacht college, Deze zomer heeft Nederland te maken met forse neerslag in de vorm van hoosbuien waarbij de infrastructuur in korte tijd enorme hoeveelheden water te verwerken heeft gekregen met de nodige wateroverlast tot gevolg. Ook Eindhoven heeft hiermee te maken. Vooral de Boschdijktunnel bij de Mediamarkt en bij het station zijn diverse malen afgesloten geweest omdat ze onder water stonden. Ook de Willemstraat en de Wal hebben korte tijd onder water gestaan.
Read more...
Raadsvragen: Duikteam 14 Aug 2014 | 2:03 pm
Raadsvragen: Is het duikteam van de Eindhovense brandweer ten onrechte opgeheven? 11 augustus 2014Het duikteam van de Veiligheidsregio Zuid Oost Brabant is in het Den Bosch gevestigd. Foto: Studio040Dus per definitie maken slachtoffers hier in het zuiden van Noord-Brabant geen enkele kans Geacht college, Zaterdagmorgen 9 augustus jl. werden wij opgeschrikt door het bericht dat er in Hapert een auto met een echtpaar uit Antwerpen om ca. 06.15 uur een vijver was ingereden. Als gevolg hiervan zijn beide personen overleden. Volgens mijn beschikbare gegevens kwam de melding van dit ongeval in...
Read more...
Raadsvragen: WODAN 9 Aug 2014 | 11:18 am
Raadsvragen: Waarom openstelling van sportparken als deze niet hufterproef zijn? 8 augustus 2014Vernielingen en op Sportpark Woensel-NoordJammer dat de reg. media niet benoemd dat er bij WODAN sportclub, antisemitische leuzen zijn gespoten op reclamebordenMeer foto's onderaan dit artikelGeacht college, In 2011 zijn de voetbalclubs ESV en WVVZ gefuseerd tot één club onder de naam WODAN. Deze club speelt op Sportpark Woensel-Noord. Met ruim 1.300 leden is Wodan de grootste voetbalclub in onze stad. De gemeente Eindhoven heeft na de fusie vele miljoenen euro’s van Eindhovens belastinggeld in het voormalige...
Read more...
Werkbezoek WIJeindhoven 4 Jul 2014 | 11:07 am
 Werkbezoek WIJeindhoven 3 juli 2014 Werkbezoek wijkgebouw De Dommel in stadsdeel Gestel Op donderdag 3 juli jongstleden vond er een werkbezoek plaats om de voortgang van WIJeindhoven te bespreken. Uiteraard waren wij als LPF-fractie ook aanwezig bij deze belangrijke maatschappelijke ontwikkeling in onze stad.Onder leiding van onze wethouder Lenie Scholten kregen we een uitgebreide presentatie van diverse partijen die bij de tot standkoming van WIJeindhoven betrokken zijn. Leden van de WMO-raad, de projektmanager van de generalistenteams, teamleiders en uiteraard de generalisten zelf.
Read more...
Kadernota 2015-2018    24 juni 2014 Kadernota 2015-2018, commissiebehandeling Voorzitter, dank u wel, Deze kadernota 2015 – 2018 is het vertrekpunt van het nieuwe coalitieakkoord, onder de veelzeggende naam 'Expeditie Eindhoven'. Bij het vaststellen van een nieuwe kadernota ga je met de ervaring uit het verleden en de wetenschap van het heden een toekomstvisie op loslaten. Het nieuwe college voorzitter doet dat 'Grenzeloos ambitieus'. Maar een titel dekt nog niet altijd de lading en dat heeft het recente verleden meer dan eens aangetoond. Uit de beantwoording van de vragen die mijn collega's hebben ingediend, blijkt dat het college bij lange na niet alle vragen adequaat heeft...
Read more...
Raadsvergadering Jaarrekening 2013 18 Jun 2014 | 12:18 pm
Vaststellen Jaarrekening en Jaarverslag 2013 17 juni 2014Vaststellen Jaarrekening en jaarverslag 2013Gezien het gemak waarmee wethouder Staf Depla (PvdA) al 4 jaar lang, onder felle protesten van de Lijst Pim Fortuyn (LPF) en het Ouderen Appél Eindhoven (OAE) graaide in de opgebouwde reserves van de gemeente Eindhoven, hebben wij deze Jaarrekening en het Jaarverslag over 2013 niet goedgekeurd. Het eigen vermogen was voor een groot deel opgebouwd door de verkoop van het Energiebedrijf NRE, waardoor wij nu jaarlijks meer dan 10 miljoen euro divident mislopen! Sinds het aantreden van de vorige linkse coalitie, met een vleugje VVD in 2010 (PvdA,...
Read more...
Raadsvoorstel Turkse appartementen in de Bennekel 17 juni 2014Raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan Gestel buiten de Ring (Willaertplein)Stemverklaring Rudy Reker Voorzitter dank u wel, Het bestemmingsplan ‘Gestel buiten de Ring’ X 2005, met name het Willaertplein moet worden aangepast om er 14 senioren-appartementen te kunnen bouwen. Dat doel op zich is natuurlijk prachtig, ware het niet dat de huidige senioren, die daar in de Bennekel zijn geboren en getogen niet voor deze appartementen in aanmerking komen. Nee, deze appartementen zijn exclusief bestemd voor ouderen met een Turkse achtergrond.
Read more...
Turkse senioren 5 Jun 2014 | 2:42 pm
Bewoners in de Bennekel zijn woedend Raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan Gestel Willaertplein27 mei 2014 Voorzitter, dank u wel. Toen dit plan vorig jaar bekend werd, heeft onze fractie over dit onderwerp in mei 2013 al raadsvragen gesteld, met als titel: ‘Huidige bewoners zijn woedend over dit plan’. Dus de opstand die er nu in de Bennekel heerst had u als college kunnen verwachten. Op zich voorzitter is er met het bouwplan als zodanig niets mis. De wijk de Bennekel ontbeerde zelfs een appartementencomplex waar senioren die geboren en getogen zijn in de Bennekel, naar toe kunnen...
Read more...
Jaarrekening 2013 5 Jun 2014 | 2:26 pm
Bespreking Jaarrekening 2013 3 juni 2014 Gecombineerde vergadering commissies Financiën en bestuur, Maatschappij en Cultuur, Economie en Mobiliteit en Ruimte en VastgoedJaarrekening 2013 Voorzitter dank u wel, De Lijst Pim Fortuyn heeft het concernverslag over 2013 dit jaar wederom met kritische ogen bekeken. En als je langer in deze raad zit voorzitter, weet je inmiddels dat je als Eindhovense wethouder van Financiën traditioneel van een voordelig resultaat spreekt als je minder van je reserves hebt opgemaakt dan dat jezelf in dat jaar hebt begroot. De lokale media slikt – tegen beter weten in – dit college-verhaal voor...
Read more...
Woonwagenlocatie Orpheuslaan 11 Sep 2013 | 9:28 am
Ordevoorstel LPF door fracties aangenomen Raadsvoorstel: bestemmingsplan ‘Woonwagenlocatie Orpheuslaan’10 sept. 2013Door een ordevoorstel van Rudy Reker (LPF) is het raadsvoorstel om het woonwagenkampje met 125% uit te breiden van tafel. Dit plan was te rigoureus en met grote gevolgen voor alle betrokkenen en wijkbewoners, maar ook met gevolg de verwoesting van een eeuwenoud historisch stuk natuur. Het betoog van Rudy is hieronder te lezen.   20 mei 2014 Eindhovens Dagblad20 mei 2014 Studio 040 Met onderaan het advies van Trefpunt Groen Eindhoven d.d. 19 mei 2014Voorzitter, Dit...
Read more...