Home rss feed
Eindhoven Airport 1 Jul 2015 | 1:27 pm
Raadsvergadering inzake ontwikkeling Eindhoven Airport Door een motie van VVD, D66, Lijst Pim Fortuyn (LPF), CDA, OAE en LE wint het gezond verstand in de Eindhovense gemeenteraad het van de PvdA, SP, BBL, CU en GroenLinks inzake vermeende overlast die linkse millieupartijen en belangenclubjes zeggen te ondervinden van de luchthaven. Eindhoven, 30 juni 2015 Luchthavenontwikkeling Eindhoven Airport Betoog LPF Voorzitter, dank u wel, Geboren in het verlengde van de start- en landingsbaan van destijds Vliegveld Welschap, heb ik heel mijn leven de vliegtuigen al gezien en gehoord. Het grote verschil van toen en nu is dat in begin jaren 80 de start- en landingsbaan is verlegd, er...
Read more...
pilot hennepteelt 24 Jun 2015 | 12:35 pm
Pilot hennepteelt in Eindhoven Commissie Financiën en Bestuur (FB)    Eindhoven, 23 juni 2015Onderwerp: uitwerken mogelijkheden pilot hennepteeltTijdens de commissievergadering Financiën & Bestuur werden de voorgenomen plannen tot een pilot hennepteelt besproken. Rudy Reker hield namens de Lijst Pim Fortuyn zijn betoog en benadrukte dat gezien de huidige maatschappelijke problematiek rondom de coffeeshops ook de LPF-fractie deze pilot de moeite van het proberen waard vindt. Hij waarschuwde wel uitdrukkelijk voor de gevaren van drugs en dat de stap van softdrugs naar harddrugs altijd op de loer ligt en dat wij daarvoor moeten waken, als de pilot hennepteelt...
Read more...
Jaarverslag gemeente 2014 18 Jun 2015 | 9:50 am
Vaststelling Jaarrekening en Jaarverslag 2014 Raadsvergadering, dinsdag, 16 juni 2015 Voorzitter, dank u wel, Ik zal mijn best doen om in de 4 ½ minuut die mij ter beschikking staat de Jaarrekening over 2014 en het Burgerjaarverslag samen te vatten en daar vervolgens de bevindingen van onze fractie over kenbaar te maken. Burgerjaarverslag Voorzitter, Het oordeel over de Gemeente Eindhoven is niet slecht en gemiddeld een voldoende waard. In een rapportcijfer uitgedrukt zou deze voldoende toch maar een mager zesje zijn. Dat kan beter en dat moet in de komende jaren ook beter. Gedwongen door de economische crisis is de doelstelling een slanke...
Read more...
Jaarrekening 2014 10 Jun 2015 | 11:58 am
Boekhoudfraude bij gemeente Eindhoven?      Dinsdag 9 juni 2015Gecombineerde vergadering commissies Financiën en bestuur, Maatschappelijke Ontwikkeling, Economie en Mobiliteit, Ruimte en VastgoedVoorzitter, dank u wel. Als eerste wil ik een paar woorden zeggen over het Burgerjaarverslag. Daarna gaat mijn betoog verder over de jaarrekening.BurgerjaarverslagVoorzitter, Denkbeeldig zie ik de Gemeente Eindhoven als één grote supermarkt. Wel met het verschil dat ik in Gemeentelijke supermarkt niets heb te kiezen. Ondanks dat is een vergelijking met een echte supermarkt niet verkeerd. Bij de grote supermarktketens krijgen alle medewerkers een cursus in klantgericht denken en werken. Een verkeerde behandeling...
Read more...
Persbericht nieuwe VZ 2 Jun 2015 | 10:18 am
PERSBERICHT Eindhoven, 1 juni 2015 Nieuwe voorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven (LPF) In de Algemene Ledenvergadering van 29 mei jl. is de heer Charles Stroek (68) unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van de politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven. Hij volgt hierdoor de heer Rudy Reker op, die sinds de oprichting van de Eindhovense afdeling in 2004 onafgebroken voorzitter is geweest naast zijn functie als fractievoorzitter. De heer Stroek was eerder raadslid voor deze partij van 2010 tot 2014. Nadien was hij bestuurslid Algemene Zaken bij de LPF en adviseur van de fractievoorzitter. De heer Stroek is werkzaam geweest in...
Read more...
Betoog Tjerk 20 May 2015 | 5:34 pm
Bij dit betoog ging burgemeester Rob van Gijzel door het lint 21 april 2015 Betoog Tjerk Langman bij 0.41.08 minuut in commissievergadering FB Voorzitter dank u wel Als eerste wil de LPF benadrukken dat we blij zijn dat eindelijk de eerste contouren van een actieplan radicalisering en polarisatie op tafel ligt. Het landelijk dreigingsniveau is al geruime tijd "substantieel" dus er moest echt een plan van aanpak komen. Het plan ziet er gedegen uit maar toch hebben wij nog specifieke vragen over hoe dit plan regionaal gaat werken.
Read more...
Stichting Al Waqf 14 May 2015 | 11:19 am
Raadsvragen: Bestuur Stichting Al Waqf van de Eindhovense Al Fourqaan moskee provoceert samenleving en overheid. Eindhoven, 14 mei 2015 SPOED. Graag per omgaande uw antwoord. 16/5 Eindhovens DagbladGeacht college,Door maatschappelijke onrust en door tussenkomst van de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel is het bezoek van de omstreden predikers sjeik Aaidh Al Quarni en Adil al-Kalbany uit Saoedi-Arabië, die in het recente verleden door zeer radicale uitspraken in opspraak zijn geraakt, op het laatste moment niet doorgegaan. Zij zouden eind april en begin mei jl. op uitnodiging van de Stichting Al Waqf...
Read more...
Vervolgvragen betreffende de Al-Fourqaan moskee en de brief van de burgemeester aan de raad Eindhoven, 4 mei 201521 mei 2015 Met antwoord van het college. Geacht college, Op 28 april jl. heeft de Lijst Pim Fortuyn (en meerdere fracties) over het voorgenomen bezoek van de islamitische predikant Aaidh al-Qarni raadsvragen gesteld. Daarop heeft de burgemeester een brief aan alle raadsleden geschreven die breed is verspreid. Hij beëindigt deze brief met de volgende zin: ‘Ik ga ervan uit dat hiermee de gestelde raadsvragen afdoende zijn beantwoord.’ Helaas is deze conclusie onjuist.   Gezien de ernst van deze situatie wil onze...
Read more...
Raadsvragen: Overlast bij omzetvergunningen en kamerbewoning 24/4 Omroep Brabant UPDATE: 3 juni 2015 Met antwoord van het collegeEindhoven, 24 april 2015Geacht college, In 2010 is er uit de toenmalige gemeenteraad een ‘Raadswerkgroep Woningsplitsing en Kamerbewoning’ geformeerd, die naar aanleiding van signalen uit de stad misstanden heeft onderzocht over huisjesmelkers en overlast gevende panden waarin kamers werden verhuurd. Dit met als doel het voorkomen en aanpakken van dit probleem. De huidige wethouder van Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie was destijds als raadslid de voorzitter van deze werkgroep. De bevindingen en conclusies van de raadswerkgroep waren onthutsend omdat...
Read more...
Raadsvragen: Ongeloofwaardig 9 Apr 2015 | 3:41 pm
Raadsvragen: ‘Ongeloofwaardig’ Eindhoven, 9 april 2015Summa College Eindhoven laat een omstreden en voormalig (?) Jihadistenronselaar een lezing geven voor studenten.7/4 Eindhovens Dagblad Foto: Dennis Abdelkarim Honing12/5/2015 / Met antwoord van het collegeGeacht college, Door de media heeft onze fractie vernomen dat Dennis Abdelkarim Honing onlangs een lezing heeft gegeven op het Summa College in Eindhoven. Deze man staat bekend als ronselaar van jongeren voor de gewapende strijd van IS in Syrië en Irak. Ook heeft hij contacten met Islamitische terreurorganisaties. Sinds kort vertelt hij aan de...
Read more...