Home rss feed
Ondanks dit betoog van de LPF toch meer opvang Gemeenteraad Eindhoven laat zich (mis)leiden door emoties i.p.v. het gezond verstand    Betoog Raadsvergadering Actuele moties AcM1A  ‘Extra opvang in Eindhoven’   AcM5  ‘Bied vluchtelingen kans om waardevolle bijdragen te leveren’ Voorzitter, dank u wel, Als wij als Lijst Pim Fortuyn bij stemming over de Actuele Motie AcM1A, die ‘Extra opvang in Eindhoven’ wil bewerkstelligen en ook Actuele Motie AcM5, genaamd ‘Bied vluchtelingen kans om waardevolle bijdragen te leveren’ tegen zullen stemmen, is de kans groot dat de LPF-fractie wordt neergezet als harteloos, egoïstisch en misschien wel als racistisch zal worden bestempeld. Voorzitter, Niets is minder waar. De huidige problematiek dat miljoenen...
Read more...
Fraude asielzoekers 10 Sep 2015 | 10:34 am
Raadsvragen: Fraude door asielzoekers   10 september 2015UPDATE: Met antwoorde van het collegeGeacht college, Deze week (om precies te zijn op 7 september jl.) bracht RTL Nieuws naar buiten dat duizenden asielzoekers in 2007 hebben gefraudeerd voor het verkrijgen van een generaal pardon. In hetzelfde artikel is vermeld dat de 'generaal pardonners' nu proberen hun juiste identiteit alsnog geregistreerd te krijgen om zich te laten naturaliseren en hierdoor familie over te kunnen laten komen. Uit dossiers die RTL Nieuws inzag, blijkt dat er gemeenten zijn die daaraan meewerken.
Read more...
Raadsvragen: LSM 10 Sep 2015 | 10:31 am
Raadsvragen: Geef ondernemers de juiste plek om te kunnen ondernemen 10 september 2015Wat is de Lichtstadmarkt? De zaterdagse Lichtstadmarkt is een kleine themamarkt. Ze is in de jaren ’80 begonnen op de Markt om extra reuring te brengen in de stad. Sinds 2007 staat ze op de Demer omdat ze op de Markt in de knel kwam door de groei van de eiland-terrassen en door evenementen. Geacht college, Wederom heeft onze fractie een brief ontvangen van vertegenwoordigers van de Lichtstadmarkt (LSM). In het kort komt het hier op neer dat deze ondernemers op zaterdag van de Demer af...
Read more...
ED Opvang asielzoekers 8 Sep 2015 | 10:36 am
Besturen doe je niet met emoties maar met visie Voorpagina Eindhovens Dagblad 5 september 2015
Read more...
Geen Peil 7 Sep 2015 | 1:09 pm
  Lijst Pim Fortuyn steunt GeenPeil Het wordt tijd dat Den Haag en Brussel naar ons gaan luisteren!   De LPF Lijst Pim Fortuyn Eindhoven steunt de handtekeningactie van GeenPeil voor een EU-referendum. Komende zaterdag 12 september op de ´Dag van de Democratie´zijn wij te vinden op het Stadhuisplein in Eindhoven, waar u ook een steunverklaring kunt ondertekenen. Democratie krijg je niet cadeau, maar moet je met hand en tand verdedigen, aldus de fractievoorzitter Rudy Reker.
Read more...
Motie v Kaathoven 15 Jul 2015 | 5:31 pm
Politiek met de menselijke maat Nadat de motie was voorgelezen kreeg Rudy Reker als fractievoorzitter van de Lijst Pim Fortuyn als eerste het woord en sprak toen onderstaande tekst uit. Voorzitter, De reden dat de Lijst Pim Fortuyn deze Actuele Motie mee indient is dat de wethouder onomstotelijk heeft aangetoond dat zij met meerdere dossiers niet uit de voeten kan. Ik noem de Sportvisie maar ook de communicatie omtrent de Lichtstadmarkt is verre van soepel verlopen. Lichamelijk is het haar ook aan te zien en daar maak ik mij echt zorgen over. De laatste maanden is duidelijk geworden dat de wethouder deze zaken niet tot een...
Read more...
Motie wantrouwen 15 Jul 2015 | 1:36 pm
Motie van wantrouwen wethouder Bianca v Kaathoven Eindhovens Dagblad 15/7 Omroep Branbant 15/7 Studio 040 15/7 MOTIE VAN WANTROUWEN
Read more...
Kadernota 2016 15 Jul 2015 | 12:16 pm
Een nietszeggende Kadernota 2016 Raadsvergadering Kadernota 14 juli 2015 Betoog Lijst Pim Fortuyn Voorzitter, dank u wel, Wat wil het Eindhovens college de komende jaren in- en met onze stad? Ja inderdaad, dat zijn vragen die je als bestuurder aan jezelf moet stellen als je een Kadernota produceert. Wil het college een veilige en levendige stad met veel werk- en sportgelegen-heid en - Hoe stelt zij zich dat dan voor? Wil dit college meer busbanen, en onze binnenstad autoluw maken en hoever gaat zij daarin?
Read more...
Sportvisie 2015 14 Jul 2015 | 12:29 pm
Een Sportvisie 2015-2019 zonder fatsoenlijk beleid Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)Sportvisie 2015-2019 'Sportexpeditie Eindhoven: beweeg mee'Eindhoven, 13 juli 2015  Voorzitter, dank u wel, Nog nooit heeft een Sportvisie zoveel beroering opgewekt in heel Zuidoost Brabant als de huidige Sportvisie, die de mooie titel heeft meegekregen, ‘Sportexpeditie Eindhoven: beweeg mee’. Het college gaat daarin zover dat zij zeggen hoe wij en waar wij als Eindhovenaren moeten bewegen en vooral …..., hoe ook niet meer. Zelfs 19 pagina’s heeft het college er voor nodig om te vertellen dat sporten goed is voor lijf en leden en tegelijkertijd voorstelt om 2 sportaccommodaties,...
Read more...
Eindhoven Airport 1 Jul 2015 | 1:27 pm
Raadsvergadering inzake ontwikkeling Eindhoven Airport Door een motie van VVD, D66, Lijst Pim Fortuyn (LPF), CDA, OAE en LE wint het gezond verstand in de Eindhovense gemeenteraad het van de PvdA, SP, BBL, CU en GroenLinks inzake vermeende overlast die linkse millieupartijen en belangenclubjes zeggen te ondervinden van de luchthaven. Eindhoven, 30 juni 2015 Luchthavenontwikkeling Eindhoven Airport Betoog LPF Voorzitter, dank u wel, Geboren in het verlengde van de start- en landingsbaan van destijds Vliegveld Welschap, heb ik heel mijn leven de vliegtuigen al gezien en gehoord. Het grote verschil van toen en nu is dat in begin jaren 80 de start- en landingsbaan is verlegd, er...
Read more...