Home rss feed
Cameratoezicht 6 Apr 2014 | 3:34 pm
Raadsvragen: Waarom is de drempel naar permanent cameratoezicht voor dit college zo hoog? Naar aanleiding van de onrust die de onophoudelijke stroom gewapende overvallen in Eindhoven teistert, heeft de LPF fractie wederom raadsvragen gesteld en verzocht om permanent cameratoezicht in winkelcentra, winkelstrips en op bedrijven- en industrieterreinen, etc. Eindhoven Dichtbij Eindhoven, 6 april 2014 Geacht college, De fractie van de Lijst Pim Fortuyn maakt zich grote zorgen over het aantal gewapende en gewelddadige overvallen, die al in een reeks van jaren niet alleen in onze regio maar ook in onze stad plaatsvindt. Wij pleiten dan ook al vanaf 2006,...
Read more...
Raadsvragen: Volkert 1 Apr 2014 | 10:56 am
Raadsvragen: Gebiedsgebod Volkert van der Graaf voor Eindhoven  31 maart 2014Bijzonder vreemd dat Volkert van der Graaf zich op meerdere locaties in ons land niet mag begeven. Vreemd is echter dat Eindhoven, als laatste gemeente waar de politieke partij onder de naam Lijst Pim Fortuyn nog steeds actief is hierbij niet is genoemd. Dit terwijl wij allemaal weten dat deze brute, kille en onberekenbare moordenaar geen spijt heeft betoont van zijn gruwelijke daad.Geacht college, Onze fractie heeft kennisgenomen van de vervroegde invrijheidstelling van Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn. U zult...
Read more...
Grondwet Act. motie 26 Mar 2014 | 2:54 pm
Grondwet geldt voor iedereen Actuele Motie: Grondwet geldt voor iedereen! 25 maart 2014Als reactie op de aangekondigde Actuele Motie van Groen Links in de laatste raadsvergadering van de 'oude raad' heeft de fractie van de Lijst Pim Fortuyn gemeend daar niet zomaar mee in te kunnen stemmen. Hoewel de LPF niet tegen de Grondwet wil stemmen was de aanleiding – de recente uitspraken van Geert Wilders – voor onze fractie niet goed gekozen. Vandaar ziet u eerst het betoog van de fractievoorzitter van de LPF Rudy Reker en daaronder de Actuele Motie van GroenLinks.Betoog Rudy RekerVoorzitter,...
Read more...
Lijst Pim Fortuyn 17 Mar 2014 | 1:46 pm
Read more...
Grafisch Lyceum 14 Mar 2014 | 4:39 pm
‘Polenhotel’ in voormalig Grafisch Lyceum onzeker? 14 maart 2014Raadsvragen over het langdurig stilleggen van werkzaamheden aan de voormalige Grafische School Geacht college, In maart 2013 hebben wij in de commissie Ruimte en Vastgoed gesproken over de huisvesting van MOE-landers in het voormalig Grafisch Lyceum in de wijk Gestel. Dat schoolgebouw zou worden verbouwd om huisvesting te realiseren voor 60 MOE-landers. De eerste bewoners zouden in september 2013 hun intrek in het voormalig schoolgebouw nemen. Nu heeft onze fractie vernomen dat dit nog steeds niet het geval is. Al 113 buurtbewoners van de...
Read more...
Blixembosch brief 14 Mar 2014 | 9:53 am
Ere wie ere toekomt en dat is de LPF fractie Op 13 maart j.l. ontving onze lijsttrekker een mailtje van een bewoner uit de Eindhovense wijk Blixembosch. Op zich is dat niets bijzonders omdat er zeker in verkiezingstijd, vele tientallen berichten en telefoontjes per dag meer dan normaal bij onze fractie binnenkomen.Maar omdat met name de PvdA in verschillende verkiezingsdebatten de oplossing in Blixembosch naar de PvdA toetrok, nadat dezelfde PvdA als grootste fractie in het toenmalige college de bewoners en ondernemers in deze wijk meer dan 7 jaar heeft laten barsten (sorry voor dit...
Read more...
Jaarverslag fractie LPF 8 Mar 2014 | 10:37 am
Jaarverslag fractie 2013 Lijst Pim Fortuyn  maart 2013Gemeentesite Eindhoven http://www.eindhoven.nl/actueel/nieuws/Jaarverslag-Gemeenteraad-2013.htm  Blunders Het afgelopen jaar kenmerkte zich doordat miljoenen kostende bestuurlijke blunders in onze stad in de openbaarheid zijn gekomen. Enkele voorbeelden: het Orgelplein, 18-Septemberplein en het Catharinaplein. Maar het leed is daarmee niet geleden. Deze zaken blijven namelijk geld kosten omdat het einde van deze geleverde wanprestaties nog niet in zicht is. Indien onze fractie zich niet intensief met deze zaken bezig had gehouden, zouden dit opnieuw doofpot-affaires van onze stad zijn geworden.
Read more...
Skaeve Huse 14 Feb 2014 | 12:14 pm
Skaeve Huse niet in Genderbeemd In verband met het voornemen van het Eindhovens college om Skaeve Huse op industrieterrein Hurk/Croy te plaatsen, heeft onze fractie meerdere schriftelijke en mondelinge vragen van verontruste bewoners ontvangen. Eén daarvan zullen wij hier geanonimiseerd plaatsen. Uiteraard hebben wij de vragenstellerts allemaal beantwoord. Van: X@hotmail.com Verzonden: zondag 9 februari 2014 15:26 Aan: info@lijstpimfortuyneindhoven.nl Onderwerp: skaeve huseVraag LS, Namens een aantal verontruste buurtbewoners willen wij met het oog op de verkiezingen uw standpunt weten ten aanzien van; A)     Skaeve Huse B)     De keuze voor de locatie in de Genderbeemd
Read more...
Lantaarnpalen 23 Jan 2014 | 4:15 pm
Raadsvragen: Voorlichting en vervanging lantaarnpalen Gerardusbuurt Eindhoven, 23 januari 2014Buurtbewoners boos en teleurgesteld in de Gemeente EindhovenBurgerparticipatie? Jawel ..... eens van gehoord. Update: Met antwoord van het college van B en WGeacht college,Naar aanleiding van de ontevredenheid van buurtbewoners in de Gerardusbuurt over het vervangen van ‘hun’ lantaarnpalen, heeft er afgelopen maandag 20 januari een door het collegetoegezegde informatieavond plaatsgevonden. Dit omdat de Gemeente Eindhoven eerder alverzuimd/vergeten had om met de buurtbewoners te communiceren. De bedoeling van deze informatieavond zal ongetwijfeld goed zijn geweest, maar niet...
Read more...
Raadsvragen: Concernverslag 2013 4 Jan 2014 | 12:04 pm
  Raadsvragen: Concernverslag 2013                                                  Eindhoven, 3 januari 2014 De LPF fractie maakt zich zorgen omtrent de werkelijke waarde van gemeentelijk vastgoed. Want verkeerde taxaties kunnen tientallen miljoenen euro's verschil uitmaken. De LPF vreest voor een negatieve bijstelling van cijfers. Op 28 januari ontvingen wij het volgende antwoord.'De beantwoording van de vragen is in voorbereiding en hebben een relatie met de werkzaamheden die nu ook voor de jaarrekening 2013 uitgevoerd moeten worden. Nadat deze werkzaamheden zijn afgerond kunnen uw vragen beantwoord worden. Het is daarom niet mogelijk uw vragen binnen de termijn van 28 dagen te beantwoorden.'18 februari...
Read more...