Home rss feed
Mauritsstraat 77 28 Jan 2015 | 9:31 pm
Raadsvragen: Toezicht op verpauperde panden in Eindhoven is beneden de maat. Eindhoven, 28 januari 2015Foto: Chris de Zeeuw Dichtbij Eindhoven Geacht college, Na het voormalige arbeidsbureau aan de Vestdijk, het voormalige politiebureau aan de Europalaan en de midgetgolf aan de Insulindelaan, zijn er weer twee panden in onze stad die na een lange tijd van leegstand volledig zijn verpauperd. Ditmaal gaat het om het pand aan de Hoogstraat 12/14 en het aangrenzende pand aan de Mauritsstraat 77. Draagmuren zijn daar verdwenen en delen van het plafond en dak ontbreken. Ondanks dat deze twee panden in opdracht...
Read more...
Aangifte illegalen 26 Jan 2015 | 11:03 am
Raadsvragen: Waarom werkt het college bewust mee aan omzeilen van de rechterlijke macht?   Eindhoven, 26 januari 2015Geacht college, De ‘Stichting Vluchtelingen in de Knel’ heeft onlangs het boekje ‘Aangifte te doen’ voorzien van haar mening aan de wethouder aangeboden. Onze fractie heeft daarna in de media kennis-genomen van de plannen van wethouder Scholten waardoor mensen die illegaal in Eindhoven verblijven met een volmacht aangifte kunnen laten doen bij de politie, als zij menen slachtoffer te zijn van een misdrijf of id. of fraude. Ook onze fractie betreurt het als iemand van een misdrijf slachtoffer is geworden. Maar om...
Read more...
Rondvraag: Rotonde Ekkersrijt 11 Jan 2015 | 5:53 pm
  Rondvraag: Gevaarlijke situatie rotonde Ejkkersrijt Beantwoording rondvraag LPF over rotonde EkkersrijtMet antwoord van wethouder Jannie Visscher Geachte heer, mevrouw,In de commissievergadering van 6 januari 2015 zegde ik u toe de door de LPF gestelde rondvraag over de rotonde Ekkersrijt schriftelijk te zullen beantwoorden.Onderstaand vindt u de gestelde vragen en de antwoorden daarop.Gestelde rondvraag:In november 2012 heeft de LPF-fractie via een rondvraag de slechte verlichting en daarmee de onveilige verkeerssituatie bij en op de rotonde Ekkersrijt ter discussie gesteld. Naar aanleiding daarvan is door Rijkswaterstaat de verlichting gerepareerd...
Read more...
Nieuwjaarstoespraak 2015 9 Jan 2015 | 12:30 pm
Een nieuwjaarstoespraak die niet is uitgesproken Nieuwjaarstoespraak Lijst Pim Fortuyn op 8 januari 2015De reden dat deze toespraak niet is uitgesproken ligt in het feit dat het bestuur en fractie het ongepast zouden vinden om de nieuwjaarsbijeenkomst door te laten gaan, terwijl op hetzelfde tijdstip in het stadhuis een openbare protestbijeenkomst met Eindhovense burgers plaats zou vinden over de recente gebeurtenissen in Parijs. Daarom is deze toespraak niet uitgesproken, maar wij willen hem wel met u delen.   Beste mensen, Ik heet u allen van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de LPF, de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven. Ik begin...
Read more...
Persbericht 8 Jan 2015 | 12:45 pm
Nieuwjaarsbijeenkomst Lijst Pim Fortuyn van vandaag geannuleerd   PERSBERICHTEindhoven, 8 januari 2015 Het bestuur en fractie van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven menen er goed aan te doen om de voor vandaag geplande nieuwjaarsbijeenkomst te annuleren. Dit op zeer korte termijn genomen besluit komt voort uit de recente gebeurtenissen in Parijs, waar gisteren moslimextremisten een bloedige aanslag hebben gepleegd op de redactie van het satirisch weekblad Charlie Hebdo. Het bestuur en de fractie tonen volledig begrip voor het besluit van de burgemeester van Eindhoven, die vanavond om 18.00 uur een openbare protestbijeenkomst in het stadhuis laat plaatsvinden.  Daar kunnen wij stilstaan bij...
Read more...
Prettige feestdagen 24 Dec 2014 | 12:37 am
Prettige feestdagen  Het bestuur, de fractie en alle medewerkers van deLijst Pim Fortuyn Eindhovenwenst u allen een Voorspoedig, Gezond en Veilig 2015
Read more...
Nieuwsbrief december 2014 23 Dec 2014 | 10:09 pm
De nieuwsbrief: terug van weg geweest! december 2014Beste leden, relaties en geïnteresseerden, Het is nu alweer enkele maanden geleden dat de laatste nieuwsbrief is verstuurd. Dit betekent niet dat er in die periode niets bij de LPF is gebeurd, integendeel zelfs. In het begin van dit jaar was er veel werk te verzetten i.v.m. voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen, die in maart jl. zijn gehouden. Zoals u weet zijn tegen onze verwachtingen, maar ook tegen de verwachting van veel leden, burgers en collega's de verkiezingen voor onze fractie niet goed afgelopen. Van de 2 zetels hebben wij er...
Read more...
Als elke seconde telt! 27 Nov 2014 | 11:58 am
Actuele Motie: Als elke seconde telt! Eindhoven, 25 november 2014GemeenteraadsvergaderingDe toelichting op deze motie vindt u onder dit artikel 'Het is het aan niemand uit te leggen voorzitter dat een taxi met enkel een TX-keurmerk zonder passagiers, of bijvoorbeeld een taxi met een dronken passagier wél van de busbaan gebruik mag maken en een ambulance met een doodzieke patiënt met veel pijn, waar geen spoed bij is weer niet.'Actuele MotieDe ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden; De ondergetekende, lid van de raad van...
Read more...
Opinie ED 22 Nov 2014 | 12:50 pm
Opinie ED: ambulances zonder spoed niet op busbaan 25 november 2014Als elke seconde telt!   Ambulances mogen niet zonder spoed op de busbaanDe Eindhovense wethouder wil geen ontheffing verlenen aan de ambulancedienst om zonder spoed op de busbanen te mogen rijden. Dit ondanks dat Ambulancezorg Brabant Zuidoost hier duidelijk om heeft gevraagd. De wethouder is tot dit besluit gekomen omdat zij vindt dat de verkeersveiligheid op de busbaan verstoord zou kunnen worden. Nu mogen alleen hulpdiensten (politie, brandweer, ambulancedienst), als zij optische of geluidssignalen voeren, op de busbaan rijden. Er is een uitzondering op die regel...
Read more...
Agenda 23 Jan 2009 | 11:28 am
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie   Op donderdag 8 januari 2015 houden wij als Lijst Pim Fortuyn tussen 17.00 tot 19.00 uur onze traditionele nieuwjaarsreceptie, welke wordt gehouden in het ontmoetingscentrum Vivaldi, Mechelenlaan 66a in  Eindhoven. Daar is voldoende parkeerruimte aanwezig, zodat wij hopen u aldaar te zien om het glas te kunnen heffen op 2015. Ook niet-leden en andere belangstellenden zijn van harte welkom.Namens het bestuur van Lijst Pim Fortuyn EindhovenLilian Reker - Wiebers
Read more...