Home rss feed
Agressie tegen hulpverleners 2 Mar 2015 | 4:16 pm
Raadsvragen: Aangifte bij agressie tegen hulpverleners moet beter kunnen!  1 maart 2015Na een positief besluit van het college op raadsvragen van onze fractie om de ambulance van de busbanen gebruik te laten maken, is nu het hete hangijzer de agressie tegen onze hulpverleners met daarbij de problematische en ontmoedigende aangifte daarvan.   Geacht College, Onze samenleving is aan het verharden met als gevolg dat ook ambulancepersoneel steeds meer te maken krijgt met agressie. Agressie tegen ambulancepersoneel is onaanvaardbaar en moet direct en zorgvuldig worden aangepakt. Dit proces begint bij de aangifte, die door het ambulancepersoneel op het politiebureau wordt gedaan....
Read more...
Optreden ME bij PSV-AJAX 2 Mar 2015 | 3:24 pm
Ongeregeldheden en ondoordacht optreden ME bij PSV-AJAX?   2 maart 2015Bij ongeregeldheden na de voetbalwedstrijd PSV-Ajax zijn zondagavond bij het Philips Stadion in Eindhoven enkele gewonden gevallen. Naar aanleiding van het optreden van de politie en ME na de wedstrijd van PSV-AJAX van gisteren, heb ik onze burgemeester om opheldering gevraagd. Geachte heer van Gijzel, Het hier onderstaande stukje tekst heb ik vandaag in het ED gezet als commentaar bij het optreden van de ME na de wedstrijd PSV - AJAX? Het artikel spreekt voor zich. Mijn dochters zijn woedend over dit, in hun optiek onnodig en vooral het levensgevaarlijk...
Read more...
Moslimdiscriiminatie 25 Feb 2015 | 5:20 pm
Weer slachtofferrol Hafid Bouteibi (PvdA) bij vermeende moslimdiscriminatie      Eindhoven, 24 februari 2015 Op de hier onderstaande motie van de Eindhovense PvdA en BBL heeft de fractie van de Lijst Pim Fortuyn als volgt gereageerd. 24/2 Eindhovens Dagblad  25/2 Studio 040 Moslimdiscriminatie Voorzitter, Elke vorm van discriminatie zullen wij als Lijst Pim Fortuyn afwijzen. Als er mensen zijn die menen zich gediscrimineerd te voelen kunnen zij op dit moment al terecht bij antidiscriminatiebureaus en bij de politie. Maar om nu via deze actuele motie expliciet moslimdiscriminatie in het onderwijs op scholen onder de aandacht te brengen, terwijl er in deze wereld door mensen met een islamietische...
Read more...
Wachttijden asielzoekers 20 Feb 2015 | 5:10 pm
Raadsvragen:  Hoe gaat dit college aan Eindhovense woningzoekenden uitleggen dat asielzoekers/vergunninghouders geen wachttijden kennen Eindhoven, 5 februari 2015“Gezien het feit dat het ministerie van BZK de taakstelling meerdere malen heeft verhoogd, en uw gemeente geruime tijd een flinke achterstand had, heeft uw gemeente een enorme prestatie geleverd op het gebied van huisvesten van vergunninghouders. Wij complimenteren u met het bereikte resultaat.” Geacht college, Bij de ingekomen stukken van de laatste gemeenteraadsvergadering op 27 januari jl. bevond zich een brief van de Provincie Noord-Brabant d.d. 12 januari 2015 inzake huisvesting voor vergunninghouders.   Gedeputeerde Staten...
Read more...
Standbeeld Frits Philips 19 Feb 2015 | 1:42 pm
Raadsvragen: Hoelang duurt een ‘korte termijn’ bij de gemeente Eindhoven? Eindhoven, 18 februari 2015 De wethouder in (april 2013) het Eindhovens Dagblad: ‘Ook wil ze met het ED, als initiatiefnemer van de actie, in gesprek gaan om te bekijken wat de mogelijkheden van een verplaatsing van het beeld zijn. Die toezegging deed wethouder Mary-Ann Schreurs (D66, cultuur) donderdagavond in de Eindhovense gemeenteraad, na vragen over de verplaatsing van LPF-fractievoorzitter Rudy Reker. "Het college vindt het een leuk initiatief. Gezien de positieve reacties die de verplaatsing van het beeld van het Lampenmaakstertje onlangs heeft opgeleverd, kun je je inderdaad afvragen of...
Read more...
Mauritsstraat 77 28 Jan 2015 | 9:31 pm
Raadsvragen: Toezicht op verpauperde panden in Eindhoven is beneden de maat. Eindhoven, 28 januari 2015Foto: Chris de Zeeuw Dichtbij Eindhoven UPDATE: Met antwoord van het collegeGeacht college, Na het voormalige arbeidsbureau aan de Vestdijk, het voormalige politiebureau aan de Europalaan en de midgetgolf aan de Insulindelaan, zijn er weer twee panden in onze stad die na een lange tijd van leegstand volledig zijn verpauperd. Ditmaal gaat het om het pand aan de Hoogstraat 12/14 en het aangrenzende pand aan de Mauritsstraat 77. Draagmuren zijn daar verdwenen en delen van het plafond en...
Read more...
Aangifte illegalen 26 Jan 2015 | 11:03 am
Raadsvragen: Waarom werkt het college bewust mee aan omzeilen van de rechterlijke macht?   Eindhoven, 26 januari 2015 "Het spreekt voor zich dat de elite van de regentenpartijen niet beschikt over het verwerpelijke orgaan van een onderbuik." - Pim Fortuyn UPDATE: Met antwoorde van het college (25 febr. 2015)Geacht college, De ‘Stichting Vluchtelingen in de Knel’ heeft onlangs het boekje ‘Aangifte te doen’ voorzien van haar mening aan de wethouder aangeboden. Onze fractie heeft daarna in de media kennis-genomen van de plannen van wethouder Scholten waardoor mensen die illegaal in Eindhoven verblijven met een volmacht aangifte kunnen laten doen bij...
Read more...
Rondvraag: Rotonde Ekkersrijt 11 Jan 2015 | 5:53 pm
  Rondvraag: Gevaarlijke situatie rotonde Ejkkersrijt Beantwoording rondvraag LPF over rotonde EkkersrijtMet antwoord van wethouder Jannie Visscher Geachte heer, mevrouw,In de commissievergadering van 6 januari 2015 zegde ik u toe de door de LPF gestelde rondvraag over de rotonde Ekkersrijt schriftelijk te zullen beantwoorden.Onderstaand vindt u de gestelde vragen en de antwoorden daarop.Gestelde rondvraag:In november 2012 heeft de LPF-fractie via een rondvraag de slechte verlichting en daarmee de onveilige verkeerssituatie bij en op de rotonde Ekkersrijt ter discussie gesteld. Naar aanleiding daarvan is door Rijkswaterstaat de verlichting gerepareerd...
Read more...
Nieuwjaarstoespraak 2015 9 Jan 2015 | 12:30 pm
Een nieuwjaarstoespraak die niet is uitgesproken Nieuwjaarstoespraak Lijst Pim Fortuyn op 8 januari 2015De reden dat deze toespraak niet is uitgesproken ligt in het feit dat het bestuur en fractie het ongepast zouden vinden om de nieuwjaarsbijeenkomst door te laten gaan, terwijl op hetzelfde tijdstip in het stadhuis een openbare protestbijeenkomst met Eindhovense burgers plaats zou vinden over de recente gebeurtenissen in Parijs. Daarom is deze toespraak niet uitgesproken, maar wij willen hem wel met u delen.   Beste mensen, Ik heet u allen van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de LPF, de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven. Ik begin...
Read more...
Persbericht 8 Jan 2015 | 12:45 pm
Nieuwjaarsbijeenkomst Lijst Pim Fortuyn van vandaag geannuleerd   PERSBERICHTEindhoven, 8 januari 2015 Het bestuur en fractie van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven menen er goed aan te doen om de voor vandaag geplande nieuwjaarsbijeenkomst te annuleren. Dit op zeer korte termijn genomen besluit komt voort uit de recente gebeurtenissen in Parijs, waar gisteren moslimextremisten een bloedige aanslag hebben gepleegd op de redactie van het satirisch weekblad Charlie Hebdo. Het bestuur en de fractie tonen volledig begrip voor het besluit van de burgemeester van Eindhoven, die vanavond om 18.00 uur een openbare protestbijeenkomst in het stadhuis laat plaatsvinden.  Daar kunnen wij stilstaan bij...
Read more...