Home

Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

 

Fractieleden
Lijst Pim FortuynRudy Reker
Fractievoorzitter
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid
Tjerk Langman

CommissielidMari Nijs
Commissielid
Maik Barten
Jonge FortuynistenLex Cornelissen
Jonge Fortuynisten 

Raadsvragen: Wat is het woord van het Eindhovens college waard?

buurt protest web


Eindhoven, 21 sept. 2014 / 23 sept. 2014Veel bewoners in Eindhoven Noord zijn woedendUPDATE: met antwoord van het college

De ontkenning 21 mei 2014

Buurt tegen asielzoekers

COA gaat klachten over asielzoekers Budel bekijken

Applaus in Eindhovense raadszaal Dit applaus gold voor de maidenspeech van de heer Mpanzu Bamenga (D66) Niet voor de inhoud van zijn bijdrage! Alhoewel het college en de raad (met uitzondering van de LPF) het helemaal eens was met de inhoud daarvan.

Poll Eindhovens Dagblad

Het is terecht dat Eindhoven 700 vluchtelingen gaat opvangen in de Orangerie
Ja
29%

Nee
71% 

Totaal: 3346 stemmen

Intervieuw (1.12 min) met Studio 040

Door
het stellen van deze raadsvragen mag niet de conclusie worden getrokken dat de Lijst Pim Fortuyn niet is begaan met het (nood)lot van deze asielzoekers/vluchtelingen, noch dat de Lijst Pim Fortuyn blind is voor het wrede optreden van IS en het oorlogsgeweld in diverse landen. 


Geacht college,

Op 20 mei jl. heeft mijn fractie raadsvragen gesteld over de mogelijke huisvesting van asielzoekers in de Orangerie. Al de volgende dag kwam hierop een antwoord: ‘er zijn geen plannen om in de vrijgekomen containerwoningen asielzoekers onder te brengen’.

Een korte toelichting ging daarbij waarin staat vermeld dat de Orangerie is geplaatst als een tijdelijke voorziening voor ouderenhuisvesting. Oorspronkelijk was dat alleen voor Gagelbosch bedoeld, maar nadien ook voor tijdelijke huisvesting van De Landrijt tijdens de nieuwbouw. Verder vermeldt u in uw toelichting dat het voor de eigenaar van het complex niet mogelijk is deze voor andere doeleinden in te zetten. Gelet op de tijdelijkheid van de toen verstrekte vergunning kan dit alleen als er een nieuwe procedure wordt doorlopen.

 

Raadsvragen: Waarom openstelling van sportparken als deze niet hufterproef zijn?8 augustus 2014


Vernielingen en op Sportpark Woensel-Noord


UPDATE: Met antwoorde van het college


Jammer dat de reg. media niet benoemd dat er bij WODAN sportclub, antisemitische leuzen zijn gespoten op reclameborden

Meer foto's onderaan dit artikel


Geacht college,

In 2011 zijn de voetbalclubs ESV en WVVZ gefuseerd tot één club onder de naam WODAN. Deze club speelt op Sportpark Woensel-Noord. Met ruim 1.300 leden is Wodan de grootste voetbalclub in onze stad. De gemeente Eindhoven heeft na de fusie vele miljoenen euro’s van Eindhovens belastinggeld in het voormalige WVVZ sportpark geïnvesteerd, waardoor nu het hagelnieuwe WODAN-sportpark met trots tot een van de best geoutilleerde sportaccommodaties van Eindhoven gerekend mag worden.

Studio 040 11/8

 

Raadsvragen: Komt er een asielzoekerscentrum in of nabij de Orangerie?
Eindhoven, 20 mei 2014

Omwonenden maken zich ongerust

TOCH ASIELZOEKERS IN ORANGERIE


20/9 Eindhovens Dagblad


UPDATE: INTERN ANTWOORD VAN HET COLLEGE ONDERAAN DIT ARTIKEL
(maar wel door het college 'vergeten' om het 4 maanden geleden te publiceren)Geacht college,

Uit betrouwbare bron heeft onze fractie vernomen dat eind deze week (week 21) de laatste bewoners zullen vertrekken uit verzorgingshuis de Orangerie, gelegen aan de Castiliëlaan 15. Daarna zal de Orangerie dienst gaan doen als asielzoekerscentrum. Bewoners uit zowel Blixembosch als uit de Achtse Barrier maken zich ongerust over te verwachten overlast.

Dat brengt mij tot de volgende vragen:

 

Zware tijden voor auto in Eindhoven

 

 

Opiniepagina
Eindhovens Dagblad 26 augustus 2014

 

Door: Rudy Reker en Tjerk Langman

 


Foto: Ton van de Meulenhof

HET EINDHOVENS COLLEGE VERKLAART DE AUTOMOBILIST TOT PERSONA NON GRATA

De automobilist en daarmee ook de lokale economie krijgen het in Eindhoven steeds zwaarder te verduren. Eerst schrapt dit college definitief de Noord Oost Corridor (NOC), beter bekend als de ‘Ruit’ om Eindhoven waar het vorige college (PvdA, D66, GL en VVD) unaniem mee had ingestemd. Enkele dagen geleden kunnen de inwoners van onze regio in het Eindhovens Dagblad lezen dat het huidige college (PvdA, D66, Gl en de SP) voornemens is de Vestdijktunnel definitief voor het autoverkeer af te sluiten. Aan de consequenties die deze afsluiting tot gevolg heeft, is dit college door een chronisch gebrek aan een middel- of lange termijn visie niet toe gekomen. Voorbeelden van het ontberen van een lange termijnvisie zijn er al vele jaren in overvloed.

 

Raadsvragen: Is wateroverlast in Eindhoven acceptabel?

15 augustus 2014


UPDATE: Met antwoord van het college

12 september 2014


Archieffoto

Geacht college,

Deze zomer heeft Nederland te maken met forse neerslag in de vorm van hoosbuien waarbij de infrastructuur in korte tijd enorme hoeveelheden water te verwerken heeft gekregen met de nodige wateroverlast tot gevolg. Ook Eindhoven heeft hiermee te maken. Vooral de Boschdijktunnel bij de Mediamarkt en bij het station zijn diverse malen afgesloten geweest omdat ze onder water stonden. Ook de Willemstraat en de Wal hebben korte tijd onder water gestaan.

 

Raadsvragen: Vandalen besmeuren Jacobuskerk met graffiti
29 juli 2014


Studio 040 kickstart


Studio 040


UPDATE: Met antwoord van het college
2 september 2014
Geacht College,

In de wijk Eckart is de Jacobuskerk gevestigd. Naast de gebruikelijke kerkdiensten is er in deze kerk ook een uitdeelpunt van de voedselbank en een kledingwinkel voor de minima gevestigd. Vorige week is de kerk door vandalen besmeurd met graffiti. Door het kerkbestuur is meteen aangifte gedaan bij de politie die ter plaatse is geweest en de zaak nu in onderzoek heeft. Voor verwijdering van de graffiti werd het kerkbestuur doorverwezen naar de gemeente.

 

Raadsvragen: Is het duikteam van de Eindhovense brandweer ten onrechte opgeheven?11 augustus 2014


Het duikteam van de Veiligheidsregio Zuid Oost Brabant is in het Den Bosch gevestigd. 
Foto: Studio040

Dus per definitie maken slachtoffers hier in het zuiden van Noord-Brabant geen enkele kans
 

UPDATE: Met antwoord van het college van B&W

Geacht college,

Zaterdagmorgen 9 augustus jl. werden wij opgeschrikt door het bericht dat er in Hapert een auto met een echtpaar uit Antwerpen om ca. 06.15 uur een vijver was ingereden. Als gevolg hiervan zijn beide personen overleden. Volgens mijn beschikbare gegevens kwam de melding van dit ongeval in de meldkamer binnen om 06.19 uur. Daarna is direct het Oppervlakte Reddingsteam (ORT) van Eersel opgeroepen die ongeveer om 6.35 uur ter plaatse was. Toen het ORT team in het water was hebben zij de chauffeur door een doses geluk kunnen voelen, vast kunnen pakken en uit de auto kunnen halen. Toen is ook de brandweer van Eindhoven als back-up en het duikteam uit Den Bosch opgeroepen. Dit omdat Den Bosch als enige gemeente in de gehele regio Zuid Oost Brabant een duikteam heeft dat nog actief is.

 

Bestemmingsplan Woonwagenlocatie Orpheuslaan


 
Commissievergadering Ruimte/Vastgoed

 

26 augustus 2014

 

Foto: Studio 040

Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Woonwagenlocatie Orpheuslaan


Het Ordevoorstel om dit Raadsvoorstel van de agenda af te halen, wat de LPF in haar betoog had aangekondigd, is niet nodig geweest omdat wethouder Marco van Dorst (D66) eieren voor zijn geld koos. Nadat alle fracties aan het woord waren geweest vertelde de wethouder dit voorstel van de agenda te halen.   


Voorzitter dank u wel,

Op 10 september 2013, tijdens het vorige college, is de uitbreiding van de Woonwagenlocatie Orpheuslaan al aan de orde geweest. Toen waren er vanuit verschillende kanten veel gegronde en diverse bezwaren tegen uitbreiding van dit kampje. Dit omdat een uitbreiding ondermeer een definitieve verwoesting zou betekenen van een eeuwenoud historisch stuk natuur. Ook was er geen advies gevraagd aan Trefpunt Groen Eindhoven. (TGE). Toch een organisatie denk ik zomaar, die je bij zo’n uitbreiding, in juist het prachtige Dommeldal, als een der eersten om advies zou vragen.

LPF sept. 2013 http://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/index.php/nieuws/862-woonwagenlocatie-orpheuslaan

 

 Werkbezoek WIJeindhoven3 juli 2014


Werkbezoek wijkgebouw De Dommel in stadsdeel GestelOp donderdag 3 juli jongstleden vond er een werkbezoek plaats om de voortgang van WIJeindhoven te bespreken. Uiteraard waren wij als LPF-fractie ook aanwezig bij deze belangrijke maatschappelijke ontwikkeling in onze stad.Onder leiding van onze wethouder Lenie Scholten kregen we een uitgebreide presentatie van diverse partijen die bij de tot standkoming van WIJeindhoven betrokken zijn. Leden van de WMO-raad, de projektmanager van de generalistenteams, teamleiders en uiteraard de generalisten zelf.

 

Kadernota 2015-2018 

 

24 juni 2014

Kadernota 2015-2018, commissiebehandeling

Voorzitter, dank u wel,

Deze kadernota 2015 – 2018 is het vertrekpunt van het nieuwe coalitieakkoord, onder de veelzeggende naam 'Expeditie Eindhoven'. Bij het vaststellen van een nieuwe kadernota ga je met de ervaring uit het verleden en de wetenschap van het heden een toekomstvisie op loslaten. Het nieuwe college voorzitter doet dat 'Grenzeloos ambitieus'. Maar een titel dekt nog niet altijd de lading en dat heeft het recente verleden meer dan eens aangetoond.

Uit de beantwoording van de vragen die mijn collega's hebben ingediend, blijkt dat het college bij lange na niet alle vragen adequaat heeft kunnen beantwoorden. Mijn fractie had dat ook niet verwacht en dat is dan ook de reden voorzitter dat de Lijst Pim Fortuyn geen vragen heeft ingestuurd. Ideeën, wensen, plannen of veelal nog vage plannen van het college zullen in de loop van het jaar hun weg moeten vinden. En hoewel het optimisme van deze kadernota afdruipt moet het college goed beseffen dat 'behaalde resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst'.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 3 van 43

Volg ons ook op Facebook

Welkom bij
Lijst Pim Fortuyn


Log in / Registreer

 

Lid worden
van de
Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Klik verder

 

 

Nieuwsbrief

Aanmelden

Afmelden

 

De Puinhopen van Acht jaar Paars

Lees hierAuteur: Pim Fortuyn