Home

Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

 

Fractieleden
Lijst Pim FortuynRudy Reker
Fractievoorzitter
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid
Tjerk Langman

CommissielidMari Nijs
Commissielid
Maik Barten
Jonge Fortuynisten

Vaststelling Jaarrekening en Jaarverslag 2014Raadsvergadering, dinsdag, 16 juni 2015

Voorzitter, dank u wel,

Ik zal mijn best doen om in de 4 ½ minuut die mij ter beschikking staat de Jaarrekening over 2014 en het Burgerjaarverslag samen te vatten en daar vervolgens de bevindingen van onze fractie over kenbaar te maken.

Burgerjaarverslag

Voorzitter,
Het oordeel over de Gemeente Eindhoven is niet slecht en gemiddeld een voldoende waard. In een rapportcijfer uitgedrukt zou deze voldoende toch maar een mager zesje zijn. Dat kan beter en dat moet in de komende jaren ook beter.

Gedwongen door de economische crisis is de doelstelling een slanke organisatie, minder kostbare gemeentelijke overhead, een vereenvoudiging van procedures en minder bureaucratie. Dit alles moet een lagere doorberekening van overheadskosten opleveren. Maar het blijkt dat u als college deze doestelling drastisch naar boven moet bijstellen. De inwoners en ondernemers van deze stad verdienen dat. De schaatsliefhebbers dreigen door jarenlange mismanagement nu het slachtoffer te worden.

(Absurde verhoging van legeskosten. Het verhogen van gemeentelijke huren met als gevolg het duurder worden van entreekaartjes en contributieverhogingen, met als gevolg minder bezoekers. Dat is een neerwaartse spiraal. De meeste verenigingen hebben het zwaar met hun financiële problemen)

Jaarrekening

Voorzitter,
Met een korte reactie op mijn betoog van een week geleden over de jaarrekening 2014 zei de wethouder: ‘Meneer Reker, de gemeente is geen bedrijf’. Die uitspraak van mevrouw de wethouder was juist meneer de voorzitter en helaas ook overduidelijk in deze stad merkbaar.

Anderzijds voorzitter, is de Gemeente Eindhoven geen speeltuin waar met monopoly geld wordt gespeeld. Integendeel – en ik durf het bijna niet te zeggen – het is echt geld en duur geld. Voor een deel afkomstig vanuit de Provincie en het Rijk, misschien ook nog uit Brussel, maar ook voor een groot deel bijeengebracht door belastingbetalende burgers en ondernemers van onze stad.

 

Boekhoudfraude bij gemeente Eindhoven?

    stadhuis eindhoven

Dinsdag 9 juni 2015

Gecombineerde vergadering commissies Financiën en bestuur, Maatschappelijke Ontwikkeling, Economie en Mobiliteit, Ruimte en Vastgoed

Voorzitter, dank u wel.

Als eerste wil ik een paar woorden zeggen over het Burgerjaarverslag. Daarna gaat mijn betoog verder over de jaarrekening.

Burgerjaarverslag


Voorzitter,
Denkbeeldig zie ik de Gemeente Eindhoven als één grote supermarkt. Wel met het verschil dat ik in Gemeentelijke supermarkt niets heb te kiezen. Ondanks dat is een vergelijking met een echte supermarkt niet verkeerd.

Bij de grote supermarktketens krijgen alle medewerkers een cursus in klantgericht denken en werken. Een verkeerde behandeling van klanten die een vraag of een klacht hebben kan namelijk al snel omzetverlies betekenen omdat de concurrentie in die sector heftig is. Natuurlijk is de ene supermarkt verder in het klantgericht werken dan een andere super.

Lees en huiver op de site van Drs. L.W.Verhoef, Registeraccountant

 

Raadsvragen: Overlast bij omzetvergunningen en kamerbewoning


24/4 Omroep Brabant

UPDATE: 3 juni 2015 Met antwoord van het college

Eindhoven, 24 april 2015

Geacht college,

In 2010 is er uit de toenmalige gemeenteraad een ‘Raadswerkgroep Woningsplitsing en Kamerbewoning’ geformeerd, die naar aanleiding van signalen uit de stad misstanden heeft onderzocht over huisjesmelkers en overlast gevende panden waarin kamers werden verhuurd. Dit met als doel het voorkomen en aanpakken van dit probleem. De huidige wethouder van Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie was destijds als raadslid de voorzitter van deze werkgroep. De bevindingen en conclusies van de raadswerkgroep waren onthutsend omdat uit het onderzoek bleek dat in veel gevallen alles fout was wat er maar fout kon zijn. De aanbevelingen van de raadswerkgroep zijn destijds helder en duidelijk op schrift gesteld. Uit klachten die ons als fractie al geruime tijd bereiken blijkt nu 5 jaar na de aanbevelingen dat er weinig tot niets is veranderd. Dat is een zorgwekkende constatering.

 

PERSBERICHTEindhoven, 1 juni 2015


Nieuwe voorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven (LPF)


In de Algemene Ledenvergadering van 29 mei jl. is de heer Charles Stroek (68) unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van de politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven. Hij volgt hierdoor de heer Rudy Reker op, die sinds de oprichting van de Eindhovense afdeling in 2004 onafgebroken voorzitter is geweest naast zijn functie als fractievoorzitter. De heer Stroek was eerder raadslid voor deze partij van 2010 tot 2014. Nadien was hij bestuurslid Algemene Zaken bij de LPF en adviseur van de fractievoorzitter.

De heer Stroek is werkzaam geweest in het groot winkelbedrijf, de rederijsector en het bankbedrijf. Hij heeft in Eindhoven vele jaren van bestuurlijke ervaring opgebouwd in een grote verscheidenheid van stichtingen* en instellingen*. De nieuwe voorzitter zal zich met name gaan richten op het strategisch beleid van de LPF, de ledenbehartiging en het opereren in netwerken.

 

Raadsvragen: Bestuur Stichting Al Waqf van de Eindhovense Al Fourqaan moskee provoceert samenleving en overheid.

Eindhoven, 14 mei 2015

SPOED. Graag per omgaande uw antwoord.

16/5 Eindhovens Dagblad

Geacht college,

Door maatschappelijke onrust en door tussenkomst van de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel is het bezoek van de omstreden predikers sjeik Aaidh Al Quarni en Adil al-Kalbany uit Saoedi-Arabië, die in het recente verleden door zeer radicale uitspraken in opspraak zijn geraakt, op het laatste moment niet doorgegaan. Zij zouden eind april en begin mei jl. op uitnodiging van de Stichting Al Waqf in de orthodoxe Salafistische Al Fourqaan moskee komen preken. Het Schengen visa van Sjeik Al Quarni werd door de Italiaanse overheid op 29 april jl. ingetrokken.

 

Vervolgvragen betreffende de Al-Fourqaan moskee en de brief van de burgemeester aan de raad


Eindhoven, 4 mei 2015

21 mei 2015 Met antwoord van het college.

Geacht college,

Op 28 april jl. heeft de Lijst Pim Fortuyn (en meerdere fracties) over het voorgenomen bezoek van de islamitische predikant Aaidh al-Qarni raadsvragen gesteld. Daarop heeft de burgemeester een brief aan alle raadsleden geschreven die breed is verspreid. Hij beëindigt deze brief met de volgende zin: ‘Ik ga ervan uit dat hiermee de gestelde raadsvragen afdoende zijn beantwoord.’ Helaas is deze conclusie onjuist.   Gezien de ernst van deze situatie wil onze fractie alsnog duidelijke antwoorden op alle vragen die wij op 28 april jl. hebben gesteld, aangevuld met meerdere vervolgvragen.

Deze vragen en de vervolgvragen met een korte toelichting zijn onderstaand te lezen.

 

Raadsvragen: ‘Ongeloofwaardig’


Eindhoven, 9 april 2015


Summa College Eindhoven laat een omstreden en voormalig (?) Jihadistenronselaar een lezing geven voor studenten.


7/4 Eindhovens Dagblad

Foto: Dennis Abdelkarim Honing

12/5/2015 / Met antwoord van het college


Geacht college,

Door de media heeft onze fractie vernomen dat Dennis Abdelkarim Honing onlangs een lezing heeft gegeven op het Summa College in Eindhoven. Deze man staat bekend als ronselaar van jongeren voor de gewapende strijd van IS in Syrië en Irak. Ook heeft hij contacten met Islamitische terreurorganisaties. Sinds kort vertelt hij aan de media dat hij zogenaamd ‘gederadicaliseerd’ is en de Jihad heeft afgezworen. Hij heeft daar samen met Nikki Sterkenburg een boek over geschreven met als titel ‘Ongeloofwaardig’, een titel die uitstekend past bij deze zeer omstreden persoon.

 

Bij dit betoog ging burgemeester Rob van Gijzel door het lint

21 april 2015

Betoog Tjerk Langman bij 0.41.08 minuut in commissievergadering FB

Voorzitter dank u wel

Als eerste wil de LPF benadrukken dat we blij zijn dat eindelijk de eerste contouren van een actieplan radicalisering en polarisatie op tafel ligt. Het landelijk dreigingsniveau is al geruime tijd "substantieel" dus er moest echt een plan van aanpak komen. Het plan ziet er gedegen uit maar toch hebben wij nog specifieke vragen over hoe dit plan regionaal gaat werken.

 

Moord op Pim Fortuyn was geniaal complot

Bron: http://www.ninefornews.nl/video-moord-op-pim-fortuyn-geniaal-complot/

Dit artikel is in 2014 verschenen. Vandaag is het een jaar later, 6 mei 2015, maar vele burgers twijfelen aan de werkelijke toedracht.

Het is 12 jaar geleden (inmiddels is dat in 2015 13 jaar geleden) dat politicus Pim Fortuyn op het Mediapark in Hilversum werd neergeschoten. Zoals ieder jaar op 6 mei herdenken sympathisanten de politicus door per bus langs de locaties te trekken die voor hem belangrijk zijn geweest.

De herdenking dit jaar is anders dan andere jaren, want de moordenaar van Fortuyn loopt sinds kort (sinds 2012) weer vrij rond. “De sfeer is beladen, mensen zijn boos.”

Was Volkert van der G. werkelijk degene die Pim Fortuyn doodschoot? Pas geleden sprak schrijver Tomas Ross zich in De Journalist kritisch uit omdat de moord ‘niet is onderzocht vanuit de theorie dat er niet één, maar twee schutters waren die kogels afvuurden op de politicus’. Genoeg feiten die duiden op een complot, zijn volgens Ross onvoldoende onderzocht.

 

De beste moskee is geen moskee

foto van Tjerk Langman.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 3 van 47

Volg ons ook op Facebook

Welkom bij
Lijst Pim Fortuyn


Log in / Registreer

 

Lid worden
van de
Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Klik verder

 

 

Nieuwsbrief

Aanmelden

Afmelden

 

De Puinhopen van Acht jaar Paars

Lees hierAuteur: Pim Fortuyn