Home

Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

 

Fractieleden
Lijst Pim FortuynRudy Reker
Fractievoorzitter
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid
Tjerk Langman

CommissielidMari Nijs
Commissielid
Maik Barten
Jonge Fortuynisten
Raadsvragen Lijst Pim Fortuyn en Leefbaar Eindhoven


Inzake naamswijziging VEILIGE STADPRIJSVRAAG 2007


 
Aan het college van B & W
Stadhuisplein
Eindhoven

Eindhoven, 20 september 2007

Betreft : Raadsvragen van het raadslid van Bussel inzake naamswijziging VEILIGE STADPRIJSVRAAG 2007

 

Raadsvragen: ‘Marokkaanse namenlijst’


Update: Op 26 maart met antwoorden van het college van B&W

Dit terwijl beantwoording binnen 1 maand - dus voor 28 februari - verplicht was, overeenkomstig het Reglement van Orde!


Volgens een artikel in dagblad Trouw (1) en weekblad Elsevier (2) van vandaag stuurt de Marokkaanse overheid deze week een nieuwe zgn. namenlijst naar de ambassade en consulaat in ons land. Op deze lijst staan ‘goedgekeurde’ namen voor Marokkaanse kinderen, als de ouders deze kinderen komen aangeven bij de burgerlijke stand.

 

Raadsvragen betreffende milieuzone versus roetfilters Op 1 juli is in Eindhoven een zogenaamde milieuzone ingesteld. Dit houdt in dat bepaalde categorieën vrachtwagens een roetfilter moeten hebben en andere categorieën niet de stad in mogen.

Recentelijk heeft het EU Hof van Justitie uitgesproken dat Nederland het plaatsen van roetfilters niet eerder verplicht mag stellen dan andere EU-landen. Omdat de verplichting voor de EU pas in 2009 ingaat, mag Nederland daarop niet vooruit lopen.

 

Raadsvragen betreffende de weigering van de gemeente Eindhoven


Om de lijst met illegaal verblijvende vreemdelingen beschikbaar te stellen


Op vrijdag 29 juni jl. gaf het college van B&W bij monde van loco-burgemeester Don in het actualiteitenprogramma Eén Vandaag te kennen dat de gemeente Eindhoven geen medewerking zal verlenen bij het aanleveren van lijsten met illegale vreemdelingen aan het ministerie van Justitie. Ook in het Eindhovens Dagblad van zaterdag 30 juni sprak wethouder Don dit voornemen uit, zonder de gemeenteraad hier vooraf van op de hoogte te stellen.

 

Raadsvragen over veiligheid voor voetgangers en (brom)fietsers


Update met antwoord ven het college

Voorkomen is beter dan genezen. Nu vertel ik hiermee natuurlijk niets nieuws. Maar toch blijkt dat er nog dagelijks valpartijen in onze stad plaatsvinden op trottoirs en fietspaden, waarvan de oorzaak te wijten is aan de verwoestende werking van boomwortels en de fiets en voetpaden daardoor gevaarlijk zijn voor de gebruikers hiervan. Vooral kinderen en ouderen zijn hier dikwijls slachtoffer van valpartijen. Dit bleek uit het antwoord wat ik vrijdag 30 maart kreeg van 2 dames van de gemeentelijke Klachten Contact Centrum (KCC), die erg behulpzaan waren en mij overigens bijzonder vriendelijk te woord stonden en daarna adequaat hebben gehandeld.

 

Raadsvragen over huisvesting SCOUTING MEERHOVEN


Update met antwoord van het college


 Scouting Burgemeester Welschen Meerhoven is vanaf oktober 2003 actief bezig voor de jongeren in de nieuwbouwwijk Meerhoven. Vanaf het begin heeft de gemeente deze vereniging gesteund met het beschikbaar stellen van een voormalig legergebouw en de benodigde subsidies.

 

Raadsvragen over Eindhoven. In wat voor een stad leven wij?


 

Zo op het eerste gezicht een vreemde opening van een brief. Hoewel degenen die regelmatig met Eindhoven te maken hebben of er zelf wonen, dit wel kunnen begrijpen. Laat ik u uit de droom helpen, waarbij ik de wens uitspreek, dat u zich de moeite wil getroosten om deze brief tot het einde te lezen.

 

Raadsvragen: Struisvogelpolitiek in Eindhoven?

 
Eindhovense politiek steekt kop in het zand ...

Update: met antwoorden college B&W (5 oktober 2009)

Ja inderdaad, dat zou je op kunnen maken uit de al meer dan acht jaar durende overlast in de wijk Blixembosch. Ondernemers en vele bewoners – door heel Blixembosch heen en niet alleen op de Ouverture en rond het Aanschotpark – ondervinden met een zeer grote regelmaat ernstige hinder en overlast van provocerende en criminaliserende hangjongeren. De bewoners in Blixembosch hebben meer dan genoeg van alle mooie praatjes en het softe en slap beleid, wat in Blixembosch wordt toegepast. (Overigens in heel Eindhoven, maar dat nu terzijde)

 

Raadsvragen over onjuiste communicatie tussen onze ambtelijke dienst en Cure, betreffende het niet ophalen van Restafval en Oud Papier
Update: antwoorden College

Eindhoven, 2 januari 2008

Ja, inderdaad wéér een communicatie probleem, als ik de telefoniste van Cure op maandag 31 december 2007 mag geloven. Zij verwees mij in elk geval terug naar onze gemeente, omdat de productie en verspreiding van de afvalkalender 2007 onder de verantwoordelijkheid valt van de gemeente Eindhoven. Wat was het geval.

 

Raadsvragen: Geen Gemeentelijke Belastingverhoging in 2010


Update: met antwoorden college B&W


Geacht college,

Zoals algemeen bekend bevinden wij ons in een wereldomvattende economische crisis. Een crisis waar iedereen mee te maken heeft, of je wilt of niet. Voor sommige bedrijven en hun werknemers heeft deze crisis grote gevolgen. Het aantal faillissementen is de laatste maanden dan ook drastisch gestegen, waarbij ook in onze stad veel werknemers zonder werk zijn komen te zitten, wat uiteraard grote gevolgen heeft voor hun inkomen. Ook worden tijdelijke arbeidscontracten van werknemers door de onzekere situatie niet verlengd. Voor zij die van hun pensioen genieten of dat binnenkort gaan doen en zij die om wat voor reden dan ook van een uitkering of andere ondersteunende maatregel afhankelijk zijn was er ook geen blijde boodschap te horen. 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 9 van 40

Volg ons ook op Facebook

Welkom bij
Lijst Pim Fortuyn


Log in / Registreer

 

Lid worden
van de
Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Klik verder

 

 

Nieuwsbrief

Aanmelden

Afmelden

 

De Puinhopen van Acht jaar Paars

Lees hierAuteur: Pim Fortuyn