Home

Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

 

Fractieleden
Lijst Pim FortuynRudy Reker
Fractievoorzitter
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid
Tjerk Langman

CommissielidMari Nijs
Commissielid
Maik Barten
Jonge FortuynistenLex Cornelissen
Jonge Fortuynisten 

Raadsvragen: Halve waarheden en hele leugens inzake Turkse feestlocatie

 
2 juni 2013
Omstreden besluit van Eindhovens college


2 juli 2013
Update: met antwoord van het college van B&W

Al is de leugen nog zo snel .......


Geacht college,

Over het op 8 januari jl. door het college genomen besluit om op het kleine industrieterrein de Tempel (aan drie kanten omsloten door een woonwijk) een tweede grote Turkse feestlocatie toe te staan is al veel gezegd, geschreven en gelogen. De wijkbewoners, gesteund door het Leefbaarheidsteam de Tempel zijn naar de mening van de Lijst Pim Fortuyn hier terecht tegen in opstand gekomen. Mijn fractie heeft n.a.v. de onrust in de wijk dit onderwerp op de agenda laten plaatsen.

 

Raadsvragen: Europese aanbesteding voor reanimatiecursussen voor politieagenten een flop?
25 juli 2013


Europese aanbestedingen zijn een ramp voor de economie van ons landGeacht college,

De politievakbond ACP luidt de noodklok over de reanimatiecursus voor politieagenten. Sinds de vorming van de Nationale Politie zijn de reanimatiecursussen voor agenten Europees aanbesteed, met als gevolg dat deze cursussen voor hen maar op 2 plaatsen in Nederland worden gegeven. In een brief van Hartpatiënten Nederland aan minister Ivo Opstelten (Politie) schrijft de belangenclub dat door het huidige beleid binnen de nieuwe politieorganisatie agenten ontmoedigd worden een cursus reanimatie te volgen of dat het hun zelfs onmogelijk wordt gemaakt. ‘Reanimeren heeft blijkbaar geen prioriteit meer.’

 

Tja, 't is crisis, maar niet in Brussel en Strasbourg 


Kijk maar goed, daar gaan uw belastingcenten!


Met 'kruiwagens' tegelijk over de grenzen tussen Brussel en Strabourg

 
Bron: dumpert.nl

 

 

 

 

U stemt toch ook op ons

Steun de LPF bij de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014
U kunt ervoor zorgen dat wij in 2014 wederom onze stem in de lokale politiek laten horen

Eenmaal in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Over minder dan een jaar gaan we daarvoor weer naar de stembus, namelijk op woensdag 19 maart 2014. Ruime tijd hiervoor gaan we als Lijst Pim Fortuyn Eindhoven campagne voeren om stemmen te werven. Dit kost veel geld en inzet van partijleden.

 

 

Raadsvragen: Seniorencomplex voor Turkse ouderen in de Bennekel

willaertplein


2 mei 2013
Huidige buurtbewoners zijn woedend over dit plan


4 juli 2013
Update: met antwoord van het college van B&W

 
Geacht college,

Onlangs vernam onze fractie dat woningcorporatie Trudo van plan is aan het Willaertplein in de krachtwijk de Bennekel een seniorencomplex te realiseren, exclusief voor ouderen met een Turkse achtergrond. De reden die men hiervoor opgeeft is dat bejaarden met een Turkse/islamitische achtergrond zich ongemakkelijk zouden voelen in bestaande complexen waar ook mensen van autochtone afkomst wonen. Onze fractie is onaangenaam verrast over deze gang van zaken.

 

Oud LPF-voorman Ed Maas vrijuit in voorkenniszaak


De Telegraaf

DEN HAAG 2 juli 2013

Als vriend van Pim Fortuyn en destijds de grootste donateur van de gelijknamige politieke partij Lijst Pim Fortuyn heeft de hoogste instantie in Nederland Ed Maas op dinsdag 2 juli 2013 vrijgesproken van handelen met voorkennis. Volgens de Hoge Raad is er geen sprake geweest van voorkennis. Met die wetenschap achteraf kun je wel stellen dat de onrust van destijds mede aanleiding was van de teloorgang van de landelijke politieke organisatie. Volgens vele Fortuyn-aanhangers van destijds was dat ook de opzet van deze valse beschuldiging.

Bron: De Telegraaf

Oud-LPF-voorzitter Ed Maas is dinsdag in hoogste instantie vrijgesproken in een zaak waarin hij onder meer werd verdacht van het handelen met voorkennis. Volgens de Hoge Raad is er geen sprake geweest van voorwetenschap. Ook Maas' medeverdachte, multimiljonair Eddy de Kroes, gaat vrijuit. Maas overweegt een monsterclaim aan het adres van de Autoriteit Financiële Markten.

 

Eindhovense bus gratis voor minima

  

19 juni 2013


'De LPF Eindhoven krijgt het gelijk meestal aan de achterkant'
De regeling dat alle 65-plussers en kinderen tot 12 jaar uit de regio gratis gebruik mochten maken van het busvervoer loopt per 1 juli a.s. af, maar deze regeling was niet rechtvaardig. Het door onze fractie aangehaalde alternatief is dat namelijk wel. Ik zal u vertellen waarom.

 

Betoog Kadernota 2014 – 201725 juni 2013Raadsvergadering, Behandeling Kadernota 2014 - 2017Spreektekst Rudy Reker 
Voorzitter, dank u wel,

Om in deze tijd van economische malaise een realistische kadernota op te stellen is een lastige opgave. Zelfs als dat een voortzetting is van het huidig gevoerde beleid. Vooraanstaande economen kunnen geen betrouwbare verwachting uitspreken over de ontwikkeling van de economie. Erger nog, ze betwisten elkaars visie op de economie.

Een jaar geleden vertelde ik hier dat de vorige kadernota wel een van de moeilijkste kadernota’s was die ik in de afgelopen 7 jaar heb gezien. Maar de voorliggende kadernota 2014 – 2017 kan hier zonder meer aan worden toegevoegd. Het blijft bezuinigen geblazen. En met de weinige middelen die ons in deze gemeente ter beschikking staan, proberen wij de stad niet op slot te doen door slim te investeren.

 

Commotie om jaarverslag 2012 in gemeenteraad van Eindhoven
Eindhoven, 4 juni 2013


Nadat op 28 mei de jaarrekening over 2012 in een gezamenlijke commissievergadering was behandeld, moest er een definitief oordeel komen in de raadsvergadering van 4 juni 2013. Evenals op 28 mei waren de coalitiepartijen verbolgen over hetgeen de ‘Lijst Pim Fortuyn’ gesteund door het ‘Ouderen Appél Eindhoven’ naar voren bracht. De 8 miljoen euro verlies over 2012 werd door het college met een onrechtmatige verschuiving van middelen omgetoverd naar een winst van 22 miljoen euro. Voor de LPF is dat volksverlakkerij. De huidige coalitie (PvdA, VVD, D66 en GL) is er klaarblijkelijk alles aan gelegen om de laatste jaarrekening voor de verkiezingen van 2014 op papier althans om een winst te presenteren.

Hoewel de LPF en het OAE vooraf al ervan overtuigd waren dat er onrechtmatigheden in de jaarrekening hadden plaatsgevonden hebben wij toch vooraf bij drie verschillende registeraccounts deze cijfers met bijbehorende informatie voorgelegd. Alle drie kwamen tot hetzelfde oordeel als onze fractie. Onrechtmatig! Binnen enkele weken volgt er een gesprek met de wethouder, onze fracties bijgestaan door een registeraccountant.

Opiniestuk ED van Dhr. Rennenberg met commentaar van Rudy Reker 

Zie hierna het betoog van de Lijst Pim Fortuyn

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 9 van 43

Volg ons ook op Facebook

Welkom bij
Lijst Pim Fortuyn


Log in / Registreer

 

Lid worden
van de
Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Klik verder

 

 

Nieuwsbrief

Aanmelden

Afmelden

 

De Puinhopen van Acht jaar Paars

Lees hierAuteur: Pim Fortuyn