Home

Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

 

Fractieleden
Lijst Pim FortuynRudy Reker
Fractievoorzitter
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid
Tjerk Langman

CommissielidMari Nijs
Commissielid
Maik Barten
Jonge Fortuynisten

Grondwet geldt voor iedereen


Actuele Motie: Grondwet geldt voor iedereen! 

25 maart 2014

Als reactie op de aangekondigde Actuele Motie van Groen Links in de laatste raadsvergadering van de 'oude raad' heeft de fractie van de Lijst Pim Fortuyn gemeend daar niet zomaar mee in te kunnen stemmen. Hoewel de LPF niet tegen de Grondwet wil stemmen was de aanleiding – de recente uitspraken van Geert Wilders – voor onze fractie niet goed gekozen. Vandaar ziet u eerst het betoog van de fractievoorzitter van de LPF Rudy Reker en daaronder de Actuele Motie van GroenLinks.


Betoog Rudy Reker

Voorzitter, dank u wel.

Toen ik zondag het voorstel van mevrouw Richters had gelezen om naar aanleiding van de woorden van de heer Wilders een actuele motie in te dienen, dacht ik: Daar gaan we weer.

Voorzitter, het was 2002 dat Pim Fortuyn in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen waar hij volgens de prognoses van toen met zijn politieke partij de Lijst Pim Fortuyn hoog zou scoren, zeer ernstig werd gedemoniseerd en bedreigd.

 
 

Ere wie ere toekomt en dat is de LPF fractie

Op 13 maart j.l. ontving onze lijsttrekker een mailtje van een bewoner uit de Eindhovense wijk Blixembosch. Op zich is dat niets bijzonders omdat er zeker in verkiezingstijd, vele tientallen berichten en telefoontjes per dag meer dan normaal bij onze fractie binnenkomen.

Maar omdat met name de PvdA in verschillende verkiezingsdebatten de oplossing in Blixembosch naar de PvdA toetrok, nadat dezelfde PvdA als grootste fractie in het toenmalige college de bewoners en ondernemers in deze wijk meer dan 7 jaar heeft laten barsten (sorry voor dit woord) wil de redactie u deze mail niet onthouden.

De naam en het mailadres zijn om privacy redenen geanonimiseerd, maar wel bij de redactie bekend.   


Van: xxxxxxxxxx [xxxxxx Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ]
Verzonden: donderdag 13 maart 2014 15:29
Aan: Rudy Reker
Onderwerp: Onderwerp verkiezingen.

 

Jaarverslag en financieel jaarverslag 2013 Lijst Pim Fortuyn

  

maart 2013Gemeentesite Eindhoven


http://www.eindhoven.nl/actueel/nieuws/Jaarverslag-Gemeenteraad-2013.htm 


Blunders

Het afgelopen jaar kenmerkte zich doordat miljoenen kostende bestuurlijke blunders in onze stad in de openbaarheid zijn gekomen. Enkele voorbeelden: het Orgelplein, 18-Septemberplein en het Catharinaplein. Maar het leed is daarmee niet geleden. Deze zaken blijven namelijk geld kosten omdat het einde van deze geleverde wanprestaties nog niet in zicht is. Indien onze fractie zich niet intensief met deze zaken bezig had gehouden, zouden dit opnieuw doofpot-affaires van onze stad zijn geworden.

 

Raadsvragen: Voorlichting en vervanging lantaarnpalen GerardusbuurtEindhoven, 23 januari 2014


Buurtbewoners boos en teleurgesteld in de Gemeente Eindhoven


Burgerparticipatie? Jawel ..... eens van gehoord.


Update: Met antwoord van het college van B en W


Geacht college,

Naar aanleiding van de ontevredenheid van buurtbewoners in de Gerardusbuurt over het vervangen van ‘hun’ lantaarnpalen, heeft er afgelopen maandag 20 januari een door het collegetoegezegde informatieavond plaatsgevonden. Dit omdat de Gemeente Eindhoven eerder alverzuimd/vergeten had om met de buurtbewoners te communiceren. De bedoeling van deze informatieavond zal ongetwijfeld goed zijn geweest, maar niet volgens een van onze briefschrijvers, ik citeer: ‘ Heb er een slapeloze nacht van gehad. Ik ben zeer teleurgesteld in de Gemeente Eindhoven.’ Daaruit mag ik concluderen dat het toch niet zo is gegaan als wat u er als college van heeft verwacht.

 

 

Raadsvragen: Concernverslag 2013

td gebouw                                                

Eindhoven, 3 januari 2014

De LPF fractie maakt zich zorgen omtrent de werkelijke waarde van gemeentelijk vastgoed. Want verkeerde taxaties kunnen tientallen miljoenen euro's verschil uitmaken. De LPF vreest voor een negatieve bijstelling van cijfers. 

Op 28 januari ontvingen wij het volgende antwoord.

'De beantwoording van de vragen is in voorbereiding en hebben een relatie met de werkzaamheden die nu ook voor de jaarrekening 2013 uitgevoerd moeten worden. Nadat deze werkzaamheden zijn afgerond kunnen uw vragen beantwoord worden. Het is daarom niet mogelijk uw vragen binnen de termijn van 28 dagen te beantwoorden.'

18 februari 2014 Update: Met antwoord van het college van B en W

Geacht college,

Het jaar 2013 ligt achter ons en de ambtelijke organisatie kan de balans gaan opmaken over het afgelopen jaar. De gemeenteraad zal over enkele maanden zijn oordeel over de jaarstukken mogen geven. In de balans wordt terecht een bedrag opgenomen van vaste activa, zijnde het onroerend goed dat in het bezit is van de Gemeente Eindhoven. In 2011 staat er een bedrag genoteerd van 540.906 miljoen euro en in 2012 een bedrag van 544.766 miljoen euro. Echter, een specificatie van deze aanzienlijke bedragen ontbreekt bij de balans. Doch de economische crisis heeft ook in onze stad haar sporen nagelaten op het gebied van waardevermindering van onroerend goed, hetgeen ongetwijfeld een grote invloed heeft op de jaarrekening 2013 van de Gemeente Eindhoven.

 

Skaeve Huse niet in Genderbeemd


In verband met het voornemen van het Eindhovens college om Skaeve Huse op industrieterrein Hurk/Croy te plaatsen, heeft onze fractie meerdere schriftelijke en mondelinge vragen van verontruste bewoners ontvangen. Eén daarvan zullen wij hier geanonimiseerd plaatsen. Uiteraard hebben wij de vragenstellerts allemaal beantwoord.

Van:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Verzonden: zondag 9 februari 2014 15:26
Aan: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Onderwerp: skaeve huse

Vraag LS,

Namens een aantal verontruste buurtbewoners willen wij met het oog op de verkiezingen uw standpunt weten ten aanzien van;
A)     Skaeve Huse
B)     De keuze voor de locatie in de Genderbeemd

Indien u beide voorgaande vragen positief heeft beantwoord;

C)      Hoe denkt u waardevermindering en verloedering van de wijk te voorkomen
D)     Hoeveel zwakkere van de samenleving kan een wijk uw inziens aan, aangezien de Genderbeemd o.a. reeds beschikt over een huis voor ex-gedetineerden en een overlastgevende jeugdgroep.

Met vriendelijke groet,

Familie X

Antwoord Lijst Pim Fortuyn

 

Raadsvragen: Inzet psycholance

                                                                         

Raadsvragen, 14 februari 2014


Het inzetten van een ambulance voor psychiatrische patiënten is onnodig en bovendien erg kostbaar. Dat kan ook met een psycholance.


UPDATE: Met antwoord van het college


Geacht college,

Met ingang van 1 mei 2014 gaat in Amsterdam de zogenaamde ‘psycholance’ rijden. Dat is een speciale ambulance bedoeld voor acute hulp aan verwarde mensen op straat. Maar ook voor patiënten die naar een andere instelling moeten worden vervoerd. Deze ‘psycholance’ wordt bemand met ervaren psychiatrische verpleegkundigen. Het idee is overgewaaid uit Noorwegen en moet de druk op politieagenten verminderen.

 

Het Kerstmenneke is niet meer


30 januari 2014

Donderdag bereikte ons het droevige bericht dat Paul Smulders, beter bekend als het Kerstmenneke op 83 jarige leeftijd is overleden. Paul kwam eind 2013 veelvuldig in het nieuws doordat onze fractie de legeskosten die Paul zou moeten betalen om vanuit zijn eigen tuin kerstbomen te verkopen op de eerste plaats absurd hoog vond, terwijl later bleek dat Paul al 17 jaar ten onrechte daarvoor leges had betaald. De onterecht betaalde legeskosten zou door de gemeente Eindhoven worden teruggestort. Hoewel Paul na deze aanvaring met de gemeente Eindhoven met hartklachten is opgenomen in het ziekenhuis en nadien in een verzorgingshuis was geplaatst, heeft hij niet van dat geld kunnen genieten. Jammer!

Rust zacht Paul!

 

DORPSRAADVERGADERING

verkiezingsposter web2014

Spreektekst Rudy Reker

 

Dorpsraadvergadering op Acht

 

22 januari 2014

 

Beste mensen, lieve mensen,

Eind 2011 is de Dorpsraad Acht, onder de huidige coalitie van PvdA, de VVD, D66 en Groen Links opgeheven. De argumentatie voor opheffing, die deze coalitie heeft gebruikt slaat nergens op. Maar dat hoef ik u, hier als inwoners op Acht niet te vertellen. Wij als Lijst Pim Fortuyn Eindhoven hebben uiteraard tegen dit voorstel gestemd. En dat hebben wij niet zomaar gedaan en ik zal het u vertellen waarom.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 9 van 47

Volg ons ook op Facebook

Welkom bij
Lijst Pim Fortuyn


Log in / Registreer

 

Lid worden
van de
Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Klik verder

 

 

Nieuwsbrief

Aanmelden

Afmelden

 

De Puinhopen van Acht jaar Paars

Lees hierAuteur: Pim Fortuyn