Home

Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

 

Fractieleden
Lijst Pim FortuynRudy Reker
Fractievoorzitter
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid
Tjerk Langman

CommissielidMari Nijs
Commissielid
Maik Barten
Jonge FortuynistenLex Cornelissen
Jonge Fortuynisten 

Betoog Kadernota 2014 – 201725 juni 2013Raadsvergadering, Behandeling Kadernota 2014 - 2017Spreektekst Rudy Reker 
Voorzitter, dank u wel,

Om in deze tijd van economische malaise een realistische kadernota op te stellen is een lastige opgave. Zelfs als dat een voortzetting is van het huidig gevoerde beleid. Vooraanstaande economen kunnen geen betrouwbare verwachting uitspreken over de ontwikkeling van de economie. Erger nog, ze betwisten elkaars visie op de economie.

Een jaar geleden vertelde ik hier dat de vorige kadernota wel een van de moeilijkste kadernota’s was die ik in de afgelopen 7 jaar heb gezien. Maar de voorliggende kadernota 2014 – 2017 kan hier zonder meer aan worden toegevoegd. Het blijft bezuinigen geblazen. En met de weinige middelen die ons in deze gemeente ter beschikking staan, proberen wij de stad niet op slot te doen door slim te investeren.

 

Commotie om jaarverslag 2012 in gemeenteraad van Eindhoven
Eindhoven, 4 juni 2013


Nadat op 28 mei de jaarrekening over 2012 in een gezamenlijke commissievergadering was behandeld, moest er een definitief oordeel komen in de raadsvergadering van 4 juni 2013. Evenals op 28 mei waren de coalitiepartijen verbolgen over hetgeen de ‘Lijst Pim Fortuyn’ gesteund door het ‘Ouderen Appél Eindhoven’ naar voren bracht. De 8 miljoen euro verlies over 2012 werd door het college met een onrechtmatige verschuiving van middelen omgetoverd naar een winst van 22 miljoen euro. Voor de LPF is dat volksverlakkerij. De huidige coalitie (PvdA, VVD, D66 en GL) is er klaarblijkelijk alles aan gelegen om de laatste jaarrekening voor de verkiezingen van 2014 op papier althans om een winst te presenteren.

Hoewel de LPF en het OAE vooraf al ervan overtuigd waren dat er onrechtmatigheden in de jaarrekening hadden plaatsgevonden hebben wij toch vooraf bij drie verschillende registeraccounts deze cijfers met bijbehorende informatie voorgelegd. Alle drie kwamen tot hetzelfde oordeel als onze fractie. Onrechtmatig! Binnen enkele weken volgt er een gesprek met de wethouder, onze fracties bijgestaan door een registeraccountant.

Opiniestuk ED van Dhr. Rennenberg met commentaar van Rudy Reker 

Zie hierna het betoog van de Lijst Pim Fortuyn

 

Raadsvragen: Aanvaardbaar- of een onaanvaardbaar veiligheidsrisico?


Hoe veilig zijn Eindhovense bewoners in de omgeving van het spoor?


Update: met antwoord van het college van B&W

 
13 mei 2013 / 11 juni 2013

Eindhoven.Dichtbij

Geacht College,

Op zaterdagochtend 4 mei jl. ontspoorde in Wetteren (België) een goederentrein met chemicaliën waarna deze ontplofte. Er ontstond een vuurzee en uit de wagons lekte zwaar giftige chemische stoffen met zo bleek grote maatschappelijke gevolgen. Daardoor werd nogmaals duidelijk dat er ook aan het vervoer van chemische stoffen per spoor grote risico’s kleven. Bronnen vermelden dat er door de machinist op het onderhavige traject met een snelheid van 87 km per uur te hard is gereden.

 

Vaststelling in commissie Jaarrekening 2012


Gecombineerde vergadering commissies Financiën en Bestuur, Maatschappij en Cultuur, Economie en Mobiliteit en Ruimte en Vastgoed

Vaststelling Jaarrekening 2012


Dinsdag 28 mei 2013, Betoog: Rudy Reker


Voorzitter dank u wel,

De Lijst Pim Fortuyn heeft het concernverslag over 2012 dit jaar niet alleen met andere, maar ook met meerdere ogen bekeken. Er is door onze fractie niet alléén gekeken of programmaonderdelen wel-of niet binnen de begroting zijn gebleven. Want u weet dat plussen- en minnen in een begroting niet alleen inherent is aan het besturen van ondernemingen, maar dat geldt zeker ook voor de Gemeente Eindhoven. Het eindresultaat is dus het uitermate belangrijk en dat eindresultaat geldt tegelijkertijd als een rapportcijfer. Daarbij moet als Eindhovens college, wel een aantal vragen aan jezelf stellen.

 

Typisch Eindhoven, geen rekening houden met buurtbewoners

Via Facebook ontvangen.

Hoi Rudy,

"Aparte Turkse feestzalen is dat wat we willen en moet dat bestemmingsplanproces geniepig geheim gehouden worden omdat het niet duidelijk mag worden dat er mogelijk een negatief advies werd uitgebracht terwijl de wethouder beweert dat het ambtelijk advies alleen maar positief is ? Mag er niet gestaafd kunnen worden of de wethouder mogelijk liegt en moet het daarom in de doofpot?

 

Bomen op het Catharinaplein


14 mei 2013

Rondvraag Cie. Ruimte en Vastgoed

Waarom een 'Frans pleintje'?

De totale nieuwbouw van de Catharinakerk heeft minder gekost dan vervanging van 21 boompjes  In de raadsinformatiebrief van 7 mei jl. staat dat er herstelmaatregelen op het Catharinaplein nodig zijn i.v.m. de dode bomen. Afgezien van verschillende oorzaken die partijen aandragen, mogen burgers van onze stad verwachten dat de Gemeente Eindhoven in 2012 voldoende kennis bezit om 21 boompjes op het Catharinaplein vakkundig te laten planten. Deze verwachting is echter niet uitgekomen. Geschatte kosten voor het herstel van genoemde aanplant bedraagt wederom € 130.000 euro. Dit ondanks dat het college op 29 januari jl. als beantwoording van onze raadsvragen heeft geantwoord, dat in de overeenkomst met de aannemer een groeigarantie is opgenomen. Het college schrijft ondermeer letterlijk en ik citeer:

 

Het Catharinaplein is een beschamende vertoning


Raadsvragen over het Catharinaplein

10 januari 2013


Update met antwoord van het college van B&W

29 januari 2013


Raadsinformatiebrief 8 mei 2013 in tegenstelling tot het antwoord van het college op onderstaande vragen

Eindhovens Dagblad 8 mei

Eindhovens Dagblad 8 mei

Studio 040 10 mei

Omroep Brabant 10 mei

Lees ook de reacties van lezers


Geacht college,

Wij zouden als Eindhovense burgers trots moeten zijn op het Catharinaplein, gelegen in het centrum van de stad en voor de prachtige monumentale Sint-Catharinakerk. Een duurzame inrichting van het plein, passend bij de Catharinakerk mag van de Lijst Pim Fortuyn daarom best wel wat geld kosten. Het heeft dan ook het nodige geld gekost, maar duurzaam, gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm is het plein allerminst.

 

Herdenking Pim Fortuyn in Rotterdam


Rotterdam 6 mei 2013

Een standbeeld van Pim Fortuyn met veel bloemen en meerdere toespraken, zoals hier op de foto door Rudy Reker, namens de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven


Zoals elk jaar worden er op 6 mei op 3 locaties in ons land herdenkingen gehouden, omdat op deze dag, nu inmiddels 11 jaar geleden, in 2002 Pim Fortuyn in Hilversum werd vermoord. Op de eerste plaats is dat het mediapark in Hilversum waar Pim is doodgeschoten. Verder naar Driehuis waar Pim enkele weken begraven heeft gelegen en dan naar Rotterdam op de Pim Fortuynplaats, bij het standbeeld van Pim Fortuyn, waar om zes minuten over zes 2 minuten stilte word gehouden.


Goedemiddag, fijn dat ik een paar woorden tot u mag spreken

Het is vandaag 11 jaar geleden dat Pim Fortuyn op brute wijze is vermoord, door een dwaze milieu activist. De reden voor deze laffe en brute moord is u bekend. Inderdaad; Pim Fortuyn stond in 2002 hoog in de peilingen. Voor meerdere politici te hoog. Pim Fortuyn dreigde in de Tweede Kamer de grootste partij te worden. Pim maakte er ook geen geheim van en hij blufte op zijn eigen wijze, dat hij de nieuwe Minister-President van ons land zou worden. Voor de toen zittende politici en politieke partijen voelde dat als een levensgrote bedreiging. Letterlijk en figuurlijk.

 

Raadsvragen over communicatieve toezeggingen aan de raadUpdate: met antwoorden van het college


Een betrouwbare overheid in een democratisch land of stad dient – op de éérste plaats – haar toezeggingen die zij zelf hebben gedaan te allen tijde na te komen. Dan pas kom je betrouwbaar over en kun je ook met alle elan vragen of de burgers bereid zijn om naar de stembus te komen. Ondanks de toezeggingen om beter te communiceren, die het college al enkele keren aan de raad heeft gedaan, blijft zij in gebreke. De fractie van de Lijst Pim Fortuyn vindt dit niet alleen zorgelijk, maar zéér verontrustend. Hieronder slechts twee voorbeelden over hoe het niet moet.

 

Raadsvragen over integratie en werkgroep PvdA EindhovenUpdate: met antwoorden College

Eindhoven, 21 februari 2008

Integratie van allochtonen in onze Nederlandse samenleving staat tegenwoordig – zeker voor de Lijst Pim Fortuyn – hoog op de politieke agenda. Zowel op landelijk niveau als in onze gemeente gaat in dit kader veel aandacht uit naar zaken als inburgering en ‘zwarte scholen’.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 9 van 43

Volg ons ook op Facebook

Welkom bij
Lijst Pim Fortuyn


Log in / Registreer

 

Lid worden
van de
Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Klik verder

 

 

Nieuwsbrief

Aanmelden

Afmelden

 

De Puinhopen van Acht jaar Paars

Lees hierAuteur: Pim Fortuyn