Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter

Lilian Reker
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid

Tjerk Langman
Tjerk Langman
Commissielid

Mari Nijs
Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Jonge Fortuynisten
_______________

Kandidaten 21 maart 2018


1. Rudy Reker2. Tjerk Langman3. Petra Strijbos4. Mari Nijs5. Joyce Kilwinger6. Dennis Klein7. Tiny Oosterbosch8. Roy Wijgerse9. Lilian Reker-Wiebers10. Daniëlle Vlemmix11. Fred Salari12. Charles Stroek13. Maréchal Desmet14. Alex Versteegh15. Jos Kouwenberg16. Mr. Paul Verhaegh

Raadsvragen: Veel vraagtekens over nieuwbouw moskee

Foto: Al Fourqaan-moskee Otterstraat Eindhoven

Eindhoven,19 februari 2018

Geacht college,

In het ED van 15 februari jl. hebben wij kunnen lezen dat de nieuwbouw van de Arrahmaan moskee aan de Visserstraat vorige maand is gestart. Hoewel pas 2 van de 3 miljoen euro voor de bouwkosten bijeen is gebracht verwacht imam Ahmed El-Ouazzani dat de resterende 1 miljoen via crowdfunding bijeen te krijgen. Daarom is ook niet te zeggen wanneer de bouw kan worden opgeleverd.

Vanwege geldgebrek laat de imam de geplande ondergrondse parkeergarage van 1.2 miljoen euro vervallen. Er komt op de locatie van de huidige moskee parkeergelegenheid voor 26 auto’s terwijl er in de moskee plaats is voor 400 bezoekers.

Enkele jaren terug wilde een meubelbedrijf aan de Visserstraat de verouderde showroom afbreken en op exact dezelfde locatie een nieuwe showroom bouwen, echter wel met één verdieping erop. Dit bedrijf kreeg van de Gemeente Eindhoven geen bouwvergunning omdat de huidige 8 parkeer-plaatsen op eigen grond, die dit bedrijf voor zijn klanten in gedachten had, niet voldoende zouden zijn. De Gemeente Eindhoven was namelijk de mening toegedaan dat deze parkeerplaatsen voor het eigen personeel nodig waren. Parkeren langs de openbare weg was onbespreekbaar. De hele gang van huidige zaken bij deze Arrahmaan moskee roept bij de LPF fractie daarom nogal wat vragen op.

Dat brengt ons tot de volgende vragen.

1. Heeft de Arrahmaan moskee een bouwvergunning voor de locatie waar zij nu is gaan bouwen?

2. Is bij het college bekend en is het college akkoord gegaan met de nieuwbouw van de Arrahmaan moskee waarbij de ondergrondse parkeergarage geen deel meer uitmaakt van de eerder geplande nieuwbouw?

3. Zo ja, welk argument hanteerde het college om akkoord te gaan met de vervallen ondergrondse parkeergarage?

De locatie van de huidige moskee heeft men in gedachte om daarvan een parkeergelegenheid voor 26 auto’s te maken.

4. Wie is de eigenaar van de opstal en de grond onder de huidige moskee en passen deze 26 parkeerplaatsen in het geldende bestemmingsplan?

5. Is het college niet bevreesd dat er in de omgeving van deze moskee problemen gaan ontstaan door parkeeroverlast i.v.m. met onvoldoende parkeerruimte?

6. Is de wijk en buurt rondom de Visserstraat op de hoogte gesteld van de huidige plannen waarbij de ondergrondse parkeergarage is komen te vervallen? Zo ja, wanneer en op welke wijze heeft u de wijk en buurt geïnformeerd en wat was de uitslag?

7. Nadat de ruwbouw door Janssen Bouw is voltooid wordt de bouw stap voor stap in eigen beheer afgemaakt. Hoe gaat de Gemeente Eindhoven dit bouwproces vervolgens adequaat volgen en controleren?

8. Heeft er een Bibob controle plaatsgevonden waar de huidige 2 miljoen euro vandaan is gekomen? Zo ja, wanneer en op welke wijze heeft dat onderzoek plaatsgevonden?

9. Kan het college uitsluiten dat er geen islamitisch land of salafistische islamitische organisaties de bouw geheel of tendele financiert? Zo ja, waarop baseert u dit antwoord?

10. Kan het college het met de Lijst Pim Fortuyn eens zijn dat nieuwbouw en/of uitbreiding van moskeeën in Eindhoven geen draagvlak vindt bij de meerderheid van onze inwoners? Zo ja, waarom geeft u dan toch een bouwvergunning af?

11. Kan het college de stelling onderschrijven dan u met het verlenen van deze bouwvergun-ning zonder voldoende parkeergelegenheid op eigen grond het meubelbedrijf met de showroom in de Visserstraat ernstig heeft gediscrimineerd?

Rudy Reker i.s.m. Tjerk Langman

15/02-18 ED https://www.ed.nl/eindhoven/nieuwbouw-arrahmaanmoskee-eindhoven-gaat-in-fases~aefe2ffd/

 

Laat reactieformulier zien