Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Dreiging van extreemlinkse antiracistische actiegroepen

Studio040 https://youtu.be/46N2b2OHTSI 

16/11/2018 Een vandaag Opiniepanel

Wat was er in Eindhoven aan de hand op zaterdag 17 november? Wat ons van die dag bij blijft is zijn de protesten van voor- en tegenstanders van Zwarte Piet tijdens de intocht van Sinterklaas. Hoewel de heer Langman als raadslid van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven de Eindhovense burgemeester John Jorritsma al op 7 november schriftelijk heeft geattendeerd op mogelijke ordeverstoringen, mocht de actiegroep Kick Out Zwarte Piet langs de route demonstreren. De volgende link was in de brief aan de burgemeester meegenomen. ‘Dreigingsbeeld terrorisme’  november 2017, pagina 8. Citaat:

"Enkele relatief nieuwe extreemlinkse antiracistische actiegroepen bestaan voornamelijk uit actievoerders met een migrantenachtergrond. Zij strijden tegen (in hun ogen) racistische en koloniale symbolen in de Nederlandse maatschappij, zoals Zwarte Piet, de VOC, straatnamen en standbeelden. De bekendste actiegroepen hiervan zijn Kick Out Zwarte Piet en De Grauwe Eeuw."

Een van de actievoerders schreef uit frustratie een brief met bewijsbare onwaarheden naar het college en alle raadsleden. Uiteraard heeft de heer Langman naar aanleiding van deze brief aangifte gedaan van laster en smaad.

Smaad en laster van Anemoon Langenhoff @

Verzonden: zaterdag 24 november 2018 21:07
Onderwerp: Brief en vragen n.a.v. De demonstratie van KOZP tegen Zwarte Piet en n.a.v. Opruiende uitingen van twee raadsleden op sociale media

Geachte raadsleden, geachte burgemeester en wethouders,

Ik schrijf u om met u te delen waarom ik op 17/11/‘18, als bezorgde burger van de stad Eindhoven, aansloot bij de door KOPZ georganiseerde demonstratie tegen Zwarte Piet/voor een inclusieve Piet, hoe ik achteraf naar het gebeurde en naar de toekomst van het feest in Eindhoven kijk en omdat ik mijn verontwaardiging met u wil delen over door de heer Langman en mevrouw Hofman Jobse gedeelde berichten op Twitter en Facebook die oproepen tot haat en geweld. Screenshots daarvan zijn in mijn bezit en kan ik u laten zien als bewijs.

Eens geloofde ook ik in Zwarte Piet. Hij hoorde zo vanzelfsprekend bij het feest dat ik niet zag waar de afgelopen jaren mijn ogen, langzaam en aanvankelijk met weerstand, voor open gingen. Zwarte Piet is een karikatuur van zwarte mensen en verwijst in beeld en rol naar het koloniale verleden. Eindelijk drong de boodschap van mensen, die al decennia hun pijn en weerzin hierover proberen te communiceren, tot me door. Zwarte Piet was onbedoeld, onbewust racisme. Het  feest is voor veel zwarte mensen helemaal niet leuk. Nu we in de jarenlang aanhoudende Zwarte Pietendiscussie die boodschap kennen, wordt vasthouden aan Zwarte Piet steeds meer een uiting van wit-nationalisme, van intolerantie en openlijk racisme.

Toen de demonstranten van Kick Out Zwarte Piet geblokkeerd werden op weg naar Dokkum en zo hun demonstratierecht niet konden uitoefenen was voor mij de maat vol. Hier werden mensenrechten aangetast. Dat is waarom ik besloot zaterdag 17/11/’18 tijdens de intocht me, uit solidariteit, aan te sluiten bij de demonstratie tegen Zwarte Piet op het Catharinaplein.

Ik heb grote waardering voor de manier waarop burgemeester Jorritsma, de gemeente Eindhoven en de politie zijn gaan staan voor ons aller demonstratierecht. Van te voren, tijdens en na de demonstratie is er nauw contact geweest, om te zorgen dat alles zo veilig mogelijk zou verlopen. De dreigementen die op sociale media verschenen logen er niet om. Zeer kwalijk daarin is de rol van LPF raadslid Tjerk Langman, die een besloten post van mij, over de ophanden zijnde demonstratie via een screenshot op Twitter plaatste; mijn profielfoto, naam en zelfs werkzaamheden zichtbaar makend voor een publiek dat daar vol haat op reageerde. Ook likete hij opruiende posts die maar één doel hadden: opgehitste mensen naar het Catharinaplein krijgen voor een tegendemonstratie vol haat en agressie.

Linda Jobse, lijsttrekker van het CDA, moedigde op Facebook tegendemonstranten aan: “Schup ze!’. Een regelrechte aanzetting tot geweld. Van beiden volksvertegenwoordigersonwaardig- en gevaarlijk gedrag, zeker gezien wat volgde. Met twintig mensen stonden we vreedzaam, waardig en van begin tot einde in stilte voor de kerk met onze bordjes, met daarop teksten als ‘een feest voor ieder kind’ en ‘Eindhoven kan het: Zwarte Piet vrij’.

Politie en burgemeester hebben onderschat hoeveel zeer agressieve hooligans kwamen rellen, door gebrek aan mankracht hebben ze niet adequaat kunnen optreden tegen het toenemende verbale en non-verbale geweld. Gedurende een half uur hebben de hooligans pal voor onze neus gestaan en luidruchtig het podium genomen. Waarom zijn ze niet afgevoerd? Ze hadden immers geen vergunning. Het volgende uur zijn we in steeds heftigere mate uitgescholden voor ‘kutzwarte, ebolaneger, hoer van de zwarten, uitkeringstrekker, bolletjesslikker’. Kinderen werden ingezet als voorzanger van spreekkoren waarin ‘white boy’ gezongen werd en de Hitlergroet gebracht. Na pepernoten, bananen en frikandellen werden er dozen vol eieren en volle blikken bier gericht naar ons gegooid. Wij moesten onszelf beschermen door onze borden voor ons hoofd te houden.

De politie had te weinig mankracht om op te treden in de precaire situatie waarin ook een markt gaande was achter de hooligans, die zelf kinderen bij zich hadden. Voor ons en de schildloze politie benarde momenten. Na het passeren van Sinterklaas stormden de hooligans op de politie af in een poging door de linies heen te breken en ons te molesteren. De politie heeft ons, rennend, in veiligheid moeten brengen. We zijn in gevaar geweest, vernederd, bevuild, verwond en geïntimideerd. Vanwege de uiting van ons verlangen: een inclusief feest, een feest voor ieder kind.

Zes hooligans zijn opgepakt. Een strafrechtelijk onderzoek volgt. Er zijn talloze beelden die laten zien welke agressie over onze vreedzame, zwijgende demonstratie heen kwam. Mensen zullen vervolgd worden voor hun wandaden. Burgemeester Jorritsma maakte zeer duidelijk wie zich wel en niet gedragen hebben, in tegenstelling tot minister-president Rutte. En in tegenstelling tot deze krant die tot mijn verbijstering schrijft op 18/11/’18: ‘Een half uurtje na de grimmige confrontatie tussen de fans van Zwarte Piet en de tegenstanders in Eindhoven, was er daarna van strijd op het 18-Septemberplein niets meer te merken.’ Er was geen sprake van een confrontatie of strijd: wij werden aangevallen.

Op 19/11/’18 meldt het ED: ’De aanwezigheid van de Sint-stoet lijkt een soort stilzwijgend akkoord tussen de partijen om zich enigszins netjes te gedragen.‘ Was de verslaggever er wel bij? Wie de beelden bekijkt ziet hoe wij daar nog steeds zwijgend staan met onze bordjes en hoe de hooligans blijven scanderen, de Hitlergroet brengen en direct na het passeren van de Sint de aanval op de politie (en op ons inzetten). Onware berichtgeving die ons in een onterecht kwaad daglicht plaatst en daarmee bijdraagt aan de haat die we over ons heen krijgen. Gelukkig is elders wel correct verslaggeven en geanalyseerd en door moedige politici helder benoemd waar het mis ging, door wie, wat er mis is in onze samenleving en in het feest zoals het nu gevierd wordt. Gelukkig komt er overal dialoog op gang. Ontstaat begrip. Ik heb ontzettend veel steun ervaren, zoveel mensen spreken zich nu wel hardop uit voor een inclusief feest en voor ons aller democratisch demonstratierecht, of je het inhoudelijk eens bent of niet. Ik wil zelf graag in gesprek met het Eindhovense intochtcomité om te kijken hoe we er samen voor zorgen dat er in Eindhoven volgend jaar een feest is dat leuk is voor ieder kind en veilig voor iedereen.

Ik vraag u de heer Langman en mevrouw Hofman Jobse aan te spreken op hun onverantwoordelijke en raadslid-onwaardige gedrag. De door hen gedane uitspraken riepen op tot een niet aangemelde en daardoor niet te reguleren tegendemonstratie en tot haat en geweld. De gevolgen er van zijn bekend. De andere anti-Zwarte Pietdemonstranten van zaterdag 11/1/‘18 en ik voelen ons onveilig in onze eigen stad. Mij lijken de opruiende uitingen van beide raadsleden ernstig genoeg voor nader onderzoek en debat.

Ik vraag u zich uit te spreken voor het recht op demonstratie op een relevante plek en een relevant tijdstip, een pijler onder onze democratie en een mensenrecht dat ten alle tijde gewaarborgd dient te worden. Politie moet dusdanig worden ingezet dat veilig kan worden gedemonstreerd. Dreiging door tegenstanders mag nooit leiden tot het verbieden of afbreken van de demonstratie. Dit is een strategie waar door voorstanders van Zwarte Piet openlijk op wordt ingezet zo valt op sociale media te lezen. Daar mag de politiek/de gemeente niet voor zwichten.

Ook vraag ik u zich uit te spreken over de viering van het Sinterklaasfeest in Eindhoven. Kunnen we in deze internationale, slimme stad komend jaar naar een intocht en viering die leuk is voor ieder kind? Waardoor niemand zich gekwetst voelt? Kunnen we gebruik maken van onze frisdenkende en creatieve krachten door bijvoorbeeld na een stadsdialoog een ontwerpwedstrijd uit te schrijven: hoe willen we dat in deze stad van Design onze Pieten er uit zien? Misschien wel mooier dan waar ook in Nederland en uiteraard zonder (onbewust, onbedoelde) racistische stereotypering?

Met vriendelijke groet, Anemoon Langenhoff
Eindhovenaar, moeder, theatermaker, schrijver, presentator

Reactie van de heer Tjerk Langman

Geachte raadsleden en het college van B&W,

Naar aanleiding van de diverse beschuldigingen die Mw. Langenhoff heeft geuit, onder andere in onderstaande brief heb ik aangifte gedaan van laster en smaad.

De beschuldiging dat ik zou hebben aangezet tot geweld raakt kant noch wal. Ik heb juist proberen te voorkomen dat de tegendemonstratie zou escaleren door burgemeester Jorritsma op 7 november schriftelijke te vragen om de demonstratie niet door te laten gaan omdat er sterke aanwijzingen waren dat de tegendemonstraten de confrontatie aan wilde gaan met de Kick Out Zwarte Piet actiegroep. Tot op heden heb ik geen antwoord gehad op mijn vragen.

Graag wil ik ook mijn steun uitspreken voor Mw. Hofman, fractievoorzitter van het CDA, die ook door Mw. Langenhoff wordt beschuldigd van het aanzetten tot geweld. Ook deze aantijgingen zijn vals en volkomen ongegrond.

Ik zal alle medewerking verlenen aan een eventueel onderzoek, want hieruit zal blijken dat ik me niet schuldig heb gemaakt aan opruiing of het aanzetten tot geweld.

Mw. Langenhoff probeert mijn integriteit als raadslid in twijfel te trekken en dat accepteer ik niet.

Met vriendelijke groet,

Tjerk Langman,

Raadslid Lijst Pim Fortuyn Eindhoven (LPF)

 

Laat reactieformulier zien