Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Ecologische inrichtingsvisie Eindhovensch kanaal

Raadsvoorstel Ecologische inrichtingsvisie Eindhovensch kanaal


11 december 2018

Het was een uitgelezen kans om samen met de daar gevestigde ondernemers, omwonenden, college, raad en enkele deskundigen, het stenen gebied rond het het Eindhovensch kanaal voor de komende decennia's een groen gezicht te geven, waar ook de verkeersafwikkeling beter tot haar recht komt. Maar de huidige raads- en commissieleden die bij deze bespreking aanwezig waren zagen niets in mijn voorstel en hadden ook lak aan de insprekers. Zij volgden blindelings de GroenLinks (!) wethouder. Ik vraag mij werkelijk af of mijn collega's wel wisten waar het over ging. Alleen de wijze mannen van het Ouderen Appél Eindhoven en de Lijst Pim Fortuyn kreeg ik aan mijn zijde. Triest en wéér een verloren kans!

Hierna 2 x een betoog van fractievoorzitter Rudy Reker 

 Voorzitter, dank u wel,
Met de inrichtingsvisie van het Eindhovensch kanaal hebben wij als raad van deze stad puur goud in handen. Laten wij dit goud dan ook nuttig besteden. De inspreker van zonet sprak over een parel. Een parel voor onze voeten in de vorm van een groene long. En deze groene long loopt vanaf de Zuid Willemsvaart in Helmond naar het centrum van Eindhoven. En deze inspreker heeft voor 100% de waarheid aan haar zijde.

VZ
Als geboren en getogen Eindhovenaar, ben ik de mening toegedaan dat met het huidige raadsvoorstel wij onze stad tekort doen. Zwaar tekort doen zelfs! Laten wij als Gemeente Eindhoven deze parel oprapen en bewerken tot iets moois, waar de bewoners van deze stad maar ook ons nageslacht ons dankbaar voor zal zijn. Laten wij het dus in één keer goed doen.

VZ
Voor een ecologische verbindingszone is de Kanaaldijk-Zuid te smal. Dat begrijpen wij. Maar er zijn zoveel andere mogelijkheden die wellicht nog minder geld kosten, waarbij het zicht- en waterbeleving voor alle mensen die hier wonen, werken of voorbij komen perfect kunnen worden benut. Het huidig raadsvoorstel is te steriel, koud en kil zelfs. Het kan en moet ook anders. Deze kansen VZ mogen wij als gemeenteraad van Eindhoven niet aan ons voorbij laten gaan.

VZ
Wat ik vanavond aan mijn collega’s en aan de wethouder vraag is om het huidige raadsvoorstel van de agenda te halen. En in een kleine werkgroep, bestaande uit een vertegenwoordiger van de buurtverenigingen, ondernemers, raadsleden en ambtenaren de ongekende mogelijkheden van de Kanaaldijk-Zuid, langs het Eindhovensch kanaal uit te werken.

Als kandidaat uit de gemeenteraad mag u mijn naam vast noteren.

Dank u wel.

 

Woordmelding voor de stemming in de raadsvergadering

18 december 2018


Voorzitter, dank u wel,
Als dit raadsvoorstel Ecologische inrichtingsvisie Eindhovensch kanaal vandaag wordt aangenomen, laten wij een gouden kans om over het Eindhovensch kanaal een positieve geschiedenis te schrijven onbenut. Het huidige kille en koude voorstel wordt door niemand buiten dit Stadhuis, ‘ het huis van de democratie’ gedragen.

Niet door de daar gevestigde ondernemers, die stuk voor stuk bereid zijn daar financieel aan bij te dragen. Niet door de omwonenden en ook niet door projectontwikkelaars die verder kijken dan hun neus lang is. En u begrijpt het al VZ, ook niet door mijn fractie, de Lijst Pim Fortuyn.

In de vorige coalitieperiode heeft een gerenommeerde Stedenbouwkundig adviseur, hier in dit huis een presentatie en een visie gegeven, hoe de Kanaaldijk-Zuid, inclusief het Campina-terrein met de noodzakelijke verkeersafwikkeling vanuit het centrum geweldig en schitterend geregeld kan worden. Je likt je je vingers daarbij af.

Jammer is VZ dat na de verkiezingen, in maart van dit jaar, meer dan 50 % van de raads- en commissieleden niet meer zijn teruggekomen. Ook is er dit jaar een nieuwe wethouder aangetreden. Dat betekent dat maar weinig mensen weten hoe de Kanaaldijk-Zuid beter, mooier maar ook tot een breed gedragen plan kan leiden.

VZ, tot slot.
Ik heb in de meningsvormende vergadering van 11 december jl. via een ordevoorstel geprobeerd om dit voorstel van de agenda te halen. Dat is toen niet gelukt.

En vandaag VZ wil ik een uiterste poging doen om wederom via een ordevoorstel dit agendapunt Ecologische inrichtingsvisie Eindhovensch kanaal vandaag alsnog van de agenda te halen en daardoor het college de gelegenheid bieden om in overleg met alle belanghebbenden tot een gedragen en volwassen visie te komen.

Dank u wel