Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van Nuenen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Metropool Regio Eindhoven kan/moet meer doen met Waterstof

 


Officiële opening waterstoftankstation WaterstofNet AutomotiveCampusNL Helmond 

In het waterstofdebat op 17 januari jl. in het Van Abbemuseum is er veel gesproken over deze nieuwe energiebron. Tot concrete afspraken over het snel initiëren van waterstoftechnologie als schone energiebron in ons dagelijks bestaan is het echter niet gekomen. In het debat werd gesteld dat waterstof voorlopig niet loont als energiebron voor onze woningen en in de mobiliteit. Op termijn zou waterstof wel geschikt zijn als energiebron voor huidige grootverbruikers van aardgas zoals energiecentrales en Hoogovens. Maar naar mijn mening kun je het een doen zonder het andere te laten.

Op 12 februari jl. is er in de meningsvormende vergadering gesproken over het concept Samenwerkingsakkoord 2019-2022 voor de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Tot mijn verbazing lees ik in de paragraaf Energietransitie van het Werkprogramma 2019 de zin ‘We delen kennis over ruimtelijke visies voor grootschalige wind¬ en zonne-energie’. Ik mis hierbij, dat heb ik in mijn fractiebijdrage ook verteld, het woord waterstoftechnologie omdat de Nederlandse regering en het Eindhovens college alle huishoudens van het gas af wil hebben.

Hoewel de mobiliteit (het totale wegverkeer) maar voor een fractie bijdraagt aan de toename van CO2 en fijnstof, mag je het idee van rijden op waterstof niet parkeren of maar even vergeten zoals de Eindhovense wethouder Jan van der Meer (GroenLinks) in het waterstofdebat ons heeft verteld. Dat zou niet slim zijn. Het transport van personen en goederen is een van de diverse kurken waar onze economie op draait. Bovendien is de waterstoftechniek er klaar voor. Daarbij zet je tevens een grote stap om de luchtkwaliteit in steden te verbeteren door fossiele brandstoffen te vervangen.

In 2019 zullen er voor het eerst meer dan 10 miljoen voertuigen in ons land rijden (bron: Auto en Vervoer). Het merendeel zal bestaan uit traditionele benzineauto’s gevolgd door diesel, gas en elektrische/hybride aangedreven voertuigen. Elektrisch rijden neemt toe maar nog steeds wordt 89% van onze stroom met fossiele brandstoffen opgewekt en is elektrisch rijden dus nog steeds milieuvervuilend. Maar er zitten meer nadelen aan het huidige elektrische rijden. Denk aan de productie en vernietiging van de vele honderden kilo’s zware batterijen die een 100% elektrische auto nodig heeft. Dit in tegenstelling tot een auto die waterstof als brandstof heeft en waarbij de batterij veel lichter en kleiner is.

Stel je eens voor dat het volledige wagenpark in ons land elektrisch gaat rijden en er vanaf 2035 volgens het Energieakkoord (dus over krap 16 jaar!) het alleen nog mogelijk is om duurzame auto’s in Nederland te kopen, zoals de regering Rutte III dat wil. Ziet u het al voor u, elke dag 10 miljoen auto’s een aantal uren aan de stekker? Dit nog afgezien van de buitenlandse bezoekers waarvan de batterijen van hun auto’s ook tussentijds moeten worden opgeladen. Het is onmogelijk om dat in onze infrastructuur te integreren, dus kan waterstof hier een duurzame en schone oplossing bieden.

In Eindhoven is dit college volop bezig met de luchtverontreiniging door het wegverkeer. Auto’s wil het college uit de binnenstad en nog liever binnen de ring weren i.p.v. de bereikbaarheid van de binnenstad te waarborgen en de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Dat had uitstekend door een verdiepte ligging van de Vestdijk en Stationsweg kunnen gebeuren. Daarbij is een groot voordeel te behalen, namelijk de noodzakelijke uitbreiding van de binnenstad door het Stationsplein en Stationskwartier met de oostzijde van de Vestdijk te verbinden. Wat nu op de Vestdijk gebeurd is fröbelwerk. Bovendien zal dat gevaarlijke verkeerssituaties opleveren, in het bijzonder voor voetgangers. Denk hierbij ook aan de vreemde beslissing om de stoplichten op het kruispunt bij het van Abbemuseum te verwijderen. Maar zo zijn er meerdere ondoordachte plannen in deze stad op te noemen.

De samenstellers van dit Werkprogramma vergeten in de vermelde paragraaf een heel belangrijke en toekomstige schone en duurzame energiebron te noemen, namelijk waterstof. Als de MRE met dit samenwerkingsakkoord niet verder gaat loopt heel de MRE regio straks achter de feiten aan. Met wind- en zonne-energie en met alle zeer vervuilende biobrandstoffen zullen we nooit alle huidige fossiele brandstoffen kunnen vervangen en zodoende voldoende energie kunnen leveren die wij als maatschappij voor nu en in de toekomst nodig hebben.

Er zijn nu al meerdere autofabrikanten die in productie waterstofauto’s bouwen. Ook in ons land rijden al meerdere auto’s, bussen en trucks op waterstof. Toch kunnen wij in Nederland nog maar op vier plaatsen waterstof tanken, waardoor wij ver achter bv. Duitsland aanlopen. In Amerika experimenteert men al jaren met zware trucks op waterstof. De vraag die wij ons daarom in deze kennisregio mogen stellen is: “Wie neemt het initiatief?”.

De Lijst Pim Fortuyn zou graag zien dat de Metropoolregio Eindhoven haar energie en haar gezamenlijke innovatiekracht die in deze regio aanwezig is niet alleen inzet in grootschalige wind- en zonne-energie projecten, maar tegelijkertijd in de verdere ontwikkeling en toepassingen van waterstof voor industrie, woningen en mobiliteit. Deze ontwikkeling mag Brainport en Eindhoven als innovatieve stad met veel hightech bedrijven en de TU/e niet parkeren. De MRE kan ook bij dit energievraagstuk een voortrekkersrol vervullen, maar dan moet er wel durf aanwezig zijn om nu daarin te investeren.

In Groningen is men al voortvarend te werk gegaan door waterstoftechnologie te gebruiken in hun gemeentelijk autopark, als alternatief voor fossiele brandstoffen en aardgas. In Eindhoven laten wij kansen onbenut als we nu geen tankstations voor waterstof in de stad bouwen. Ook is het een uitdaging om samen met de hoofdrolspelers op het voormalige Campina complex, met straks 1200 wooneenheden, een kleine waterstofcentrale te bouwen. Tot slot wil ik u attenderen op een uitzending van VPRO Tegenlicht van zondag 10 februari jl.

https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/464985/Vpro_Tegenlicht.html 

https://www.ed.nl/helmond/weggestopte-waterstofpomp-in-helmond-stiekem-steeds-populairder~a758b1f6/ 

Auteur Rudy Reker,

Huidig fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven
Voormalig directeur/eigenaar van autobedrijven en brandstofstations

 

Deltaplan Waterstof

WaterstofNet AutomotiveCampusNL Helmond

Waterstofpomp in Helmond populair

Werkprogramma 2019

Auto en Vervoer

Waterstoftrucks

Rijden op Waterstof

Nederlandse Waterstof & Brandstofcel Associatie

Waterstofauto’s hebben de toekomst

Ook treinen op waterstof

16/09/18 https://www.ed.nl/eindhoven/hoogleraar-tu-eindhoven-nu-van-het-gas-af-leidt-alleen-tot-meer-co2-uitstoot~ac68cdb4/  

16/09/18 https://www.ed.nl/eindhoven/aardgasloos-wonen-in-eindhoven-een-route-door-de-doolhof~ad4b1148/  

24/02/19 https://www.ed.nl/auto/volkswagen-gaat-plankgas-naar-de-elektrische-auto~ad2d63cb/ 

22/02/2018 Opinieartikel Eindhovens Dagblad

De echte prijs van elektrische auto’s 

Te hoge verwachtingen Rekenkamer 'Geld zoekt plan'