Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Financieel Jaarverslag Lijst Pim Fortuyn 2018

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

  31 december 2018     31 december 2017

Balans

   

activa

   

Te ontvangen

150

1.800

Liquide middelen

1.055

5.195 

Totaal

1.205

6.995

     

passiva

   

Eigen vermogen

1.205

2.495

Verkiezingsfonds

-

4.500

Kortlopende schulden

-

-

Totaal

1.205

6.995

     

Baten en lasten 2018

   

Contributies, abonnementen

644

 

Portokosten

55

 

Advieskosten

-

 

Representatie

88

 

Bankkosten

106

 

Algemene kosten

  1.823

 

Verkiezingskosten

 7.675

 

Advertentiekosten

-

 -

Onttrekking verkiezingsfonds

   4.500

Donaties en contributies

-

4.385

Jonge Fortuynisten

-

60

Verkopen promotieartikelen

 

156

Ontvangen vergoeding

 - -

Resultaat verslagjaar

-

 1.290

 Totaal  10.391 10.391

Toelichting op het financieel verslag 2018

Het jaar 2018 is afgesloten met een verlies.

Het verlies is ten laste van het eigen vermogen gebracht. .

 

Paul Verhaegh,

penningmeester