Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Meningsvorming Kadernota 2020

  

Onafhankelijk, onbevooroordeeld, zoals u dat van ons bent gewend, laten wij onze mening horen.

Spreektekst: Rudy Reker

25 juni 2019

Voorzitter, dank u wel.

Licht in de duisternis.

Zo hebben wij binnen de LPF-fractie deze Kadernota genoemd. Maar wij als Lijst Pim Fortuyn wagen ons niet aan rijk rekenen, want één zwaluw maakt nog geen zomer. Toch kunnen wij niet om het feit heen, dat dankzij enkele financiële meevallers de gemeente Eindhoven de toekomst met méér vertrouwen tegemoet kan zien. Of het lek definitief boven water is zal de toekomst moeten uitwijzen.

Maar voorzitter, het zijn niet alleen de financiële meevallers die voor meer licht zorgen. Behalve de bijdrage van 21,7 miljoen uit de landelijke stroppenpot, het aantrekken van de economie waardoor de grondexploitatie een plus van 13,6 miljoen laat zien ………… en dat wil ik ook hebben gezegd, dat een strakke begrotingsdiscipline, waaronder bijna 8 miljoen minder inhuur derden, als een van de speerpunten van de LPF er toe heeft geleid dat het zonnetje voorzichtig weer is gaat schijnen. En dat laatste is een compliment waard aan dit college. Maar laat u niet in slaap sussen, wij zijn er nog lang niet.

Voorzitter,
Eindhoven is in transitie. De stad groeit, de inwoners worden internationaler en het aantal verplaatsingen zullen toenemen. Dat brengt ons dan ook bij het eerste probleem, namelijk de mobiliteit en de bereikbaarheid van de stad en in het bijzonder de binnenstad.

Ook maken wij ons grote zorgen om de Noorkant van het Station, namelijk de voorgenomen versmalling van de Fellenoord. Dit gezegd hebbende roept dat bij de Lijst Pim Fortuyn de vraag op, hoe de vele duizenden nieuwe bewoners die in de binnenstad komen wonen en forenzen die daar werken, zich behalve met de fiets, lopend of openbaar vervoer kunnen verplaatsen.

Want een fiets, e-bike of openbaar vervoer is niet voor iedereen geschikt. En bij lange na niet zaligmakend en betrouwbaar, zeker niet in dit kikkerlandje. Zelfs vanmorgen om zeven uur was het niet mogelijk om zonder vier keer overstappen op tijd in Rotterdam te zijn. (Noot redactie: ruim 30graden) Waar kunnen deze bewoners en bezoekers straks een parkeerplaats vinden waar ook hun elektrische auto kan worden opladen? Want ook elektrische auto’s, waarvan er steeds meer van gaan komen, hebben parkeerruimte nodig mét een laadpaal. Wellicht kunt u deze vragen straks in uw termijn beantwoorden. (Noot redactie: Hier ontstond een ferme discussie met GroenLinks)

Voorzitter,
U haalt het probleem van grootstedelijke vraagstukken in de Kadernota zelf al aan. Een overspannen woningmarkt, woonoverlast veelal door arbeidsimmigranten, de veiligheidsproblematiek, een toename van mensen met een verward gedrag en etnisch-culturele spanningen, waarvan onze stad bij de intocht van Sinterklaas, vervolgens op 26 mei bij de demonstratie van Pegida al een voorproefje van heeft gehad.

Ook op 15 en 22 juni ging het weer goed fout door opgefokte islamieten, waarvan er niet één van is aangehouden. (Noot redactie: Hier gingen gelijk 6 vingertjes de lucht in) Daar moet u paal en perk aan stellen. In tegenstelling tot 17 november 2018, waar na de intocht van Sinterklaas, twee raadsleden geheel onterecht met een integriteitsonderzoek te maken kregen, gebeurd er nu helemaal niets. Iedereen, ook zij die een andere mening aanhangen, hebben het volste recht om te demonstreren of zelfs te provoceren. Of u het nu leuk vindt of niet.

De burgemeester heeft de mogelijkheid om hier kaders en voorwaarden aan te stellen, maar mag nimmer toestaan dat betogers worden gemolesteerd, waarbij gewelddadige islamitische tegendemonstranten, zoals nu al drie keer achtereen is gebeurd, als winnaar uit de strijd komen. Dit ondermijnt het bestuurlijk gezag. Als u niet oppast, is er geen weg meer terug.

Meerdere van deze veiligheidsproblemen heeft het college nooit eerder onderkend of willen onderkennen en daarom ook onvoldoende ingegrepen, waarbij je niet alles kunt afschuiven op te weinig middelen om de orde en rust te handhaven. Waar een wil is, is immers ook een weg. Maar het begint met een goed en verstandig beleid.

Voorzitter,
In het Programma Veiligheid onderkend u dat de huidige beschikbare middelen ontoereikend zijn voor realisatie van de minimale veiligheidsdoelstellingen. In het meerjarig beleidskader wordt jaarlijks twee miljoen euro extra vrij gemaakt voor een minimale structurele dekking om de formatie op orde te krijgen.

Gezien de grootstedelijke vraagstukken die op ons afkomen en door etnisch-culturele spanningen die naar verwachting alleen maar zullen toenemen, stellen wij voor om dat bedrag van twee miljoen structureel met een miljoen te verhogen en daarvoor elders in de begroting van 2020 ruimte te zoeken. Want voorzitter, veiligheid is slechts één van de voorwaarden om de inwoners van onze stad een aangename leefomgeving te bieden.

Voorzitter,
Veel mensen die zorg behoeven en door de aanscherping van regels en voorwaarden een beroep hebben gedaan op het college werden zwaar teleurgesteld. Op de eerste plaats om het feit dat het college niet thuis gaf door de meer dan 300 briefschrijvers, binnen de wettelijke termijn geen antwoord te geven. De financiële vergoeding, een kostbare nalatigheid van 1.260 euro per persoon die de Gemeente Eindhoven daarvoor aan de briefschrijvers verschuldigd was, maakte de emotionele pijn die veel zorgcliënten hebben moeten lijden, niet goed. Het vertrouwen in het gemeentebestuur heeft hierdoor een flinke knauw opgelopen. En bij ouderen geneest dat allemaal niet mee zo snel.

Voorzitter, tot slot,
Eerder heb ik al in mijn betoog gezegd dat één zwaluw nog geen zomer maakt. Veel wensen zijn nog onvervuld en veel werk ligt nog te wachten, maar we zijn op de goede weg als u het beleid op meerdere vlakken wat bijstuurt. Maar de Lijst Pim Fortuyn proeft dat de goede wil aanwezig is. Onze fractie ziet de Kadernota altijd al als een wensenlijstje, waar we hard aan moeten trekken om onze wensen te kunnen uitvoeren. Wij als Lijst Pim Fortuyn fractie wensen u daarbij veel succes en wijsheid toe.

Dank u wel.

26/06 ED https://www.ed.nl/eindhoven/pvda-eindhoven-wil-sociaal-pardon~ada1a5d0/ 

Quote. Tijdens de raadscommissie ontstond commotie toen raadslid Rudy Reker (Lijst Pim Fortuyn) pleitte voor meer geld voor veiligheid. Hij wees op de tegenreactie op Pegida van ‘opgefokte Islamieten’. PvdA en ChristenUnie vroegen Reker direct zich te beperken tot de kadernota. ,,Da's best wel een heftig woord. Stel dat je daar ‘opgefokte Joden van maakt", zo reageerde Sytze van der Veen van de SP. De voorzitter van de vergadering, Marco van Dorst, kapte verdere discussie af. ,,Dit brengt ons niet verder met de begroting.”

 

Laat reactieformulier zien