Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Gemeenteraad Begroting 2020

5 november 2019

Voorzitter, dank u wel.

Nadat wij vorige week de Begroting 2020 hebben mogen becommentariëren, is het vandaag onze taak om deze begroting wel of niet van onze goedkeursstempel te voorzien. Want deze begroting is de financiële vertaling van het coalitieakkoord en daar zijn wij als Lijst Pim Fortuyn, op een aantal punten niet helemaal mee eens. Dat zult u kunnen begrijpen.

Voorzitter,
Het college heeft n.a.v. onze bezwaren vorige week over; enerzijds de forse toename van het aantal medewerkers en anderzijds de afwachtende houding op het gebied van veiligheid, zoals een bodycam voor de Boa’s een nadere toelichting gestuurd. Wij zijn hiermee op onze wenken bediend.

Toch willen wij u erop attenderen voorzitter dat een organisatie met ca. 1.900 medewerkers gemakkelijker met taken kan schuiven om het aantal nieuwe medewerkers te beperken, dan de warme bakker in Winkelcentrum Woensel.

En niet minder belangrijk is, door met minder medewerkers het gevecht met de bureaucratie aan te gaan. En zeg nu niet dat dit niet kan, u zou het op zijn minste kunnen proberen. Daarom zullen wij motie B.M.14A van de PVDA mee indienen.

Voorzitter,
Na een afwijzing van dit college op onze raadsvragen over bodycams, van mei 2018 en ook uw afwachtende houding van vorige week om Boa’s uit veiligheidsoverwegingen niet uit te rusten met een bodycam, bent u inmiddels van gedachten veranderd. Ook daar zijn wij blij mee en wij wachten vol ongeduld uw voorstel betreffende een pilot af.

Voorzitter, dan de begroting zelf, want gaat het vandaag over. Voldoet deze Begroting 2020 aan de eisen die wij eraan stellen? Zijn de baten en lasten onder de streep in evenwicht? M.a.w. Is deze begroting sluitend?

Op deze drie vragen kunnen wij bevestigend antwoorden.

Dank u wel.

Stemming met een stemverklaring

De LPF is voornemens de Begroting 2020 goed te keuren, behoudens Bijlage 3 - Klimaatbegroting 2020wat bij dit voorstel is gevoegd. 


Laat reactieformulier zien