Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

'Niet de taak van een raadslid om de burgemeester te controleren?'

Eindhovens Dagblad 31 december 2019

De fractievoorzitter van de Lijst Pim Fortuyn, Rudy Reker heeft niet aan burgemeester John Jorritsma gevraagd om de straf van vier weken sluiting ongedaan te maken. Reker heeft alléén maar gevraagd om vóórdat de strafmaatregel op 3 janauri 2020 ingaat om met de eigenaar van café Sands, Frank van Dijk een gesprek aan te gaan. Soms is niets zoals het lijkt. En Jorritsma weet als VVD-burgemeester klaarblijkelijk niet wat een sluiting van vier weken (!) de eigenaar kost, terwijl de exploitatiekosten normaal doorlopen. Ondertussen komen de raddraaiers, al dan niet onder invloed van drank of drugs er vanaf met een taakstrafje of een foeigesprekje. 

Als #nietmijnburgemeester het gesprek was aangegaan had u als volgers van de LPF, ongeacht de uitkomst van het gesprek, van onze zijde nooit iets over gehoord. De resultaten van onze activiteiten komen op de éérste plaats.  

07/01/2020 https://studio040.nl/nieuws/artikel/jorritsma-over-den-haag-als-ze-een-goede-burgemeester-willen-hebben-moeten-ze-bij-mij-zijn

Hieronder de letterlijke tekst gekopieerd van de mailwisseling tussen burgemeester John Jorritsma en Rudy Reker.

Op 27 dec. 2019 om 13:28 heeft Lijst Pim Fortuyn <>; het volgende geschreven:
 
Graag met spoed behandelen!
 
Geachte heer Jorritsma,
 
Enkele weken geleden ben ik gebeld door Frank van Dijk, eigenaar van café Sands op het Stratumseind aangaande het opstootje wat in augustus in zijn bedrijf heeft plaatsgevonden. Omdat deze zaak toen ‘onder de rechter’ was heb ik er even niets mee gedaan.
 
Ondertussen heeft de rechter geoordeeld en de kroegbaas, de heer Frank van Dijk veroordeeld. Ondanks de camerabeelden kun je als politie niet de oorzaak en het verloop van deze ongeregeldheden exact in kaart brengen. Dat moet je weer hebben van getuigen. Met alle respect voor de rechtsspraak in Nederland vind ik wel dat een aantal rechters tegenwoordig wereldvreemd zijn en geen of veel te weinig rekening houdt met de dagelijkse praktijk die zienderogen verhard. In deze gedachte sta ik niet alleen.
 
U als burgemeester geeft vervolgens een sluitingsbevel van vier weken, zonder de heer van Dijk te hebben gesproken. Ik heb dat wel gedaan en ben overtuigd dat u en dit geval hetzelfde gedaan zou hebben als Frank van Dijk. Nu ga ik hier niet de oorzaak en het verloop van deze ongeregeldheden opsommen. Dat laat ik graag aan de heer van Dijk over.
 
Het enige wat ik u vraag is om zo snel mogelijk met Frank van Dijk een gesprek aan te gaan om zijn kant van het verhaal te horen en tot die tijd het vonnis van sluiting, inmiddels bepaald van 3 tot 30 januari 2020, (nog) niet uit te voeren. Dan ben ik ervan overtuigd dat u tot een andere mening kunt of zal komen. Wij als fractie wensen u een prettige jaarwisseling.
 
Met vriendelijke groet,
 
Rudy Reker

Van: John Jorritsma 
Verzonden: vrijdag 27 december 2019 17:54
Aan: Lijst Pim Fortuyn
CC: xxxxxxxxxxx
Onderwerp: Re: Sluiting
 
Geachte heer Reker, beste Rudy,
 
Het is niet de taak van een raadslid om de burgemeester te controleren op zijn taak waar het gaat om openbare orde en veiligheid.
 
Desondanks mijn volgende en niet te bediscussiëren reactie op uw mail.
Dhr. Van Dijk heeft - evenals andere burgers/ondernemers - rechtsmiddelen om zich te weren/verzetten tegen bestuursmaatregelen. Zo ook tegen mijn voornemen tot sluiting.


De eigenaar heeft in augustus van dit jaar geweld toegepast tegen een bezoeker, terwijl die bezoeker door hem uit zijn horecagelegenheid werd verwijderd. Dit escaleerde buiten verder, waarna een vechtpartij ontstond en nogmaals door de eigenaar een persoon werd geslagen. De eigenaar is geen portier en kiest er bewust voor (uit financiële overwegingen) om niet elke avond een portier in te zetten.

Dit is duidelijk niet de wijze waarop wij verwachten dat een horecaexploitant voor een veilige omgeving dient te zorgen. Die verantwoordelijkheid heeft hij wel, maar daar gaat hij dus verkeerd mee om. De rechter gaat gelukkig hier volledig in mee. Ook ten aanzien van een waarschuwing uit 2018, waarvoor de eigenaar door de strafrechter nog wel was vrijgesproken. Door dit geval van recidive was de sluiting voor 4 weken, in plaats van 2.

Gelukkig bleek na afloop van de zitting bij de rechtbank dat de eigenaar inmiddels beseft dat hij niet meer zelf voor portier kan spelen. Hopelijk blijft dat zo. eigenaar heeft in augustus van dit jaar geweld toegepast tegen een bezoeker, terwijl die bezoeker door hem uit zijn horecagelegenheid werd verwijderd. Dit escaleerde buiten verder, waarna een vechtpartij ontstond en nogmaals door de eigenaar een persoon werd geslagen. De eigenaar is geen portier en kiest er bewust voor (uit financiële overwegingen) om niet elke avond een portier in te zetten.

Dit is duidelijk niet de wijze waarop wij verwachten dat een horecaexploitant voor een veilige omgeving dient te zorgen. Die verantwoordelijkheid heeft hij wel, maar daar gaat hij dus verkeerd mee om. De rechter gaat gelukkig hier volledig in mee. Ook ten aanzien van een waarschuwing uit 2018, waarvoor de eigenaar door de strafrechter nog wel was vrijgesproken. Door dit geval van recidive was de sluiting voor 4 weken, in plaats van 2.

Gelukkig bleek na afloop van de zitting bij de rechtbank dat de eigenaar inmiddels beseft dat hij niet meer zelf voor portier kan spelen. Hopelijk blijft dat zo.

Ik ga dus geen gesprek aan met dhr. Van Dijk.

Fijne jaarwisseling!

Met vriendelijke groeten,

John (J.A.) Jorritsma
Burgemeester Eindhoven

Op 29 dec. 2019 om 11:34 heeft Lijst Pim Fortuyn <>; het volgende geschreven:
 
Geachte heer Jorritsma,
 
Ik ben het niet eens met uw argument dat een raadslid de burgemeester niet mag controleren op zijn handelen. ‘De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeesters en wethouders’. M.a.w. de gemeenteraad controleert het college van B&W, aldus de Nederlandse vereniging voor Raadsleden. En u als burgemeester maakt deel uit van dit college.
 
Verder heb ik u niet gevraagd om de sluiting definitief terug te draaien, maar ik heb u gevraagd om eerst met de heer van Dijk in gesprek te gaan en totdat het gesprek is geweest de sluiting tijdelijk op te schorten. Wellicht zou u in dat gesprek tot een ander inzicht kunnen komen. Dat is ook mij overkomen.
 
Dit verzoek komt van een raadslid die zeer betrokken is met de veiligheid in onze stad. Maar het is mijn inziens te gemakkelijk om zonder dat u de heer van Dijk persoonlijk heeft aangehoord dit vonnis te vellen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Rudy Reker

Van: John Jorritsma
Verzonden: zondag 29 december 2019 17:07
Aan: Lijst Pim Fortuyn
Onderwerp: Re: Sluiting

Dan verschillen we van mening. Burgemeester is op gebied van openbare orde en veiligheid een zelfstandig bestuursorgaan.
Mbt ‘betrokkenheid’ heb ik geen enkrl  negatief oordeel! Stel ik zelfs op prijs.
Maar in dit geval handhaaf ik mijn besluit nadat alle rechtsmiddelen zijn benut.

JJ

 

03/01 ED Café Sands in Eindhoven per direct vier weken dicht

03/01 Studio040 Cafe Sands vier weken dicht