Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Gewijzigde vaststelling omgevingsvisie

Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling omgevingsvisie

12 mei 2020

Voorzitter, dank u wel,
Wij leven momenteel in een zeer onzekere tijd, omdat de wereld in oorlog is met een onzichtbare vijand, het coronavirus. Een virus waarvan wij nu nog niet weten wanneer deze wordt verslagen. Daarom zou het als raad zeer onverstandig zijn om nu al verregaande besluiten te nemen, zoals deze Omgevingsvisie, waar niet alleen wij als gemeente Eindhoven, dus het college en wij als raadsleden, maar ook burgers en alle projectontwikkelaars mee hebben te maken en aan worden gehouden. Als je de stad echt wil ontwikkelen, heb je kwaliteit, balans, rust en  structuur nodig. En die is er in deze hectische tijd momenteel niet.
 
Daarbij kun je de beoogde Omgevingsvisie, waar geen kaders en afwegingen staan, volgens de Lijst Pim Fortuyn niet verantwoord vaststellen, zonder dat de in aanbouw zijnde omgevingswet gereed is en naar behoren functioneert. En deze omgevingswet is, ook in Eindhoven nog lang niet operationeel en dan vertel ik u niet nieuws.
 
Deze omgevingswet, waar onze ambtenaren en een Raadswerkgroep al heel lang mee bezig zijn, is veelzijdig maar ook dermate complex dat de minister onlangs heeft besloten om de invoering daarvan uit te stellen. Overigens een verstandig besluit. Daarbij rijst de vraag of de nieuwe omgevingswet in de praktijk wel alle huidige wetten en regelgeving kan vervangen zonder dat er partijen met elkaar in conflict komen. En mocht dat al zo zijn, hoe gaan we dat oplossen?
 
Voorzitter,
Op dit Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling Omgevingsvisie zijn 63 zienswijzen binnengekomen en in april waren er 6 insprekers die met kennis van zaken hun ongerustheid uit hebben geschreven en uitgesproken over de beoogde nieuwe Omgevingsvisie, die nog lang niet klaar is om daarover een verantwoord besluit te kunnen nemen. Wij mogen ons als raad niet op laten jagen. 
De meningen van alle mensen die hun zienswijze hebben ingediend en de insprekers van april kunnen wij als LPF-fractie, maar ook als raad niet zomaar aan de kant schuiven. Anderzijds is niets doen geen optie, maar ook is haastige spoed zelden goed. Zeker in een tijd dat niemand weet welke economische kant de wereld opgaat en niet minder belangrijk, hoe en waar Eindhoven daarin staat. 
 
Voorzitter tot slot,
Wij verzoeken het college om dit voorliggend Raadsvoorstel Omgevingsvisie allereerst van naam te wijzigen en te willen zien als een praat-document of werkdocument, zonder officiële status. Zo kunnen wij als LPF-fractie dit voorstel nu niet goed keuren en deze oproep doe ik ook aan mijn collega’s in de raad. Dat zou Brainport, als slimste regio onwaardig zijn. 
Ondertussen kan het college met een juiste visie- en aanpassingen in het voorliggend document reageren op de nieuwe economische realiteit, waar met zekerheid ook onze stad mee te maken zal krijgen. Wij mogen onszelf met ambities niet voorbijlopen, want dan gaat het geheid fout. Want luchtkastelen bestaan niet.
 
Dank u wel.  
Rudy Reker, fractievoorzitter