Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Betoog Onderling Respect en Fatsoen 

17 juni 2020

Betoog: Motie van Onderling Respect en Fatsoen 16 juni 2020

Voorzitter dank u wel,
De geschiedenis herhaalt zich. Tweeduizend jaar geleden was het Judas die opstond om Jezus Christus vals en onterecht te beschuldigen.

Na een aantal Jorritsma-Whatsappjes – zoals deze ondertussen worden genoemd – van de Eindhovense burgemeester naar meerdere raadsleden, die zich hier op een onnozele wijze door de burgemeester hebben laten gebruiken, ligt er nu een motie van ‘Onderling Respect en Fatsoen’. Een motie welke duidelijk en onterecht is gericht tegen leden van de Lijst Pim Fortuyn.

Deze motie geachte aanwezigen, zegt meer over die raadsleden en hun partij die deze motie hebben ondertekend, dan over de fractie van de Lijst Pim Fortuyn. Deze raadsleden zijn naar onze zeer realistische mening ‘horende doof en ziende blind’ voor de werkelijkheid en de realiteit in het Eindhovense. Zij lopen vrijwillig, of is het gedwongen (?), mee in de slipstream. Waarvan onze burgemeester op volstrekt ontoelaatbare wijze raadsleden via Whatsapp opzette, tegen nu weer de fractieleden van de Lijst Pim Fortuyn.

 

Voorzitter,

Deze ingebrachte motie ‘Onderling Respect en Fatsoen’ is in tegenstelling tot deze titel een dieptepunt.

Een dieptepunt in de lokale democratie in Nederland en ook een dieptepunt in de Eindhovense politieke geschiedenis.

Daarom vraag ik u als fractievoorzitter van de LPF complete inzage en openbaarmaking van het betreffende WhatsApp verkeer tussen de burgemeester en alle collega raadsleden en betrokken ambtenaren en adviseurs. Ik ga ervan uit dat dit morgen, donderdag 18 juni kan gebeuren. 

Wij als politieke partij LPF zijn onafhankelijke volksvertegenwoordigers. ‘Wij zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen’. Daar zijn wij trots op. Onze kiezers kunnen op ons blijven rekenen. In voorspoed of nu met een gure donkere tegenwind, doordat wij voor de burgers van Eindhoven misstanden aan de kaak blijven stellen. Hen helpen met “problemen of het moeilijke gesprek”, dat altijd zal moeten worden gevoerd. Of u dat nu leuk vindt of niet.


Voorzitter,
Ook in Eindhoven komt ‘Het vertrouwen te voet en gaat te paard’. Enkele voorbeelden waarom wij dit gezegde aanhalen.


- In aanloop naar de Sinterklaasintocht in november 2018 kon je via het Twitteraccount van burgermeester Jorritsma, een in Eindhoven opgenomen promotiefilmpje van 3 ½ minuut zien van Jerry Afriye. Waar de voorman van Kick Out Zwarte Piet vertelde waarom Zwarte Piet moest verdwijnen.

Hoezo is burgemeester Jorritsma neutraal en staat hij boven de partijen?


- Eind 2018 ontkende burgemeester Jorritsma een mail van de LPF te hebben ontvangen, waardoor er ernstige rellen ontstonden tijdens de intocht van Sinterklaas op 17 november 2018. In plaats dat de burgemeester, die op veiligheidsgebied volledig had gefaald, de gehele verantwoording op zich nam, sleepte hij twee raadsleden, die part noch deel hadden aan de ongeregeldheden, naar een integriteitsonderzoek. Om zo zelf buiten schot te blijven en zijn handen in onschuld te wassen.

Dat is het ambt van burgemeester onwaardig.


- ‘Eindhoven handhaaft Zwarte Piet’ was, nadat zij dit zelf hadden aangeboden, niet welkom op de bijeenkomsten van 2 keer 25 personen. Wij mogen dus de conclusie trekken dat er geen evenredige verdeling is geweest tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet.

“Hoe kunt u als burgemeester dan van een open en eerlijk debat spreken?”


- De burgemeester heeft zich ook niet aan zijn woord gehouden om in overleg, met ondermeer het Intochtcomité verder te praten over de gedaante en uiterlijk van Zwarte Piet. Er werd gewoon telefonisch aan de voorzitter van het intochtcomité medegedeeld, dat er ‘iets’ onderweg was.

Ook dit getuigt van laakbaar, onbetrouwbaar, zeg maar gerust niet toelaatbaar gedrag. Dit is zeker niet conform de gemaakte afspraak.


- Dan heb ik het nog niet gehad over het overgangsgesprek waarbij de gevaren van het Salafisme in combinatie van de Al-Fourqaanmoskee overduidelijk onderwerp waren van dat gesprek, met de kapotgescheurde brief, die de vorige burgemeester Rob van Gijzel had geschreven naar drie Ministeries als dieptepunt.

Neem van mij aan voorzitter, daar is het laatste woord nog niet over gezegd.


- Op een eenvoudige vraag van de LPF in december 2019, of een Eindhovense horecaondernemer een gesprek kon hebben met de burgemeester, die gewoon met een ‘Ja’ of een ‘Nee’ kon worden beantwoord, geeft de burgemeester via de mail als antwoord; dat raadsleden niet geacht worden om de burgemeester te controleren als het gaat om openbare orde en veiligheid.’

Dit was wederom een nieuw dieptepunt voor de CV van de burgemeester, en nog erger, een zwarte bladzijde voor de lokale democratie in Eindhoven.


- En nu in de laatste weken de voor hem fatale Whatsappjes. Om collega’s op te zetten tegen de LPF en tweespalt te zaaien, kan zo het einde betekenen van zijn politieke carrière. Jammer, maar helaas kan dat de consequentie zijn van dit zeer ondoordachte handelen.

Het burgemeesterschap is de heer Jorritsma duidelijk een maatje te groot.


Voorzitter,
Om te kunnen voldoen aan onze beloftes naar onze leden alsook naar eisen van de Belastingdienst, plaatsen wij zoveel als mogelijk is van onze activiteiten op onze website, of delen wij dat op social media. En al wat u daar ziet of leest, is geen woord van gelogen of aangedikt.

Na mijn voorlaatste betoog, is deze met een satirische poster op de website van de Lijst Pim Fortuyn gezet. Met daarbij de tekst; ’JOHN EN JERRY, slopers van de democratie’. Deze poster is bij uitstek politiek en niet demoniserend. Met een tekst waar niet allen wij, maar vele inwoners van onze stad en inmiddels ook in het land volledig achter staan.


Voorzitter, tot slot,
In een democratie moet je kritiek kunnen leveren en kunnen ontvangen. Wie dat probeert te saboteren onder het mom van respect, fatsoen en een duidelijk uitgesproken cordon sanitaire tegen de Lijst Pim Fortuyn is geen democraat.

Ik zie deze motie, nu partijen hun ware kleur laten verbleken tot één monotoon dwingende tint, als een kroon op ons werk, in de gemeenteraad van Eindhoven.

Wij zullen deze ondertekende motie duidelijk zichtbaar ophangen in onze fractiekamer. Langs de beroemde foto van een lachende Pim Fortuyn en een zeer zuur kijkende meneer Melkert.

Tot slot wil ik nog een laatste citaat aanhalen uit de Bijbel. Vlak voordat Jezus werd gekruisigd zei hij; ‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.’

Dank u wel.

 

15/06/2020 Dagelijkse Standaard

15/6 ED Slopers van de Democratie 

15/6 Studio040 Partijen nemen stelling tegen de LPF 

15/6 Binnenlands Bestuur 

16/6 ED Opinie 

16/6 Dubieuze appjes van burgemeester John Jorritsma 

16/6 Studio040 D66 en DENK willen dialoogsessies Zwarte Piet

17/6 LPF eist inzage dubieuze appjes van Jorritsma 

17/6 ED Ondanks protest geen Zwarte Piet

17/6 Studio040 LPF wil Joritsma-Whatsappjes inzien 

18/6 Eindhovens Dagblad Keiharde clash in gemeenteraad