Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Integriteitsschending(en) van burgemeester Jorritsma

10 februari 2021

 
Integriteitsschending van de heer J.A. Jorritsma als burgemeester van Eindhoven.
t.a.v. Commissaris van de Koning mevrouw I. Adema.
 
Geachte mevrouw Adema,
 
Hierbij maak ik, Rudy Reker, wonende .............................. Eindhoven, vanaf maart 2006 onafgebroken raadslid voor de Lijst Pim Fortuyn, melding van meerdere integriteitsschendingen van der heer J.A. Jorritsma als burgemeester van Eindhoven.
 
Hoewel wij in het begin – september 2006 – tevreden waren met de keuze voor de heer Jorritsma als burgemeester van onze stad, begon dit besluit bij onze fractie en meerdere van onze collega’s na verloop van tijd te knagen. Geloof me, ik zal de laatste zijn die iemand of wie dan ook onterecht zal beschuldigen, op welk gebied dan ook als ik niet 100 % zeker ben van mijn zaak. En wij zijn realistisch genoeg om te weten dat het bij een nieuwe bestuurder altijd even wennen is. 
 
 
In Eindhoven is er al geruime tijd één man belangrijk en dat is Jorritsma, Jorritsma en Jorritsma. Daarbij maakt hij misbruik van ambtenaren en raadsleden, met name Henk Jager (CU) en Ruud van Acquoij (50Plus) en zijn eigen VVD-fractie om zijn gelijk te halen. De CU en 50Plus zijn oppositiepartijen. Veel andere raadsleden functioneren als meelopers zonder ruggengraad, wat ik in mijn eerdere raadsperioden nog niet in deze mate heb meegemaakt. Ambtenaren zet Jorritsma in een besloten fractieoverleg voor het blok door te zeggen: ‘Vraag het maar aan X…….’ en overbluft kan deze man niet anders dan ja knikken. Terwijl ik op dat moment al 100 % zeker wist dat Jorritsma, ook op dat moment bewust niet de waarheid sprak. 
 
Ook stookte Jorritsma, als voorzitter van de gemeenteraad, in juni 2020 stiekem meerdere van onze collega’s via Whatsapp op, om een motie van ‘Onderling Respect en Fatsoen’ tegen de Lijst Pim Fortuyn en mij persoonlijk in te brengen, om met bluf de LPF-fractie door eigen collega’s monddood te laten maken. De reden daarvoor is dat wij ons niet willen en zullen neerleggen bij meerdere pertinente leugens die Jorritsma aan de raad verteld, als wij via vergaderingen en/of raadsvragen over een zeer belangrijke kapotgescheurde brief terugkomen. Over deze brief dadelijk meer. Want de LPF vindt dat een burgemeester die bewust niet de waarheid spreekt onprofessioneel handelt en een slecht voorbeeld is, voor zowel ambtenaren, het college en de gemeenteraad. Een week voor de betreffende raadsvergadering is de motie ‘Onderling Respect en Fatsoen’ via een van onze collega’s tot ons gekomen. Ik heb toen uitgebreid een betoog kunnen schrijven, waarin ik feiten heb benoemd om mijn ongenoegen over het handelen van Jorritsma duidelijk heb laten blijken. 
 
In dit betoog kunt u lezen wat onze grieven zijn tegen een burgemeester die achterbaks en met leugens zijn gelijk probeert te halen. Ik heb eerder al gezegd dat wij een tweede Vladimir Poetin als burgemeester hebben, wat duidelijk merkbaar is tijdens de zogenoemde heidagen. Zoals u in mijn betoog kunt lezen wil hij ook niet door raadsleden gecontroleerd worden.
 
De lont in het kruitvat is de door Jorritsma zelf aangestoken door een alarmerende brief die oud-burgemeester Rob van Gijzel in zijn nadagen als burgemeester van Eindhoven naar drie ministerie had gestuurd kapot te scheuren. Dat Jorritsma eerder niet van deze brief op de hoogte was is juist, omdat deze brief op 12 september door waarnemend burgemeester Staf Depla is verstuurd, terwijl Jorritsma een dag later op 13 september 2016 werd beëdigd. 
 
Jorritsma moet eerder al hebben geweten dat oud-burgemeester Rob van Gijzel zich ernstige zorgen maakte over de veiligheid in onze stad, met name als het gaat over het gewelddadige jihadisme en het salafisme met de Al Fourqaan moskee in onze stad in de hoofdrol. De heer van Gijzel kennende is daar tijdens het overgangsgesprek zeker uitvoerig en uitgebreid over gesproken. Ervan uitgaande dat Jorritsma deze alarmerende brief bij minister Ard van der Steur moet hebben gelezen alvorens deze in te trekken is voor een burgemeester, die verantwoordelijk is voor de Openbare Orde en Veiligheid in onze stad, een onverantwoordelijk daad naar alle inwoners van Eindhoven. Nadat wij de uitzending op TV hadden gezien van; ‘De lokroep van de islam’ wilden wij daar meer over weten. 
 
De inhoud van deze brief kende wij als raadsleden toen in 2019 nog niet, maar toch gaf de beantwoording van onze raadsvragen over deze alarmerende brandbrief van de oud-burgemeester onze fractie een vreemd gevoel. De gegeven antwoorden van het college op deze raadsvragen konden in onze gedachte niet juist zijn. Temeer omdat wij als LPF vanaf 2006 al meer dan honderd keer vragen hebben gesteld over de gevaren van het jihadisme en het salafisme bij de Al Fourqaan moskee in Eindhoven. De brief van oud-burgemeester Rob van Gijzel is te lezen onder onze raadsvragen op; https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/raadsvragen-sp-1457560321/1190-alarmerende-brief-al-fourqaan 
 
Toen minister Ard van der Steur tijdens Prinsjesdag 2016, dus nog geen week na de beëdiging van Jorritsma, hem confronteerde met de brief die Van Gijzel had geschreven, vertelde van der Steur dat deze brief hem als minister zeer slecht uitkwam. Jorritsma heeft deze brief ter plaatse kapotgescheurd omdat zijn VVD-collega in de Tweede Kamer al zwaar onder druk stond. Oud-burgemeester Van Gijzel kennende kan ik mij niet voorstellen dat tijdens het overdrachtsgesprek tussen de oud-burgemeester en Jorritsma het gewelddadige jihadisme en de salafistische Al Fourqaan niet onmiskenbaar deel van het overgangsgesprek is geweest.  
  
Ik ben na de beantwoording van onze raadsvragen over de alarmerende brief gaan snuffelen en kwam erachter dat de brandbrief niet later is ingetrokken, zoals Jorritsma nog steeds stug volhoud maar ter plaatse door hem is kapot gescheurd om zijn VVD-collega in bescherming te nemen. Onbegrijpelijk en ontoelaatbaar omdat deze brief ging over verantwoordelijkheid nemen over de veiligheid van Eindhovense inwoners. Mijn bron bevestigde, op mijn verzoek later nog eens dat de verklaringen van Jorritsma pertinente leugens zijn geweest.
 
Het college, dus ook de burgemeester heeft een actieve informatieplicht naar de gemeenteraad. En toch heeft de burgemeester dit voor de raad twee en een half jaar geheimgehouden en al ruim een jaar blijft Jorritsma zijn leugens aan de raad vertellen. Ook in de gemeentelijk administratie is van het intrekken van deze brief niets te vinden.   
 
Mijn bron vertelde het mij meerdere keren hoe het wél was gegaan. Na de beantwoording door het college van onze raadsvragen over https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74-commentaar/1237-ingetrokken-brief-aan-drie-ministeries-ii bevestigde mijn bron dat zwart op wit. 
 
Citaat. De brief is niet van tafel gehaald maar verscheurd”. Als bijlage vindt u de vertrouwelijke verklaring van mijn bron. Uiteraard stelt mijn bron het op prijs om hier niet mee in de publiciteit te komen. 
 
Deze alarmerende brandbrief die alle inwoners van Eindhoven en in de regio aangaan kapotscheuren om zijn VVD-collega, minister Ard van der Steur uit de wind te houden en de gemeenteraad daarover niet in te lichten is ontoelaatbaar. Het verzwijgen over de verontrustende inhoud van deze kapotgescheurde brief en daar in beantwoording van raadsvragen alsook in vergaderingen tegen de raad te blijven liegen is volgens de LPF een ernstige integriteitsschending. https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/raadsvragen-sp-1457560321/1190-alarmerende-brief-al-fourqaan 
 
Ook speelt in mijn achterhoofd mee het ontkennen van een mail met informatie die onze fractie op 7 november 2018 naar Jorritsma heeft gestuurd. Een mail waarvan zijn medewerkster 35 minuten later de ontvangst hiervan bevestigde, met de mededeling dat de reactie van de burgemeester snel zou komen. Inhoudelijk ging de mail over informatie dat KOZP tijdens de intocht van Sinterklaas op 17 november zou demonstreren en wij wisten toen ook al te melden dat de harde kern hooligans van PSV daar dan zou ingrijpen. Deze mail was dus een waarschuwing. De LPF heeft nooit een reactie op deze mail gekregen. Jorritsma ging op 17 november zijn eigen weg en toen de zaak behoorlijk uit de hand was gelopen heeft Jorritsma glashard ontkend dat hij een mail van de LPF had ontvangen en dus tijdig was gewaarschuwd. Opvallende is dat zijn eigen (niet) handelen rond Sinterklaas en de betogingen weggemoffeld is, maar er door Jorritsma wel een integriteitsschendingonderzoek werd ingesteld naar het raadslid van de LPF die met een juiste intentie de burgemeester tijdig had gewaarschuwd. Dat Jorritsma tegen twee raadsleden een integriteitsonderzoek liet instellen, wat wel goed uitkwam om de aandacht van zijn eigen falen af te leiden.  
 
Daarbij de opruiende taal die Jorritsma, als voorzitter van de raad heeft gebruikt om mijn collega’s te dwingen tot een afkerende motie van ‘Onderling Respect en Fatsoen’ tegen de LPF, zijn allemaal druppels die de bekende emmer doet overlopen. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Rudy Reker
Fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven  
 
Bijlage: Verklaring
 
Artikel NRC 15 januari 2020 
 
 

Minister liet alarmerende brief over Al Fourkaan-moskee intrekken

Al Fourkaan-moskee De burgemeester van Eindhoven trok in 2016 een brief in over de aanpak van een moskee, op verzoek van de toenmalige minister.

Door: Andreas Kouwenhoven
15 januari 2020


De burgemeester van Eindhoven heeft in 2016 een alarmerende brief aan de minister van Justitie en Veiligheid over de fundamentalistische Al Fourkaan-moskee na verzending weer ingetrokken. Dit gebeurde onder druk van toenmalig minister Ard van der Steur (VVD) die ontstemd was over kritiek in de brief op het functioneren van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Die valt onder het ministerie waaraan Van der Steur tot 2017 leiding gaf.


Dat de vertrouwelijke brief door toenmalig burgemeester Rob van Gijzel (PvdA) van Eindhoven in 2016 aan de minister is verzonden, werd vorige week al gemeld in BNNVARA-documentaire De Lokroep over de radicale islam. Nog niet was bekend wat er met de brief is gedaan.


Van Gijzel schreef over de grote zorgen die er leven over de salafistische El Fourkaan-moskee in Eindhoven. De moskee werd bezocht door mensen die onderwerp zijn van terrorismeonderzoek en nodigde predikers uit die de jihad verheerlijken. Eindhoven kreeg echter geen steun van de NCTV bij de aanpak van de moskee. Ook deelde de coördinator geen informatie over de moskee en haar financiering en werden afspraken steeds afgezegd, luidde de klacht van de burgemeester aan de minister.


'Zijn' NCTV zou er niet goed opstaan


Tijdens Prinsjesdag 2016 spreekt Van der Steur John Jorritsma aan op de brief – die VVD’er is Van Gijzel dan net opgevolgd als burgemeester van Eindhoven. De minister eist dat de brief als niet verzonden wordt beschouwd, omdat ‘zijn’ NCTV er niet goed op zou staan als de brief mocht uitlekken. In een reactie erkent Jorritsma dat hij tijdens Prinsjesdag is „aangesproken” op de brief, die hij vervolgens heeft ingetrokken.


Het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt „dat de brief van tafel is gegaan”, maar wil niets kwijt over de inhoud van het gesprek. Volgens een woordvoerder is dat niet mogelijk. Per e-mail: „Ik kan niet nagaan wat precies is besproken tussen twee mensen (waarbij de minister er natuurlijk niet meer is) een paar jaar geleden, waar verder niemand bij was.”


Van der Steur laat per sms weten dat hij zich de brief „over de problematiek in Eindhoven” kan herinneren. „Na een goed gesprek [met Jorritsma] zijn wij overeengekomen dat de brief geen recht deed aan de inspanningen van NCTV en anderen bij de aanpak van die problemen. In dat gesprek en daarna zijn goede inhoudelijke afspraken gemaakt, waarmee de brief van tafel was.”
Ook burgemeester Jorritsma noemt „overleggen” met „betrokken departementen” over „radicalisering en problematisch gedrag” die daarna op gang zouden zijn gekomen. 

 

ED 12/02/2021 https://www.ed.nl/eindhoven/uitzonderlijk-eindhovense-oppositieleden-klagen-bij-commissaris-van-de-koning-over-burgemeester-jorritsma~a8fade2c/