Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Waarom beschermt de CvdK burgemeester Jorritsma?

Lees en verwonder u.

Antwoord aan de CvdK onderaan dit artikel.

Wordt vervolgd. 

Commentaar Lijst Pim Fortuyn op het antwoord van het Kabinet Commissaris van de Koning

Het Kabinet van de commissaris van de Koning heeft de brief van de Lijst Pim Fortuyn fractie met klachten over integriteitsschending(en) van de Eindhovense burgemeester J. Jorritsma uitermate belerend met een flut verhaal beantwoord. Wij hadden het kunnen verwachten omdat de laatste decennia meerdere keren is gebleken dat VVD bestuurders elkaar in bescherming nemen. Goed voorbeeld doet goed volgen, toch? En ach, een leugen meer of minder, wat maakt het uit? Mensen slikken het toch wel, zoals nagenoeg de gehele huidige gemeenteraad van Eindhoven alles blindelings geloofd wat er word gezegd. 

Het Kabinet gooit het in haar antwoord op een verschil van mening en (citaat) “Uit de verschillende documenten komt naar voren dat de accenten door de partijen verschillend worden gezet”. Daarna papegaaien ze de Eindhovense burgemeester na met zijn (onjuiste ) verhaal. Maar gaan daarna met geen woord in op het veelvuldig bewust onjuist informeren van de burgemeester aan de Eindhovense gemeenteraad. Laat staan dat men ingaat op de overige ontoelaatbare handelingen van de Eindhovense burgemeester.

(citaat) “Integriteit kan worden gedefinieerd als handelen overeenkomstig de heersende morele waarden en normen en de daarmee samenhangende regels. Het schenden van de integriteit betekend dus dat er tegen de heersende normen en waarden wordt ingegaan en/of dat bepaalde regels worden overtreden”.

Aldus het antwoord en mogen u en wij als LPF fractie constateren dat de regels tijdens het spel veranderd zijn, omdat men de zaak niet wil uitzoeken. En vergeet niet; zo kan een pyromaan zich vrijpleiten dat niet hij de auto in brand heeft gezet, maar de schuld geeft aan het aanmaakblokje.

Het Kabinet wil niet in discussie over het waarheidsgehalte van de gebeurtenissen in september 2016. Waar zij wel op ingaan is dat (citaat) “Uit alle stukken en de door u genoemde zaken maak ik op dat er een bijna voortdurend verschil van inzicht bestaat tussen de LPF en de burgemeester”.

Dat heeft het Kabinet bijna goed gezien. Bijna, gemeenteraadsleden hebben drie taken, kaderstellend, controlerend en zijn volksvertegenwoordiger. In deze hoedanigheid moeten wij namens onze kiezers de overheidszaken in onze gemeente controleren. In onze politieke vereniging die Pim Fortuyn nog zelf heeft opgericht vertelde hij: “Ik zeg wat ik denk en doe wat ik zeg. At Your Service”.

Natuurlijk heersen er in de politiek verschillende opvattingen en meningen. Dat houdt de zaak gezond en dat behoort bij een democratie. Maar bewust onwaarheden vertellen en deze leugens volhouden en dan nog het Kabinet van de CvdK die de beschuldigingen niet wil onderzoeken, is een aantasting van onze democratie en begeven wij ons hiermee op een gevaarlijk hellend vlak.

Al met al, deze blabla brief is bedoeld om burgemeester John Jorritsma van Eindhoven uit de wind te houden en niet om recht te doen aan de inwoners van onze stad Eindhoven.

Naar aanleiding van het antwoord van het Kabinet van de CvdK hebben wij gemeend om de hier onderstaande vervolgbrief naar de CvdK te schrijven.

 

Vervolgbrief aan de CvdK

Integriteitsschending van de heer J.A. Jorritsma als burgemeester van Eindhoven.

t.a.v. Commissaris van de Koning mevrouw I. Adema.

 

2 maart 2021

Geachte mevrouw Adema,

Dank voor het beantwoorden van uw brief. Hierin constateert u dat er “een bijna voortdurend verschil van inzicht bestaat tussen de LPF en de burgemeester’’. Dat is pertinent onjuist. Alleen als de burgemeester, om zichzelf schoon te pleiten raadsleden beschuldigd en hen aan een integriteitsonderzoek onderwerpt, collega raadsleden en ambtenaren gebruikt om zo zijn eigen falen en leugens te verhullen en daarmee zijn eigen waarheid creëerde, die niet overeenkomt met hetgeen er is voorgevallen, gaan wij als LPF daartegenin. Dat zien wij als onze plicht. Voor alle duidelijkheid is Jorritsma voor de LPF de vierde burgemeester en met de voorgaande drie burgemeesters hadden wij als LPF-fractie maar ook persoonlijk een uitstekende verstandshouding.

Ter aanvulling nog het volgende. Na het bekend worden van het intrekken van de brief, begin 2020, is er in een besloten overleg geprobeerd alle schuld en smet daarvan bij de vorige burgemeester te leggen door hem te beschadigen. Los van de afhandeling van onze eerder gestelde raadsvragen en de blijvende ontkenning staan de handelingen van Jorritsma op gespannen voet met de onlangs aangenomen gedragscode.

Uiteraard heb ik naar aanleiding van uw antwoord mijn bron geïnformeerd. Deze bevestigde mij nogmaals hoe het werkelijk is gegaan. Mijn bron heeft helder, duidelijk en uitvoering aan u heeft verteld wat heeft plaatsgevonden. Mijn bron heeft ook aan u bevestigd dat deze ter plaatse door Jorritsma kapot is gescheurd.

Wij lezen verder dat u niet inhoudelijk en niet procesmatig op onze brief en aangehaalde punten bent ingegaan. Wij zien graag voor het einde van deze maand uw antwoord tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Rudy Reker
Fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

 

 

 

 ED 05/03/2021 https://www.ed.nl/eindhoven/commissaris-van-de-koning-twijfelt-ondanks-klacht-niet-aan-integriteit-van-eindhovense-burgemeester-john-jorritsma~a6991fae/ 

https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74-commentaar/1255-cvdk