Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Arrogante opmerking GroenLinks wethouder Rik Thijs

 
Commissievergadering 9 maart 2021
 
Nadat alle fracties haar input hadden gegeven over het Raadsvoorstel ‘Sturing en eigendom van collectieve warmte- en koudevoorzieningen’, ging de wethouder in op hetgeen wat er door de sprekers was gezegd. Nadat GroenLinks wethouder Rik Thijs alle partijen in sprekersvolgorden aanhaalde maar de Lijst Pim Fortuyn over sloeg, heb ik dat via de voorzitter (zo hoort dat) bezwaar gemaakt.
 
Wethouder Rik Thijs antwoorde het volgende: Dat riedeltje van de LPF kennen wij onderhand wel”. Zo overtuigd is deze GroenLinks betweter van zijn eigen gelijk. Hij duldt geen commentaar op de Klimaatwet en de onbetaalbare energietransitie in onze stad, zoals hij die voor ogen heeft. O ja, de twee CO2 vervuilende houtgestookte Bio-energiecentrales in Eindhoven, die op verzoek van GroenLinks destijds zijn geïnstalleerd, zullen zij niet meer doen. Hoewel meerdere fracties ernstig twijfelen over het voorstel zullen ze zoals gewoonlijk wel weer mee instemmen. 
 
Spreektekst meningsvorming
 
Raadsvoorstel "Sturing en eigendom van collectieve warmte- en koudevoorzieningen"
 
Voorzitter, dank u wel,
Als je de actualiteiten op dit gebied goed hebt gevolgd kunt u weten dat het college met dit raadsvoorstel op de verkeerde weg zit. De Lijst Pim Fortuynfractie heeft dit hier al eerder verteld.
 
Uit recente onderzoeken blijkt dat het aardgasvrij maken van woningen 40 tot 60 duizend euro per woning gaat kosten. En de prijs daarvan zal alleen maar hoger worden. Maar daar zit nog niet het isoleren van woningen bij en ook is de vraag nog niet beantwoord waarmee de woningen dan wél van energie worden voorzien.
 
Gaan we dat doen met Warmtepompen en milieuonvriendelijke Bio-energiecentrales in onze stad? Of met Geothermie met zijn problematische techniek? En voor Windmolens en Zonneparken is in Eindhoven te weinig ruimte. Bovendien klagen de netwerkbeheerders nu al dat hun netwerk overbelast is.
 
Voorzitter,
Het college moet zich niet laten opjagen om onrealistische besluiten te nemen. Uiteindelijk hebben wij nog 29 jaar voordat het 2050 is. De LPF adviseert u om wél alvast te beginnen met het goed isoleren van woningen en kantoren. Het kan maar gebeurd zijn en het verdiend zichzelf terug.
 
En dan tot slot, 
De wethouder vertelde laatst hier, dat als we 10% van Eindhoven aan het Warmtenet krijgen kost ons dat 2 miljard euro. Twee miljard! Inderdaad, dat hoort u goed.
Dit raadsvoorstel is een onbetaalbaar experiment waar de LPF-fractie, zolang er nog geen realistische en betaalbaar alternatief is, niet in zullen meegaan.
 
Dank u wel. 
 
Rudy Reker, fractievoorzitter