Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvoorstel Ontwikkelvisie Fellenoord

9 maart 2021

Voorzitter, dank u wel,
 
De Lijst Pim Fortuyn kan onderschrijven dat met de 'Ontwikkelvisie Fellenoord' enorme kansen liggen om daar een Eindhovens juweeltje van te maken. In het centrum van de stad met zo’n mooie locatie zal menig andere gemeente jaloers op zijn. Dus moeten we daar ook alle aandacht aan geven. Maar laten wij daar wel de kwaliteit stellen boven kwantiteit. Het gebied moet na realisatie ‘Leefbaar en Bereikbaar’ zijn en blijven. En juist hier zijn wij niet positief over omdat het college tot nu toe te weinig rekening houdt met de bereikbaarheid met de auto met voldoende parkeerplaatsen. Maar wat niet is kan nog komen.
 
Voorzitter,
In de het toonaangevend weekblad Autoweek van 15 januari 2021 was het volgende te lezen. En dan citeer ik: 
 
“Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Toekomstperspectief Automobiliteit 2040 bekend gemaakt. Daarin komt naar voren dat het autogebruik in de toekomst naar verwachting verder toeneemt. Weliswaar met de verdere vergroening van het wagenpark, maar het Ministerie gelooft niet langer dat de belangstelling voor de auto afneemt. Sterker nog, het Ministerie verwacht dat de vraag naar automobiliteit de komende jaren alleen nog maar stijgt, ook onder jongeren. De auto zal een dominante rol blijven spelen in het mobiliteitssysteem.” 
 
Voorzitter,
Dat is nu precies wat wij als Lijst Pim Fortuyn hier in de raad altijd al hebben gezegd. En het college zal op de visie van het Ministerie moeten anticiperen. 
 
Wij als LPF geloven niet dat toekomstige bewoners van onze stad in grote getalen zonder auto door het leven gaan, of hun auto aan de rand van de stad gaan parkeren. Dat is een utopie. Ook de bereikbaarheid en de daarmee samenhangende verkeersafwikkeling in- en rondom de Fellenoord baart ons in deze visie grote zorgen. De huidige 2 x 2-baans weg wordt in de nieuwe plannen versmalt naar slechts 1 rijbaan, terwijl de Fellenoord als de Professor Doctor Dorgelolaan nu al regelmatig vol staat. Denk maar eens aan het woon-werkverkeer en bezoekers van het PSV stadion en waar ook het openbaar vervoer van- en naar de remise moet kunnen rijden. Het alternatief voor de mobiliteit om de ring te nemen, is te gemakkelijk omdat de ring al overbelast is.
 
Voorzitter, 
Onze fractie is positief over de Ontwikkelvisie Fellenoord en ook de samenwerking met de Provincie Noord-Brabant stellen wij op prijs. De 5 ontwikkelprincipes in het voorstel op zich vinden wij prima. Maar vragen wel extra uw aandacht voor kwaliteit boven kwantiteit en zoals al gezegd, Aandacht voor voldoende parkeergelegenheid voor bewoners, de bezoekers en de doorstroming i.v.m. de verkeersafwikkeling.
Tot slot voorzitter vragen wij u om ons tussendoor tijdig op de hoogte te houden. 
 
Dank u wel.
 
Betoog Rudy Reker