Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Met de mantel der liefde….

 
Integriteitsmelding aan de CvdK over John Jorritsma wordt bedekt door de mantel der liefde.
 
Zo kun je het antwoord van de CvdK (VVD) in onze provincie bestempelen op de aanklacht van de Lijst Pim Fortuynfractie, omdat burgemeester John Jorritsma (VVD) van Eindhoven niet de waarheid heeft verteld over de kapotgescheurde brief die door oud-burgemeester Rob van Gijzel in 2016 naar drie ministeries heeft gestuurd. Deze brandbrief gaat over de gevaren van de salafistische Al Fourqaanmoskee in onze stad, wat al vele jaren een bolwerk is van radicalisering en terreur.
 
Het NRC schreef daarover in januari 2020 het volgende: Citaat. “De burgemeester van Eindhoven heeft in 2016 een alarmerende brief aan de minister van Justitie en Veiligheid over de fundamentalistische Al Fourqaanmoskee na verzending weer ingetrokken. Dit gebeurde onder druk van toenmalig minister Ard van der Steur (VVD) die ontstemd was over kritiek in de brief op het functioneren van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Die valt onder het ministerie waaraan Van der Steur tot 2017 leiding gaf”. Einde citaat.
 
In de ogen van de Lijst Pim Fortuynfractie een onverantwoorde daad van Jorritsma, die zich toen amper een week burgemeester van onze stad mocht noemen en omdat wij als Lijst Pim Fortuyn toen al meer dan tien jaar met een grote regelmaat indringende raadsvragen hadden gesteld over deze in opspraak zijnde moskee. 
 
Dit alles kwam aan het licht door de Tv-uitzending‘Lokroep van de islam’ die in januari 2016 was uitgezonden. Uiteraard heeft de LPF naar aanleiding van deze uitzending en een groot artikel in het NRC, daar raadsvragen over gesteld. Raadsvragen die door burgemeester John Jorritsma niet naar waarheid werden beantwoord. Jorritsma vertelde ondermeer dat deze brief enkele dagen later, na goed overleg was ‘ingetrokken’, maar in werkelijkheid heeft hij deze brief, om de minister te behagen, toen ter plaatse kapotgescheurd. Dat bleek later toen betrouwbare bronnen mij vertelde hoe het werkelijk was gegaan. Ook heeft Jorritsma destijds tegen niemand verteld dat hij de brief na ‘goed overleg’ had ‘ingetrokken’.
 
Omdat Jorritsma in alle toonaarden het kapotscheuren van deze belangrijke brief bleef en nog blijft ontkennen en zelfs als voorzitter van de gemeenteraad onze goedgelovige collega’s via Whatsappjes tegen de Lijst Pim Fortuynfractie opzette, kregen wij als LPF een ‘Motie van Onderling Respect en Fatsoen’ tegen ons. Vergelijk dit maar met het Cordon Sanitaire wat Geert Wilders in de Tweede Kamer heeft. Ook werd Jorritsma steeds nijdiger omdat wij geen genoegen namen en nemen met zijn uitleg.
 
Dus heeft de fractie op 10 februari jl. een integriteitsmelding ingebracht bij de CvdK in Den Bosch. Want een burgemeester dient te allen tijde de waarheid te spreken en een burgemeester die de waarheid verdraaid of zoals in dit geval keihard liegt kunnen wij als Lijst Pim Fortuynfractie niet meer vertrouwen.
 
Ruim twee maanden en vier brieven van de LPF verder, is onze integriteitsmelding tegen Jorritsma door de CvdK beantwoord. Uiteraard heeft de CvdK mijn bronnen gesproken en de CvdK onderneemt geen stappen tegen de Eindhovense burgemeester John Jorritsma, omdat mijn bronnen ‘hun versie over dat wat er met de brief is gebeurd of gebeurd zou zijn niet uit eerste hand hebben’.
 
Er staat dus niet dat het kapotscheuren niet is gebeurd en dus Jorritsma niet gelogen zou hebben.
 
Maar wij en u waarschijnlijk ook, weten nu genoeg. Burgemeester John Jorritsma heeft zijn eigen waarheid.
 
Uiteraard kan ik het antwoord van de CvdK niet op deze site plaatsen omdat dit naar mijn bronnen te herleiden zou zijn. En uiteraard heb ik beloofd daar vertrouwelijk mee om te gaan. 
 
Rudy Reker, 
Fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn