Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Debat coronaondersteuning

Raadsvoorstel Coronaondersteuning en -herstel 2e helft 2021 e.v.

29 juni 2021

Voorzitter, dank u wel,
Soms krijg je iets waar je niet om hebt gevraagd. Zo heeft niemand gevraagd en vooraf heeft er ook niemand rekening mee gehouden dat er een wereldwijde coronapandemie zou uitbreken, die de wereld danig op zijn kop heeft gezet. Bestuurlijk was er “all hands on deck”. Dus ook in onze gemeente. En als de handen uit de zakken gaan, kost het geld, veel geld. 
 
Hoewel wij denken en ook hopen, mogen wij verwachten, dat mede door de massale vaccinatieactie het ergste van deze pandemie wel voorbij zal zijn. Maar ik zeg altijd, zeg nooit-nooit. Geleerd van de ervaringen van vorig jaar moeten we bestuurlijk klaar zijn om snel in te kunnen grijpen, indien dat nodig blijkt te zijn. Elke seconde telt, is ook hier van toepassing.
 
Voorzitter,
Met dit voorliggend raadsvoorstel speelt het college in, door geld vrij te maken zoals beschreven in dit raadsvoorstel, indien de steunmaatregelen moeten worden verlengt. En uiteraard ook ter financiering van de herstelaanpak. Het is aan het college om binnen de grenzen van de wet flexibel uitvoering te geven aan deze herstelmaatregelen, om z.s.m. terug te keren tot het normale normaal. 
 
Voorzitter,
Het doet de Lijst Pim Fortuyn-fractie dan ook deugd dat u lokale ondersteuningsmaatregelen, die de Eindhovense samenleving, zolang dat nodig blijkt te zijn, gaat doorzetten. 
Eén voor allen, Allen voor één en Leven en Laten Leven, zoals ik dat hier laatst nog heb aangehaald.
 
Voorzitter,
Zoals u na dit betoog al zal verwachten, kunnen wij instemmen met dit raadsvoorstel.
 
Dank u wel