Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Damian Dassen
Fractiemedewerker

  


Tom van Nuenen
Fractiemedewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

 

 De Menselijk Maat
 

Marcel van Roosmalen op zijn best. 
28 juli 2021
 
Met antwoord van het college 
 
Geachte college,
 
Zaterdagavond 24 juli jl. rond middernacht hebben ca. 150 mensen uit de Eindhovense horeca een ‘nazit’ gehouden op het Stadhuisplein. Dit uit protest tegen het strenge, onmenselijk en onzakelijk coronabeleid van burgemeester John Jorritsma. Aan deze ‘nazit’ is geen ruchtbaarheid gegeven omdat horecamedewerkers niet de verkeerde mensen daarbij wilde hebben die deze nazit zouden kunnen verstoren. De sfeer was dan ook perfect, zoals ikzelf heb kunnen constateren. 
 
Vele ondernemers liepen tegen 24.00 uur met hun medewerkers vanuit hun café of restaurant met tafels en stoelen richting het Stadhuisplein. Dat kun je uiteraard niet onopvallend doen. Na ca. 40 minuten kwam er vanuit de hoek bij het bevrijdingsmonument een hoop lawaai van ‘enkele ongenode gasten’ (?).
 
En nu komt het, binnen no-time kwamen er ca. 10 politiewagens, twee politiepaarden, twee politiehonden en politiemotoren met blauwe zwaailichten en een hoop kabaal van meerdere kanten naar het Stadhuisplein. Ik kreeg de indruk dat zij op elkaar hebben staan wachten. De onruststokers werden door de politie direct aangepakt. 
 
De vraag is of het lawaai van deze ongenode gasten niet door de gemeente of politie zelf in scène was gezet om hen een excuus te geven, om de voor het Eindhovens college blamerend protest of manifestatie van Eindhovense ondernemers supersnel te beëindigen. 
 
De meeste horeca mensen pakten toen ze het kabaal hoorden meteen hun tafels en stoelen bijeen en gingen rustig weg. Daarna werd iedereen die nog op het Stadhuisplein aanwezig was door de politie met zachte dwang van het Stadhuisplein verwijderd.
 
Dat brengt mij tot de volgende vragen. 
 
1. Is het toeval dat er zoveel politie met ‘toeters en bellen’ binnen enkele minuten van meerdere kanten bij het Stadhuisplein aankwamen scheuren?
 
2. Het is duidelijk dat de massaal opgekomen politie is aangestuurd, maar wie is hiervan de opdrachtgever en wie is hiervoor verantwoordelijk?
 
3. Is de massale aanwezigheid van de politie voor die ‘wildplasser’ door de gemeente of politie zelf in scène gezet om de politie een reden te geven om een einde aan deze nazit te maken?
 
4. Hoe heeft het college tegen dit voor het college blamerend protest van Eindhovense ondernemers ervaren?
 
5. Was de burgemeester betrokken bij het vooroverleg?
 
6. Vindt het college dit machtsvertoon voor enkele vandalen en/of een wildplasser niet sterk overdreven, omdat de sfeer op het plein heel gemoedelijk was?
 
7. Deze nazit was geen demonstratie of provocatie maar een geluidloos protest tegen het te strenge coronabeleid in Eindhoven, dus in wiens opdracht en onder wiens verantwoordelijkheid heeft de politie een einde aan deze bijeenkomst moeten maken? 
 
8. Vindt het college het zelf geen provocatie naar haar ondernemers om op deze wijze deze onschuldige nazit te beëindigen? 
 
9. Vindt het college dat zij het recht van haar burgers om geruisloos te protesteren op een openbare locatie geen ontoelaatbare aanslag op de democratisch waarden, die in ons land normaal behoren te zijn? 
 
Na een regionaal onderzoek van het ED blijkt dat er alléén in Eindhoven op een absurde onmenselijke en onzakelijke manier de corona handhaving wordt uitgevoerd.
 
 
10. Vindt het college dat zij de juiste weg bewandeld of heeft bewandeld met het rigoureus opleggen van twee weken verplichte (of langer) sluiting? 
 
11. Vindt het college het juist dat zij de gedupeerde horecaondernemers geen hoor en wederhoor aanbieden en dan pas een eventuele sanctie opleggen?
 
12. Heeft het college erbij stil gestaan welke emotionele en financiële schade de gesloten horecaondernemers lijden?
 
13. Vindt het college het normaal dat zij bij een geschil, haar burgers gelijk naar de Rechter laat gaan i.p.v. het op een menselijke en zakelijk wijze oplossen?
  
14. Vindt het college dat zij met deze veel te strenge handhaving de horeca niet onevenredig veel benadeeld?
 
15. En daardoor haar geloofwaardigheid op het spel heeft gezet?
 
Rudy Reker, fractievoorzitter 
 
 
Burgemeester Toeterma. U vraagt wij draaien.
 

Eindhovense horeca is klaar met de gemeente: tv’s met Ajax-PSV ondanks coronaregels vanavond aan op Stratumseind | Coronavirus | ed.nl 

 

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Is het toeval dat er zoveel politie met ‘toeters en bellen’ binnen enkele minuten van meerdere kanten bij het Stadhuisplein aankwamen scheuren?

De politie plant standaard meer inzet op en nabij het Stratumseind tijdens uitgaansavonden, met name rond de sluitingstijd van de horeca.Meerdere medewerkers van de politie zijn op de incidenten afgekomen omdat er onder andere geweld gebruikt werd tegen de politie. Door de politie zijn vier aanhoudingen verricht.

2. Het is duidelijk dat de massaal opgekomen politie is aangestuurd, maar wie is hiervan de opdrachtgever en wie is hiervoor verantwoordelijk?

Zie de beantwoording van vraag 1. Daarbij ligt het politieoptreden verankerd in artikel 3 van de Politiewet.

3. Is de massale aanwezigheid van de politie voor die ‘wildplasser’ door de gemeente of politie zelf in scène gezet om de politie een reden te geven om een einde aan deze nazit te maken?

Nee.

4. Hoe heeft het college tegen dit voor het college blamerend protest van Eindhovense ondernemers ervaren?

Het recht om te demonstreren is een grondrecht. Het staat eenieder vrij om een manifestatie te houden binnen de geldende wet- en regelgeving.

5. Was de burgemeester betrokken bij het vooroverleg?

De Gezagsdriehoek is vooraf geïnformeerd over signalen van de protestactie op het Stadhuisplein. De burgemeester maakt deel uit van de Gezagsdriehoek.

6. Vindt het college dit machtsvertoon voor enkele vandalen en/of een wildplasser niet sterk overdreven, omdat de sfeer op het plein heel gemoedelijk was?

Zie antwoord 1.

7. Deze nazit was geen demonstratie of provocatie maar een geluidloos protest tegen het te strenge coronabeleid in Eindhoven, dus in wiens opdracht en onder wiens verantwoordelijkheid heeft de politie een einde aan deze bijeenkomst moeten maken?

De politie heeft de protestactie niet beëindigd. Deelnemers aan de nazit hebben zelf besloten een einde te maken aan hun protestactie en het Stadhuisplein te verlaten. Andere aanwezigen op het Stadhuisplein zijn door de politie verzocht te vertrekken om de rust te doen terugkeren.

8. Vindt het college het zelf geen provocatie naar haar ondernemers om op deze wijze deze onschuldige nazit te beëindigen?

Zie antwoord 7.

9. Vindt het college dat zij het recht van haar burgers om geruisloos te protesteren op een openbare locatie geen ontoelaatbare aanslag op de democratisch waarden, die in ons land normaal behoren te zijn?

Zie antwoord 4.

10. Vindt het college dat zij de juiste weg bewandeld of heeft bewandeld met het rigoureus opleggen van twee weken verplichte (of langer) sluiting?

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen we naar de beantwoording van eerdere raadsvragen over dit onderwerp. Specifiek gaat het daarbij om de antwoorden van de fracties Ouderen Appél Eindhoven (‘Communicatie met horecaondernemers’) en VVD (‘Sluiting horecagelegenheden’) d.d. 14 september 2021.

11. Vindt het college het juist dat zij de gedupeerde horecaondernemers geen hoor en wederhoor aanbieden en dan pas een eventuele sanctie opleggen?

Zie antwoord 10.

12. Heeft het college erbij stil gestaan welke emotionele en financiële schade de gesloten horecaondernemers lijden?

Zie antwoord 10.

13. Vindt het college het normaal dat zij bij een geschil, haar burgers gelijk naar de Rechter laat gaan i.p.v. het op een menselijke en zakelijk wijze oplossen?

Zie antwoord 10.

14. Vindt het college dat zij met deze veel te strenge handhaving de horeca niet onevenredig veel benadeeld?

Zie antwoord 10.

15. En daardoor haar geloofwaardigheid op het spel heeft gezet? 

Zie antwoord 10.

Eindhoven, 21 september 2021