Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Armoedebestrijding

Dit is helaas geen uitzondering meer

9 november 2021

Betoog Rudy Reker tijdens de begrotingsbehandeling

Voorzitter,

Het moet ook u bekend zijn dat in onze stad de armoede bij een aantal inwoners drastische is toegenomen. Volgens onze informatie spreken wij nu al over 26.000 inwoners, waaronder 6.000 kinderen. In 2022 stijgen de energielasten ook voor hen tot ongekende hoogte. Dit met gevolg dat er nog meer mensen met financiële problemen bijkomen.
 
Momenteel worden inkomens door de gemeente Eindhoven aangepast tot 120 % van het minimum loon. Maar daarmee is de armoede nog niet onze stad uit. 
 
U heeft ook meegekregen voorzitter dat er enkele dagen geleden overeenstemming is bereikt over een nieuwe CAO voor ambtenaren, waarbij ondermeer het minimum loon voor hen is verhoogd van 10,53 naar 14,00 euro bruto per uur. 
 
Voorzitter, 
 
Goed voorbeeld doet goed volgen’.
 
De LPF-fractie stelt via een motie voor, om in overleg met uitzendorganisaties, toeleveringsbedrijven en zij die via een aanbesteding bij de gemeente Eindhoven een offerte uitbrengen, ook voor hun werknemers het minimum uurloon gelijk te stellen aan de zojuist afgesloten CAO voor ambtenaren. Dus optrekken naar 14,00 bruto per uur.
 
Voorzitter,
Het voordeel hiervan is dat het aantal personen die nu in aanmerking komen voor een toeslag naar 120 % van het minimum loon hier al boven zitten. Hiervoor brengen wij een motie “Armoedebestrijding” in.
 
Dank u wel
 
 
Laat reactieformulier zien