Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Niet altijd krijg je wat je verdient

5 april 2022

Geachte leden, donateurs en belangstellenden,
 
Niet altijd krijg je wat je verdient. 
 
De gemeenteraadsverkiezingen liggen inmiddels alweer 3 weken achter ons. Deze verkiezingen hebben niet gebracht wat wij als bestuur en fractie er redelijkerwijs van hebben mogen verwachten. Wij zullen het de komende 4 jaar met één zetel minder moeten doen. Triest … maar wel de realiteit.
 
Uiteraard hebben wij als bestuur en fractie kritisch gekeken wat we wellicht niet goed hebben gedaan. Er lag een goed werkprogramma aan ten grondslag. https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74-commentaar/1309-programma-2022-2026 Er is in meerdere media geadverteerd, radio en tv-reclame op Studio 040 en hebben aan alle debatten (die overigens zeer matig tot slecht werden bezocht) met verschillende fractieleden aan meegedaan. In meerdere stadsdelen zijn huis aan huis folders in de brievenbus gedaan. Ook hebben er twee weken door heel Eindhoven grote herkenbare posters van de Lijst Pim Fortuyn aan lantaarnpalen gehangen. De gemeente heeft verspreid door de stad grote billboards geplaatst met verkiezingsposters van alle deelnemende partijen. Daarbij hebben alle stemgerechtigden in onze stad een stempas ontvangen. Niemand kan dus hebben gemist dat er gemeenteraadsverkiezingen in aantocht waren. De kiezers konden 3 dagen stemmen en het weer was lenteachtig. Maar toch is de opkomst nooit zo laag geweest als bij deze laatste verkiezingen. Slechts 41,6 %. 
 
Nog belangrijker dan de verkiezingscampagne is hoe de Lijst Pim Fortuynfractie zich al 16 jaar in de gemeenteraad heeft opgesteld. Collegiaal, kritisch maar ook heel realistisch en het is wederom duidelijk dat je met alleen een campagne het niet redt. Ook veel één op een gespreken met inwoners van onze stad die niet tegen de bureaucratie van het gemeentebestuur op konden hebben wij geadviseerd en in meerdere  gevallen kunnen bemiddelen en kunnen oplossen. Vandaar de hier bovenstaande zin: Niet altijd krijg je wat je verdient. 
Maar goed, alle rekeningen zijn betaald, de penningmeester heeft de financiële administratie op orde en het bestuur is in afwachting van de kascontrolecommissie. Daarna, dus in mei zal er een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden.
 
Tot slot willen wij als bestuur, ook langs deze weg, Tjerk Langman die eerder als commissielid en de laatste twee raadsperioden als raadslid buitengewoon goed heeft gefunctioneerd hartelijk danken voor zijn tijd, inzet en betrokkenheid in onze fractie en zorgzaamheid voor alle burgers van Eindhoven. 
 
Wilt u de ALV ook bijwonen? Wordt dan nog snel lid van de meest realistische politieke partij van Eindhoven. Het klinkt wat vreemd, maar ook Eindhoven kan niet zonder politiek. Realistische politiek zoals alleen de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven dat heeft bewezen. https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/formulier 
 
Met vriendelijke groet,
 
Rudy Reker, voorzitter