Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Damian Dassen
Fractiemedewerker

  


Tom van Nuenen
Fractiemedewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Meningsvorming

Betoog: Rudy Reker

22 november 2022

Agenderingsverzoek SP, 50PLUS, OAE, PvdD, VVD, LPF en FvD

De 108 van rechtswege verleende vergunningen voor woningsplitsing en kamerverhuur (1 inspreker)

Dank u wel voorzitter,

Allereerst heer Maas bedankt voor het inspreken en het is goed om te weten dat wij u al langer kennen. U zegt vandaag wederom geen woord teveel. Ik ben meerdere keren bij u thuis geweest en toen vertelde u hetzelfde verhaal omdat deze overlast al veel langer speelt.

Voorzitter,
Wij weten dat we kamers te kort komen in Eindhoven. En zoals we net hebben gehoord is er veel bureaucratie om een kamerpand te beoordelen. Volgens mij veel teveel bureaucratie. 81 uur!!!
Maar kan het niet zo zijn, gezien het tekort aan kamers in deze stad, dat er bewust een vergissing is gemaakt om deze aanvragen aan de kant te leggen en zodoende het kameraanbod te vergroten? Dat is mijn vraag aan het college. En hoe gaan we het oplossen om de leefbaarheid in de wijken terug te brengen.

Dank u wel

Raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan II

Tongelre buiten de Ring 2019 (Lorentz Casimir Lyceum)

Ik had het voornemen voorzitter om dit Bestemmingsplan II Tongelre buiten de Ring 2019 voor het Lorentz Casimir Lyceum eens van voren tot achter, helemaal te lezen.  
 
Dat heb ik gedaan om de inhoud met alle bijlagen en de reacties goed tot mij te laten doordringen. En na alle belangen te hebben afgewogen is mijn conclusie is dat we na een definitief besluit in de raad, hopelijk volgende week,  razendsnel van start moeten gaan.  
 
We kunnen nu nog uitgegaan van de Bouwvrijstelling uit de Wet natuurbescherming en voldoen momenteel aan de eisen die er op het gebied van Stikstof gesteld worden. Maar je weet het immers nooit. Een open pak slagroom is bij wijze van spreken langer houdbaar dan de huidige wetgeving omtrent Stikstof.  
 
Voorzitter, 
Wij als Lijst Pim Fortuyn zijn een groot voorstander van schone lucht en een mooie gezonde natuur met veel groen. Met deze stikstofregels is het spijkers op laag water zoeken. Ik heb in mijn leven nog nooit zoveel kwats en onzin bij elkaar gelezen.  
 
Als we hier niet mogen bouwen, waar dan wel? Dus laten we gauw gaan bouwen.  
 
Dank je wel.

Raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan III

Oud Woensel 2012 (Visserstraat)  

 
Voorzitter, dank u wel, 
 
Wie bekend is met de Kruisstraat en de daarachter gelegen Visserstraat zal de voorgenomen transitie door  dit bestemmingsplan toejuichen. Dit Bestemmingsplan III Oud Woensel 2012 staat al 10 jaar op de rol om uitgevoerd te worden.  
 
Een aantal jaren geleden heeft de raad een werkbezoek gebracht in de Visserstraat. En voor zover er toen raadsleden bij waren die niet van de toenmalige en huidige situatie op de hoogte waren, toen zelf met enkele ondernemers konden constateren dat drastisch ingrijpen geen overbodige luxe zou zijn.  
 
Voorzitter, 
De huidige Visserstraat, met een uitstraling die eerder doet denken aan een straat uit een goedkope Amerikaanse film is al vele jaren achterhaald en past niet meer in de ambities die wij als gemeente Eindhoven willen uitstralen.  
 
Dus voorzitter, laten we de reconstructie van de Visserstraat als √©√©rste snel ter hand te nemen. En ondertussen broeden om het leefklimaat, de veiligheid, dus ook de verkeersveiligheid in het winkel- en woongebied, Kruisstraat, Woenselse Markt en omgeving weer terug te brengen. Het is daar al te lang, twee voor twaalf.  
 
Dank u wel.