Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Damian Dassen
Fractiemedewerker


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Woekerprijzen

Raadsvragen: Woekerprijzen in Eindhovense taxiwereld  
 
Geachte college,
 
Vandaag bereikte mij wederom het bericht dat het met de taxi naar huis gaan na een avondje stappen in Eindhoven wel erg kostbaar is geworden. Ook omrijden met een werkende taximeter is een bekende truc om de ritprijs op te drijven. 
 
Betaalde men voorheen met een lopende taximeter, afhankelijk van het verkeer ca. 18 á 20 euro. Tegenwoordig blijft de meter uit en worden vooraf al bedragen gevraagd van ca. 50 á 60 euro. Niet akkoord gaan is gewoon weer uitstappen.
 
U begrijpt dat bezoekers van het Stratumseind, die diep in de nacht een taxi willen nemen om naar huis te gaan de nodige glaasjes hebben genuttigd. U als college begrijpt waarschijnlijk ook deze werkwijze van vooraf woekerprijzen vragen conflicten in de hand werkt, met handgemeen tot gevolg. Dat is iets dat wij willen voorkomen.
 
Dit brengt mij tot de volgende vragen.
 
- Is het college bekend met deze cultuuromslag in de Eindhovense taxiwereld?
 
- Bent u het met de LPF fractie eens dat dit nadelig is voor de goede naam van onze stad?
 
- Is het college het met de LPF eens dat hier meteen keihard moet worden ingegrepen?
 
- Is het college het met de LPF eens dat blijvende controle nodig zal blijven?
 
Rudy Reker 
 
6 maart 2023