Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Woekerprijzen


Raadsvragen: Woekerprijzen in Eindhovense taxiwereld  
 
Met antwoord van het college
 
Geachte college,
 
Vandaag bereikte mij wederom het bericht dat het met de taxi naar huis gaan na een avondje stappen in Eindhoven wel erg kostbaar is geworden. Ook omrijden met een werkende taximeter is een bekende truc om de ritprijs op te drijven. 
 
Betaalde men voorheen met een lopende taximeter, afhankelijk van het verkeer ca. 18 á 20 euro. Tegenwoordig blijft de meter uit en worden vooraf al bedragen gevraagd van ca. 50 á 60 euro. Niet akkoord gaan is gewoon weer uitstappen.
 
U begrijpt dat bezoekers van het Stratumseind, die diep in de nacht een taxi willen nemen om naar huis te gaan de nodige glaasjes hebben genuttigd. U als college begrijpt waarschijnlijk ook deze werkwijze van vooraf woekerprijzen vragen conflicten in de hand werkt, met handgemeen tot gevolg. Dat is iets dat wij willen voorkomen.
 
Dit brengt mij tot de volgende vragen.
 
- Is het college bekend met deze cultuuromslag in de Eindhovense taxiwereld?
 
- Bent u het met de LPF fractie eens dat dit nadelig is voor de goede naam van onze stad?
 
- Is het college het met de LPF eens dat hier meteen keihard moet worden ingegrepen?
 
- Is het college het met de LPF eens dat blijvende controle nodig zal blijven?
 
Rudy Reker 
 
6 maart 2023 
 
 

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Is het college bekend met deze cultuuromslag in de Eindhovense taxiwereld?
 
Het college is bekend met signalen over het in rekening brengen van hoge ritprijzen of ritweigering. Dit komt het imago van de taxibranche niet ten goede hetgeen ook afstraalt op onze stad.
 
2. Bent u het met de LPF fractie eens dat dit nadelig is voor de goede naam van onze stad?
 
Wij zijn van mening dat het weigeren van ritten of het in rekening brengen van te hoge ritprijzen onwenselijk is. Dit komt het imago van de taxibranche niet ten goede.
 
3. Is het college het met de LPF eens dat hier meteen keihard moet worden ingegrepen?
 
Wij zijn het met u eens dat er moet worden toegezien op ritweigering en in rekening brengen van hoge ritprijzen. Toezicht hierop kan door middel van het inzetten van een mysteryy guest of het inzetten van serviceteams binnen de opstapmarkt. Serviceteams houden toezicht op straat op de Eindhovense TTO’s (Toegelaten Taxi Organisaties) en coördineren op drukke momenten de klantenstroom om de doorstroming en veiligheid van het verkeer te waarborgen. Beide middelen moeten worden ingezet door de SEK (Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi). In Eindhoven functioneert de Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (SEK) als lokale koepelorganisatie. De SEK is de gesprekspartner van de gemeente en signaleert en adviseert over ontwikkelingen op het gebied van taxivervoer. Over de inzet van een mystery guest en de serviceteams zijn wij in overleg met de SEK. Het is van belang om te vermelden dat een chauffeur vooraf aan de rit prijsafspraken met de klant mag maken. Wanneer de klant aangeeft vooraf geen prijsafspraken te willen maken of men samen niet tot een prijsafspraak kan komen, dan is de chauffeur verplicht om op de meter te rijden en mag de rit niet weigeren.
 
4. Is het college het met de LPF eens dat blijvende controle nodig zal blijven?
 
Wij zijn het hiermee eens. Naast het inzetten van mystery guest onderzoeken en serviceteams, zijn wij voornemens het toezicht en handhaving te intensiveren binnen de doelen in het vigerende taxi beleid. Dit betreft zowel handhaving op de opstapmarkt als handhaving op niet TTO-rijders die taxivervoer op de opstapmarkt in Eindhoven aanbieden. Het toezicht was tijdens de Coronaperiode stopgezet vanwege andere prioriteiten. Daarna is als gevolg van tekorten aan BOA’s, minder gehandhaafd op de taximarkt. Eindhoven,
 
4 april 2023
 
Let op de jaartallen

24-02-2012 https://studio040.nl/nieuws/artikel/hulp-in-zicht-voor-taxichauffeurs

04-03-2014 https://studio040.nl/nieuws/artikel/loze-beloftes-gemeente-taxichauffeurs-eisen-excuses

06-06-2018 https://www.ed.nl/eindhoven/haat-en-broodnijd-in-de-taxibranche-rond-eindhoven-airport~ad43d7d6/

06-06-2018 https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/raadsvragen-sp-1457560321/1118-welkom-in-eindhoven

05-03-2019 https://www.ed.nl/eindhoven/carnavalsvierders-klagen-over-dure-taxi-s-in-eindhoven~a137f16a/

17-04-2019 https://studio040.nl/nieuws/artikel/taxichauffeurs-we-betalen-wel-maar-we-krijgen-niks-terug

22-03-2023 https://www.ed.nl/eindhoven/misstanden-en-woekerprijzen-bij-taxivervoer-in-eindhoven-drie-man-sleurden-mijn-klant-uit-de-taxi~a70c5d0b/

06-04-2023 https://www.ed.nl/eindhoven/eindhoven-gaat-zelf-weer-strenger-controleren-op-woekerprijzen-in-taxibranche-slecht-voor-imago~a0210b83/