Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

De Kloof met de burger...

Raadsvragen: De Kloof met de burger mag niet breder worden

11 mei 2023

Met antwoord van het collegeGeacht college,

Bedankt voor de beantwoording van de raadsvragen over het snelfietspad in het Ooievaarsnest. Bijzonder jammer is het dat de Belangengroep “Leefbaar en Verkeersveilig Ooievaarsnest” er een geheel ander beeld bij heeft. Ook ikzelf die eerder al meerdere keren ter plaatse ben geweest en daar mijn ogen goed de kost heeft gegeven, kom tot een andere afweging. Namelijk dat met het tracé dat ú voorstaat een levensgevaarlijk snelfietspad wordt. Levensgevaarlijk voor zowel de gebruikers als wijkbewoners en chauffeurs van de bedrijven aan de Veldhovense kant.


De reacties naar aanleiding van uw beantwoording liegen er niet om. U begrijpt dat de Lijst Pim Fortuyn duidelijkheid wil. Enkele citaten uit de reacties.


-    “Vaak wordt geen antwoord gegeven op de gestelde vraag, soms staan er onwaarheden in en vaak staan er nietszeggende opmerkingen en niet te controleren vage verwijzingen naar de website.”


Volgende citaat;


-    “Mensen die jou/ons voor de gek houden, niet eerlijk bezig zijn, vakinhoudelijk/verkeerskundig er een puin van maken, zaken weglaten of verdraaien, eigenzinnig doordrammen etc. etc. Dat kan gewoon niet. Wanneer gaan deze mensen inzien dat omgaan met anderen, vooral met bewoners, anders moet.”Uw beantwoording en de reacties geeft aanleiding voor vervolgraadsvragen.


1.    Kunt u de externe onderzoeksrapporten van de AnteaGroup en van diverse belanghebbenden, waar u in de beantwoording aan refereert aan de raad toesturen? (beantwoording vraag 1)

2.    Kunt u de notulen van de 6 bijeenkomsten aan de raad toesturen? (beantwoording vraag 6)

3.    Kunt u vanaf 2018 de verslagen toesturen van vergaderingen waar het snelfietspad in de raad is behandeld?

Omdat het college consequent heeft vastgehouden aan dit levensgevaarlijk traject is er volgens mijn info geen haalbaarheidsstudie gedaan naar de gewenste route: "Strak langs de A2/A67".

4.    Is het college alsnog bereid om de haalbaarheidsstudie door een onafhankelijke partij te laten uitvoeren?

5.    Zou het dan niet verstandig zijn van het college om het huidige project stop te zetten totdat de uitslag daarvan bekend is.

Rudy Reker

https://studio040.nl/nieuws/artikel/bewoners-starten-petitie-tegen-snelfietspad-asmlstation-geldrop

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Kunt u de externe onderzoeksrapporten van de AnteaGroup en van diverse belanghebbenden, waar u in de beantwoording aan refereert aan de raad toesturen?

(beantwoording vraag 1)

Het onderzoeksrapport van Antea treft u in de bijlage aan. Er zijn geen onderzoeksrapporten van diverse belanghebbenden zoals u in uw vraag stelt. In onze beantwoording van uw eerdere vragen stond dat op basis van het onderzoek van Antea en betrokkenheid van diverse belanghebbenden, de colleges van Eindhoven en Veldhoven destijds een tracé besluit hebben genomen.

2. Kunt u de notulen van de 6 bijeenkomsten aan de raad toesturen?

(beantwoording vraag 6)

Op de projectwebsite Over het project | Gemeente Eindhoven kunt u alle verslagen van de klankbordgroepbijeenkomsten vinden.

3. Kunt u vanaf 2018 de verslagen toesturen van vergaderingen waar het snelfietspad in de raad is behandeld?

Het gaat te ver om alle documenten over dit onderwerp die met uw raad over dit onderwerp zijn besproken bij te voegen. In deze link : Zoekresultaten Gemeente Eindhoven (inclusief de zoekterm “Run+HTCE”) kunt u alle documenten vinden die tijdens bijeenkomsten met uw raad zijn besproken c.q. aan uw raad zijn aangeboden.

4. Is het college alsnog bereid om de haalbaarheidsstudie door een onafhankelijke partij te laten uitvoeren?

Tijdens het proces met de klankbordgroep zijn zes verschillende routes onderzocht. Ook dit staat toegelicht op de website Over het project | Gemeente Eindhoven. De genoemde route is onderzocht en was onderdeel van de drie routes die in de vierde bijeenkomst uitvoerig besproken zijn. Op dit moment is er voor ons geen aanleiding de routekeuze nogmaals ter discussie te stellen en de route strak langs te A2/A67 opnieuw te onderzoeken.

5. Zou het dan niet verstandig zijn van het college om het huidige project stop te zetten totdat de uitslag daarvan bekend is?

Nee. Zie ons antwoord op vraag 4 en ons antwoord op uw eerdere raadsvragen over dit onderwerp.

Eindhoven, 6 juni 2023

Bijlage - Anteagroup – Verkenning snelfietsroute De Run - HTCE