Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Kadernota 2024

 23 mei 2023

Meningsvorming

Spreektekst Rudy Reker

Dank u wel voorzitter,
De Kadernota is een onmisbaar instrument, om te komen tot een uitgebalanceerde begroting. Wij zien een Kadernota dan ook als een wensenlijstje van het college, waarmee je zowel de planning in tijd, als de financiële begroting onder controle kunt houden. Wij als Lijst Pim Fortuyn zien de Kadernota 2024 dan ook mede, als de Algemene Beschouwingen over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar.


Voorzitter,
Al lezende in deze Kadernota kom ik tot de conclusie, dat uw verwachtingen hoog zijn gespannen. Erg hoog en op meerdere zaken véél te hoog. Eindhoven is geen aards Paradijs, waar inwoners lijdzaam en volgzaam, de weg bewandelen, die u als college voor hen heeft bedacht. Integendeel, voor steeds meer inwoners, waaronder werkende armen, die helaas in aantal toenemen, is het dagelijks leven in onze stad, een hel op aarde. Hier kom ik in het eind van dit betoog op terug voorzitter.


Anderzijds en dat begrijpen wij als Lijst Pim Fortuyn, bent u met de uitvoering van dit beleid afhankelijk, van vele externe factoren, waar u als college geen zeggenschap over heeft, en niet of maar beperkt kunt beïnvloeden. Denk hierbij maar aan uw voornemen voor het bouwen van grote aantallen betaalbare woningen. Dit in een tijd dat de bouwwereld te maken heeft met tal van onzekerheden, ten aanzien van rentestijgingen, wijzigingen in wet- en regelgeving en prijsstijgingen in bouw- en ontwikkelkosten. De minister voor dit soort aangelegenheden, Hugo de Jonge heeft dat inmiddels ook ingezien. Zo vertelde hij gisteren via de landelijke media. En waar tovert u alle bouwlocaties vandaan, zonder broodnodige parkeerplaatsen op te heffen en wegen te versmallen?


Voorzitter,
Hoe maakt u wachtlijsten voor onze jeugd en Eindhovense woningzoekenden korter en woningen betaalbaar, als de druk op meer woonruimten door externe oorzaken is explodeert? Temeer omdat de druk vanuit Den Haag, om telkens meer Statushouders te huisvesten, onverminderd zal doorgaan. Maar denk ook aan de grote vraag naar tijdelijke woonruimte voor expats vanuit het bedrijfsleven. En naar huisvesting voor onze studenten.


Ons streekvervoer voorzitter, heeft er bij grote drukte iets op gevonden. Daar mogen we op de lichtkrant, voor op de bus lezen; ‘Sorry, bus is vol, rijdt door’. Dat lef moet dit college ook tonen. Genoeg is genoeg en ‘Sorry, wij hebben geen woonruimte beschikbaar’.


Voorzitter,
Nog zoiets is een nul-emissiezone die het college vanaf 2030 binnen de Ring – dus al over 7 jaar wil invoeren. Mooi ondoordacht bedacht voorzitter – maar in de praktijk onhaalbaar. Of gaat u alle inwoners die binnen de Ring wonen verplichten om hun auto, die nog 10 tot 20 jaar mee gaat buiten de Ring te parkeren of te verkopen? En dan vraag ik u: waar parkeren we dan die vele duizenden auto’s?


Ca 80 % van onze inwoners kan zich financieel geen elektrische auto permitteren, dus die zijn aangewezen op het OV, die dat grote aantal vervolgens ook niet aan kan. Tegelijkertijd mogen wij lezen dat de binnenstad er is voor iedereen, en het dé plek blijft om te winkelen. Maar dan moet je er wel kunnen komen en je auto betaalbaar kunnen parkeren. Zo niet dan zal de leegstand in de Binnenstad verder toenemen. Ook de vernieuwde Fellenoord krijgt dan met dezelfde problemen te maken. Maar ook buiten de Ring op Woensel XL, het Kastelenplein en andere winkelcentra is voldoende parkeerruimte van levensbelang voor het MKB.


Voorzitter,
Je kunt jezelf met de energietransitie, en verdere groene ambities gemakkelijk voorbij lopen. En dat doe je door halsstarrig, zonder verder te kijken, je aan je eigen standpunten vast te houden. Ik hoor het u al zeggen: dat doen wij in Eindhoven niet. En toch voorzitter kreeg ik, vandaag precies een week geleden, een niet zo slimme opmerking van de wethouder toen ik in mijn betoog ‘Startnotitie publiek energiebedrijf’ sprak over Kernenergie i.p.v. al die probeerseltjes die wij hier in onze stad toepassen. Een dag later mochten wij lezen de prijzen van elektriciteit in Finland dalen met 75 procent’ sinds nieuwe nucleaire reactor operationeel werd.


Voorzitter,
In deze kadernota pleit u voor het vergroten van bestaanszekerheid en het herijken van armoederegelingen. Ook in dit betoog sprak ik eerder over de toename van armoede in onze stad. En hier heeft u als college wél zeggenschap over.


In november 2021 heeft de LPF in het kader van armoedebestrijding een motie ingediend om het minimum loon bij alle bedrijven en toeleveringsbedrijven, waar de gemeente Eindhoven zaken mee doet te verhogen tot 14,00 euro bruto. Het college heeft deze motie volledig omarmd. Daarom is deze motie toen niet in stemming gebracht. Dat was zo de afspraak.


Bijkomend voordeel van een verhoging van het minimum loon is dan, dat er veel ambtelijke uren worden vrijgespeeld, omdat het aantal toeslagen daardoor aanmerkelijk zou verminderen. Maar ja zeggen, is gemakkelijk dan ja doen. Zeven maanden later, op 12 juli 2022 om precies te zijn, heb ik over dit onderwerp wederom raadsvragen gesteld. Behalve een bla-bla-antwoord van dit college, is er voor zover ik vorige week van een inspreker namens het FNV heb begrepen, maar één bedrijf, waar die de stap naar 14,00 euro bruto is uitgevoerd. En dat is het afvalverwerkingsbedrijf RENEWI op Acht. En dat was ook nog vóór de dramatische energieprijsverhoging.


Ook het Sociaal Werkbedrijf ERGON, om maar een andere naam te noemen, voldoet nog stééds niet aan de verhoging van het minimum loon van 14,00 bruto. Dat is, zeker bij een sociaal werkvoorzieningsbedrijf, waar niet altijd volle werkweken worden gemaakt, een bedroevende constatering.


Voorzitter, tot slot,
Uw voornemen, om naast de economische agenda ook een sociaal-maatschappelijke Brainportagenda te ontwikkelen, is de lancering van ‘Brainport voor elkaar’. Dus hulp bij armoede en schulden, via concrete initiatieven van bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen aan te pakken, juichen wij toe. Maar het voorkomen van armoedeverval is natuurlijk veel beter.


Dus niet afwachten en geen bureaucratisch geneuzel. Kies voor een simpele regeling en laat die regeling direct ingaan. Het sociaal inkomen verhogen naar 150%, wat al meer gemeenten doen én uw eerder gedane belofte nakomen, kunt u morgen al mee beginnen. Laat zien dat het u nu wél menens is!


Maar het vertrouwen voorzitter, dat u dit leed van onze inwoners met succes snel zal aanpakken, zult u moeten verdienen, gezien het feit dat u met de omarmde motie uit 2021 nog helemaal niets heeft gedaan.


Dank u wel

 

ED 10/11/208 https://www.ad.nl/binnenland/kernfysicus-nieuwe-kerncentrale-is-beter-voor-het-milieu~a527d4a0/?fbclid=IwAR2o8IrklxFROc4yH_H3elVrFwY7qwkAQ2JIqGHLBrSV24FfIYdDEuYZt0Q

14/10/2020 https://www.ed.nl/brabant/onderzoek-tno-naar-kerncentrale-in-brabant~a23bd536/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web&fbclid=IwAR2OEOjize8EgYCcr5JT2zGqWblnTPvlreYtgV1HkSk6EUenkUhotMJR3eQ

ED 14/05/2023 https://www.ed.nl/opinie/de-warmtepompgekte-is-compleet-overheid-draait-volledig-door~a5c3cbee/?fbclid=IwAR0RWwPuyC8M8-JZEB0BkONNtHqc2gdvlsbNmDeU7AFwoQVaIy0CmQMK2WE

LPF 16/05/2023 https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74-commentaar/1352-meningsvorming-16-mei

Business AM 16/05/2023 https://businessam.be/nucleaire-reactor-finland-olkiluoto-prijs-elektriciteit-kernenergie/?fbclid=IwAR0i466_ad26QIm_ej8QjLK7wSz4aPEfMpvrCoNe7JxLBYSzcp7Ia8ro-To

AD 22/05/2023 https://www.ad.nl/klimaat/klimaatpuzzel-stuwt-imago-nucleaire-energie-zelfs-onder-milieuorganisaties~ada268c4/?cb=477495f6a20f036c39fd11711f3cb15f&auth_rd=1