Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Meningsvorming 13 mei

Raadsvoorstel Voorkeursalternatief Tracé HOV4 en plan van aanpak (Voorlopig Ontwerp)


Voorzitter, dank u wel,


Door omstandigheden is de LPF fractie vorige week niet bij de technische behandeling geweest. Wel hebben wij kennisgenomen van het uitgebreid rapport van Witteveen + Bos, over de verschillende HOV4 tracés. Het enige wat ik er momenteel over kan zeggen is dat het bureau er veel tijd en aandacht aan heeft besteed.

Maar ondanks het uitgebreid rapport is de keuze er niet eenvoudiger op geworden. Dat vergt meer tijd. Veel meer tijd. Gezien de vele verkeerstechnische problemen voor het normale autoverkeer, op meerdere voorgestelde tracés in Eindhoven zelf, wat op zich al een uitdaging is, rijst bij ons de vraag of wij niet beter af zijn zonder HOV4? Veel minder kostbaar in elk geval wel. 

Kort en goed voorzitter, De LPF is er nog niet uit. Maar neem een ding van mij aan. De mensen laten de auto niet staan. Het geeft hen de vrijheid die ze nodig hebben.


Dank u wel.

14/06/2023 https://www.ed.nl/eindhoven/nieuwe-snelle-buslijn-tussen-eindhoven-en-veldhoven-gaat-straks-definitief-door-de-stad~a7a87dc8/

 
4.4 Onttrekking van de voetgangerstunnels en paden kunstwerk Dommelbrug Insulindelaan aan de openbaarheid


Voorzitter dank u wel,


Mijn voorstel is om dit voorstel vandaag als hamerstuk van de agenda te halen.En op termijn te agenderen in een normale Meningsvormende vergadering, waar we op een normale wijze hierover van gedachten kunnen wisselen.


Bij het afsluiten van deze tunnel gaat de gemeente tégen haar eigen beleid in. Terwijl het college minder mensen met de auto wil. Ja toch?  


Dan ga je toch niet één van de twee fiets- en voetgangerstunnels onder de Ring sluiten? Dit, terwijl er op korte termijn op de Fellenoord en Station, dus op loopafstand 9.000 woningen worden gebouwd.


VZ.


Het bezwaar tegen de voorgenomen afsluiting, is vorige week door een woordvoerder van VOKE, Vereniging Omwonenden Kasteel Eckart uitstekend verwoord.

VOKE vertegenwoordigt de buurtverenigingen, De Karpen, Koudenhoven en Oude Gracht West. Daar kunnen we niet zomaar aan voorbij gaan. Temeer omdat er geen man overboord is als dit onderwerp met enkele weken vooruit wordt geschoven.  


Dank u wel

 5. Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'IV Binnenstad (De Nieuwe Eindhoven)'


Voorzitter dank u wel,


Sinds 2016 is ARLO in overleg met de gemeente Eindhoven om haar Pand op de Vestdijk te kunnen transformeren. Maar steeds zonder resultaat.


De tegenargumenten die ARLO op heeft geworpen tegen de kolossale bouw van 'De Nieuw Eindhoven', die wel in sneltreinvaart een vergunning heeft gekregen, moeten wij als raad serieus nemen.


Het voorstel van ARLO, die volgens haar momenteel in goed gesprek is met De Nieuwe Eindhoven, is om het vaststellen van het bestemmingsplan met enkele maanden of meer uit te stellen. Mijn fractie, de Lijst Pim Fortuyn wil het verzoek van ARLO graag honoreren.


Dank u wel.

 

 
5. Raadsvoorstel Elfde wijziging van de APV Eindhoven inzake een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk


Voorzitter, dank u wel


Het afsteken van vuurwerk is ook in Eindhoven een jarenlange traditie. De meeste overlast komt niet van het vuurwerk en siervuurwerk, wat je pas op de laatste dagen van december kunt kopen. Maar van het illegale vuur- en knalwerk wat je heel het jaar door, op een half uurtje rijden van Eindhoven kan kopen.

Om nu een totaalverbod in te stellen op het afsteken van vuurwerk, terwijl je vooraf aangeeft niet te kunnen of gaan controleren is absurd. Dan kom je als gemeente niet serieus over. Het afsteken van vuurwerk in bepaalde gebieden zoals bij ziekenhuizen en bejaardenwoningen etc. moet natuurlijk wel verboden worden.

Zo wordt er in het stadsdeel de Tempel al jaren niet ingegrepen op knalvuurwerk in de nacht als er weer een feestje is geweest in een van de twee feestzalen die daar zijn gevestigd.

Eerder zou je de termijn in Eindhoven voor het kopen van legale vuurwerk moeten uitbreiden. En maak dat tijdig bekend, zodat de consument geen behoefte voelt om over de grens illegaal vuurwerk te kopen. Laten we dit voorstel eens proberen voorzitter.

Een centrale vuurwerkshow in Eindhoven zien wij als LPF niet zitten. Het is zonde van dit vele geld.


Dank u wel.

 

Spreekteksten Rudy Reker 

 

11/05/2023 https://www.ed.nl/eindhoven/eindhoven-krijgt-het-gewenste-vuurwerkverbod-maar-we-gaan-niet-achter-elk-vuurpijltje-aan~a03d1e0c/

14/06/2023 https://www.ed.nl/eindhoven/scepsis-over-eindhovens-vuurwerkverbod-in-gemeenteraad-ondanks-meerderheid-is-dit-wel-de-oplossing~aba3b56c/