Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

De vergeten ramp

Op zaterdag 15 juli 2023 was het 27 jaar geleden dat de ramp met het Hercules-toestel op vliegbasis Eindhoven plaatsvond. De Herculesramp op Eindhoven Airport eiste 34 levens. Zeven muzikanten van het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht overleefden de crash.

Voorafgaand aan de besloten jaarlijkse herdenking op de vliegbasis voor nabestaanden en lotgenoten was er bij het vrij toegankelijk Herculesmonument aan de Dommel achter het Stadhuis ook een plechtigheid.

Daar werden tijdens deze bijzondere herdenkingsplechtigheid bloemen gelegd door Peter Kempen als voorzitter namens het bestuur van de stichting Herculesramp. Door locoburgemeester Sakia Lammers namens het college van B&W. Als vertegenwoordiging van de gemeenteraad mocht Rudy Reker namens de inwoners van Eindhoven bloemen leggen.

Jammer is dat wij als burgers niets van beide herdenkingen via de media hebben meegekregen. Eerder al gaf Hans Matheeuwsen die dertien jaar na dato de aanloop, het verloop en de nasleep van de Herculesramp reconstrueerde, zijn boek de titel mee De Vergeten Ramp.

En niet onvermeld willen wij laten dat dit Hercules-monument aan de Dommel tot stand is gekomen op initiatief van Tjerk Langman, destijds raadslid van de Lijst Pim Fortuyn.