Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Meningsvorming 4 Raadsvoorstellen 12 sept. 2023

Gebiedsvisie Eindhoven Noordwest

Het collegevoorstel:

De gebiedsvisie Eindhoven Noordwest vast te stellen met als strategische keuzes:

a. Ruimte voor werklocaties van de toekomst

b. Ruimte voor rust en reuring in het groen

c. Ruimte voor duurzame verbindingen.

Betoog Rudy Reker

Voorzitter, dank u wel,

Wij als LPF zijn positief gestemd over deze gebiedsvisie. Maar we hebben wel wat zorgen. Grote zorgen zelfs.

- Niet over de werklocaties van de toekomst
- Niet over de rust en reuring in het gebied
- Maar wel over de duurzame verbindingen.

Deze verbindingen zijn volgens ons helemaal niet duurzaam voor restaurant De Mistelhoef. Vorige week heeft de eigenaar van De Mispelhoef zijn zorgen over de bereikbaarheid na de afsluiting van de Oirschotsedijk zeer uitgebreid in een bijeenkomst verteld. Maar hij kreeg van andere aanwezigen weinig respons.

VZ
Ik deel de zorgen van Carlos, want zo heet deze man. Het succes van zijn bedrijf valt en staat met een goede bereikbaarheid van zijn bedrijf. En via een industrieterrein zijn bedrijf bereikbaar te houden lijkt mij een slecht idee.
Hetzelfde geldt ook voor de Philips Fruittuin en de internationale school die daar is gevestigd.

Mijn vraag is dan ook of De Mispelhoef en de andere bedrijven en instellingen via de Oirschotsedijk bereikbaar kan blijven?
Zeg niet dat dit niet kan, maar bekijk het opnieuw en dan heel realistisch.
En wat gaat de gemeente doen als blijkt dat mijn en onze angst bewaarheid gaat worden? En de Mispelhoef door deze afsluiting failliet zou gaan.

Beleidskader ‘short stay' initiatieven

Tijdelijke huisvesting voor een periode van minimaal 14 dagen en maximaal 6 maanden, kortweg short stay zoals in dit voorstel wordt benoemd is spelen met vuur indien deze te pas en te onpas in onze gemeente worden neergezet.

De term short stay is bovendien rekbaar, want in hetzelfde raadsvoorstel staat dat het op sommige plaatsen met 6 maanden verlengt kan worden. En wat gebeurd er in de tijd daarna? U heeft daar nu al niet geen antwoord op.

Voorzitter,
De behoefte naar woningen is ongekend groot. Dat beamen wij als LPF. Anderzijds moeten we ook weten waar we deze short stay huisvesting willen en kunnen plaatsen.

En dat is zeker niet op het Flight Forum of langs het spoor. Doen we dat toch zal het de praktijk zijn dat de 6 maanden en 12 maanden worden verlengt. De bewoners klagen dan over herrie of kerosinelucht en het spoor en de luchthaven vormen dan het probleem.

Bovendien is de aanvraag en verwerkperiode voor nieuwe woningbouw nu al veel te lang, zelfs meerdere jaren. En deskundige ambtenaren zijn er te weinig horen wij meerdere keren vanuit het college. Laat onze ambtelijke organisatie onder de reguliere bouw, daar eens hun schouders onder zetten.

Voorzitter
Onze stadsgrenzen zijn niet van elastiek. Maar onze buurgemeenten hebben veelal wel gronden vrij waar wél en zelfs méér short stay huisvesting gebouwd kunnen worden.

Wat is er mis als Eindhoven in goed overleg daar short stay panden gaan bouwen? Als wij bijvoorbeeld destijds met Nuenen waren geannexeerd, was dat op dit momenteel ook Eindhoven. En dan zouden wij nu ook ruimte in overvloed hebben.

Dank u wel

Kaders en randvoorwaarden pilot short stay kantorencluster Flight Forum

Vorzitter, dank u wel,

In dit raadsvoorstel spreken wij over een bestaand kantorencluster op Flight Forum. Een aantal kantoorgebouwen waar Eindhoven een aantal jaren gelegen trots op was. Maar jammer en helaas is, dat er meer en meer bedrijven deze gebouwen gaan verlaten. Dan kun je daar drie dingen mee doen. Afbreken, leeg laten staan of daar een alternatief voor vinden.

Voorzitter,
In dit geval hebben wij als LPF niet veel woorden nodig om te zeggen dat wij akkoord gaan met het omvormen naar een short stay locatie. De nadelen die ik bij het vorige voorstel heb genoemd vallen hier weg omdat we van de drie kwaden en minst kwade nemen. Zeker als de nood heel erg hoog is. En de nood is erg hoog! En dat wij hiervoor een omgevingsvergunning afgeven voor 15 jaar, kunnen we zien als een ontsnappingsclausule. Ge wit immers noit nie.

Dank u wel

Actualisatie budget Herinrichting Binnenstad

Het zou ons verbazen voorzitter als er voor de Herinrichting Binnenstad geen actualisatie van het budget nodig zou zijn. En we weten ook dat in deze dure tijden deze actualisatie niet de laatste zal zijn. De LPF gaat akkoord met het definitief ontwerp fase 2 Demer, Rechtestraat en Hooghuisstraat alsmede met het genoemde aanvullend krediet.

Wel vragen wij om in goed overleg te blijven met de ondernemers die tijdens de bouw nadeel van deze werkzaamheden ondervinden.

Dank u wel