Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Jaarverslag 2023

Bij het terugkijken op onze website zie je pas over hoeveel onderwerpen wij als LPF-fractie in het afgelopen jaar het woord hebben gevoerd. Ook meerdere raadsvragen hebben gesteld en met een ordevoorstel een onwenselijk collegebesluit tegen hebben kunnen houden. Gelukkig heeft de wethouder het raadsvoorstel ter plaatse ingetrokken en toegezegd dat er bij de werkzaamheden langs de Dommel een veilige oversteek op de Insulindelaan zou terugkomen. Echt onderwerpen die leven bij de inwoners van onze stad. Wij zien ook waar het college soms met halve waarheden en bureaucratisch geneuzel duidelijke vragen van onze fractie beantwoord.

Neem nu het levensgevaarlijk traject van het Snelfietspad van ASML in Veldhoven naar de High Tech Campus in Eindhoven. Alle buurtbewoners zijn tegen dit besluit. Hoewel er een veiliger mogelijkheid voorhanden is drukt het college haar zin door. Waarom? Maar goed, de bewoners gaan nu via de rechter hun gelijk halen.


Ook de inspraak over de Kleine Berg is voor de daar gevestigde ondernemers en aanwonenden een soap. Na lang praten en overleggen is men overeengekomen dat de Kleine Berg na de nieuwe bestrating – die inmiddels in januari is begonnen – op uitdrukkelijk verzoek van bewoners open zou blijven voor het doorgaand verkeer. Het college, bij monde van de wethouder had gezegd dat er één jaar na de afsluiting dit besluit heroverwogen zal worden. Iedereen tevreden.


In de eerstvolgende raadsvergadering komt een raadslid, van dezelfde partij waartoe de wethouder behoord met een motie om de Kleine Berg meteen definitief te sluiten. De wethouder had moeten zeggen dat zij afspraken met bewoners én ondernemers had gemaakt. En de motie beter voor een jaar in de vriezer kon. Nee, de wethouder gaf nerveus meerdere keren aan dat de beslissing aan de raad was.


En wie weet welke auto-hatende partijen in de Eindhovense raad zitten, kan de uitslag raden. Ook hier krijgt het vertrouwen van onze inwoners in de politiek een enorme deuk. De verkiezingen zowel voor de Provincie als de Tweede Kamer hebben overduidelijk aangetoond dat de Nederlandse bevolking totaal andere politieke voorkeuren heeft dan de destijds zittende machtshebbers in Den Haag. In Eindhoven is het niet anders.

Rudy Reker

27 december 2023

U leest meer jaarverslagen van de Eindhovense gemeenteraad en griffie via: folders.eu

10 oktober 2023   https://www.ed.nl/eindhoven/kleine-berg-in-eindhoven-wordt-autovrij-tegenstemmers-verbaasd-over-gang-van-zaken~a9c8229a/

26 januari 2024  https://www.ed.nl/eindhoven/beperkt-stuk-kleine-berg-voetgangersgebied-rest-blijft-toch-open-voor-autoverkeer~a8bcb911/