Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Omwonenden asfaltcentrale serieus nemen

Betoog Damian Dassen

9 april 2024

Dank voor het woord voorzitter,

De LPF is al jaren geleden begonnen met zich hard te maken tegen de verontreiniging van de KWS asfaltcentrale op de Hurk, ik hoor de andere fracties spreken over dingen die de afgelopen jaren hebben gespeeld, maar dit speelt natuurlijk al langer. Zo hebben wij, samen met de SP, in 2009 er al voor gezorgd dat ze hun schoorsteen met 20 meter hebben moeten verhogen. Dit was toentertijd een tijdelijke oplossing om het probleem te verminderen vanuit het college en niet de oplossing die we toen hadden gezien. Het is jammer om te zien dat er sinds 2009 geen positieve ontwikkelingen plaats hebben gevonden voor de inwoners die rondom de Hurk wonen.

Het is wat ons betreft tijd dat er eindelijk weer echte stappen gemaakt gaan maken richting een echte oplossing voor dit probleem. Harder en beter handhaven van de normen, beter en meer frequent meten, zullen een goed begin zijn voor zulke echte oplossingen.

Voorzitter,

Ik zou de wethouder graag willen vragen wat de mogelijke scenario’s richting een eindoplossing onze inwoners voor het probleem en welke acht de wethouder als het meest realistisch? Verder, als we teruglezen in het ED van 30 maart bleek dat de inwoners totaal niet tevreden zijn met het feit dat de coalitiepartijen hun verkiezingsbeloftes niet kunnen nakomen. In dat zelfde artikel zei de wethouder Thijs dat hij hoopt het vertrouwen van de burger terug te winnen. Wat is precies het concrete plan om dit vertrouwen terug te winnen? Tot slot, voorzitter, ik zou de wethouder willen vragen wat de inwoners op korte termijn kunnen verwachten van het college?

Dankjewel.

2002 tot dec 2009 https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/raadsvragen-sp-1457560321/524-raadsvragen-al-enige-jaren