Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Woningmarkt, Stadsvisie en Snelfietspad

18 juni 2024

3 x Betoog Rudy Reker

Regionale verdringing op de woningmarkt terugdringen

Voorzitter, dank u wel,

Al veel langer verbaas ik mij over de ambitie van de grote aantallen te bouwen woningen binnen de gemeente Eindhoven. Natuurlijk, papier is geduldig, maar we weten ook dat wij de laatste jaren ver van de geplande aantallen nieuwbouwwoningen af zitten. Dus het optimisme wil ik met dit verhaal wel wat temperen, omdat de LPF vooralsnog geen verbetering ziet. De omstandigheden waar iedereen mee heeft te maken, zijn tot nu toe niet veranderd.

Eindhoven heeft bovendien te weinig ruimte en geschikte bouwlocaties om voldoende woningen te bouwen en tegelijkertijd onze stad leefbaar te houden.

Verdringing
Dat verdringing op de woningmarkt door hogere inkomens zal toenemen is meer dan duidelijk. Zeker binnen onze stadsgrenzen, omdat het aantal woningen met middenhuur of een nog hogere huur, in de te aantal bouwen woningen zal stijgen. Dit ten koste van de sociale huur.

Voorzitter,
In veel van de hier omliggende gemeenten is voldoende grond. Maar op papier geen bouwgrond, maar gewoon grasland. Daar werkt de gemeente niet of onvoldoende mee om het bestemmingsplan te veranderen terwijl de huidige grondeigenaren het wel graag zouden willen. Een vraagje? Kunnen deze gemeenten niet voor de broodnodige verlichting zorgen?

Tenslotte; Dat onze woningzoekenden genoodzaakt zijn om buiten Eindhoven een woning te zoeken is iets wat al meer dan 20 jaar speelt. En laten we eerlijk zijn, veel van ons willen dat maar al te graag, maar ook daar zijn er te weinig woningen, zowel in huur- als in koop. Dus in dat opzicht lijkt mij een nieuw regionaal woonbehoefteonderzoek wel nuttig.

Dank u wel

Raadsvoorstel Plan van Aanpak Stadsvisie ‘Het Eindhoven van de Toekomst’

‘Het Eindhoven van de Toekomst’. Voorzitter, dit zijn slechts vijf woorden. Maar als de ideeën die uit deze Stadsvisie komen, daarna nog een keer verstandig worden geactualiseerd voordat ze in praktijk worden gebracht, zullen zij mede het leven gaan bepalen van ca. 800.000 inwoners in de Metropoolregio Eindhoven. Want Eindhoven is groter dan Eindhoven.

Voorzitter,
Dat gaat niet vanzelf. Als wij de huidige ontwikkeling van Eindhoven vergelijken met de groei van onze stad vóór de Tweede Wereldoorlog, kunnen we alleen maar stellen dat er nogal wat verschillen zijn tussen toen en nu. Maar er zijn ook overeenkomsten.

Het verschil
Stadgrenzen werden destijds verlegd door annexatie van omliggende gemeenten, waardoor de besluitvorming veel eenvoudiger was …..
Toen mocht nog hardop over annexatie worden gesproken. Tegenwoordig mag je er nog niet meer over dromen.
Maar toch voorzitter, door de annexatie kwam er destijds wel veel meer landbouwgrond bij die, indien nodig tot bouwkavels werden omgevormd. Het Philipsdorp was het eerste kavel waar Philips zelf woningen plaatste.
Er was destijds meer dan voldoende parkeergelegenheid.

Overeenkomsten zijn er ook.
Er is momenteel, net als toen, méér dan voldoende werkgelegenheid, maar er zijn te weinig handjes in alle sectoren.
Ook zijn er nu, net als toen, te weinig woningen in alle klassen en bijbehorende wegen infrastructuur. etc. etc.

Voorzitter,
Een stadsvisie vaststellen is mooi. En als we daarbij kunnen zorgen dat er voldoende betaalbare woningen en overige noodzakelijke voorzieningen etc. etc. bijkomen, met veel groen, ontspanningsplaatsen voor onze bewoners en de stad via het OV én ook via eigen mobiliteit goed bereikbaar blijft, komen wij al een heel eind in de goede richting.

Maar vooral ook dat onze stad Eindhoven gezond en veilig is en niet op de laatste plaats Eindhoven een leefbare stad blijft.

Dank u wel

Raadsvoorstel Snelfietspad

VZ

Toen ik voor de eerste keer de omgeving van het snelfietspad van dichtbij ging bekijken was ik verbaast dat men deze route door een woonwijk had gekozen. Het is niet alleen gevaarlijk voor aanwonenden maar zeker ook levensgevaarlijk voor de fietsers. Zeker met alle in- en uitritten die je als fietser passeert.

Dan de argumenten die de gemeente aanhaalt betreffende het fietspad door de Klotputten, midden in het Hart van een Natuurgebied. Telkens hoor je weer andere argumenten en aanvullingen

De breedte van het fietspad is en blijft te smal, zeker ook met die bakfietsen en pedelecs. Want wat denkt u dat deze mensen bij het fietspad langs het water omdraaien? U weet het antwoord zelf ook VZ, dat gaat niet gebeuren

Ik raad de wethouder aan om ook eens een wandeling te maken over en bij dit Snelfietspad. Ik ga ervan uit gezien uw uitlatingen dat u daar nog nooit bent geweest.

Ik raad het college van harte aan om, voordat we verder gaan eerst de eenvoudige route langs de A2 te onderzoeken.

Uiteraard zullen wij als LPF tegen de wijziging van dit bestemmingsplan stemmen.

Dank