Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Meningsvorming Jaarstukken 2023

26 juni 2024

Tijdens de zes paralelle vergaderingen zijn de hier onderstaande betogen uitgesproken door Rudy Reker en Damian Dassen

Raadszaal 17.00 – 18.30

Op de eerste plaats wil ik nu namens de Lijst Pim Fortuyn het college, onze collega’s van de financiële afdeling en de accountant bedanken voor het vele werk en de heldere verslaglegging van de jaarstukken over 2023.

Bestuur en Ondersteuning / Veiligheid

Voorzitter, dank u wel,

Bestuur en Ondersteuning
Tijden zijn veranderd. De jaren dat wij als gemeente Eindhoven honderden miljoenen tekort kwamen liggen alweer enkele jaren achter ons. De financiële positie in het begin 2023 was gezond. En ondanks de urgente opgaven voor 2023 is er over het afgelopen jaar een positief resultaat bereikt van 21.6 miljoen euro. De controleverklaring van onze accountant is dan ook voor akkoord ondertekend. Daar zijn we blij mee.

Maar pas op voorzitter, tevredenheid is de vijand van succes. Het is niet: Wat hebben wij allemaal al goed gedaan, maar …….. wat moeten wij allemaal nog in onze stad doen?

Voorzitter,
Dat is veel, nog heel veel. Zeker nu duidelijk is dat niet alleen ASML aangeeft om in onze stad te willen uitbreiden. Maar ook het Design Academy Eindhoven heeft aangegeven in deze stad te willen blijven.

Voorzitter,
Een van de zaken waar wij ons, dag in dag uit mee bezig moeten houden, is om het vertrouwen van onze inwoners terug te winnen en te versterken. Er zijn te veel slijtplekken waar reparatie dringend noodzakelijk is. Dus, tijdig, goed en eerlijk met hen communiceren is de eerste stap die u dan moet nemen. Dat we dan allemaal op één lijn komen is een illusie, maar onze inwoners moeten wel het gevoel hebben dat er serieus naar hen is geluisterd. En deze eigenschap voorzitter, mag u ook overbrengen naar onze woningcorporaties. Want ook daar gaat het niet zoals het eigenlijk behoort te zijn.

Veiligheid
Hoewel ikzelf dat niet als zodanig ervaar zijn er toch veel mensen, zowel jongeren als ouderen, die zich regelmatig in de openbare ruimte angstig en onveilig voelen. En dat is niet alleen in de late uurtjes. Het programma Pointer liet dat in haar uitzending van 20 juni jl. duidelijk zien.

De angst, het onvoorstelbare dat hen dit, en hen zijn zowel jongens, meisjes en ouderen, maar eigenlijk iedereen kan overkomen groeit. De vraag is dan of de overlast komt door overmatig alcohol- of drugsgebruik van zwervers, daklozen of groepen hangjongeren?

Nu er steeds meer asielzoekers in onze stad komen en blijven, stellen veel burgers zich de vraag wat dat doet met de overlast en hun veiligheid? Daarbij hebben zij de verhalen en beelden van het AZC in Cranendonck en Ter Apel in gedachten.

Dank u wel.

Rudy Reker

Openbare Ruimte / Verkeer en Vervoer

Commissiekamer 17.00 – 18.30

Op de eerste plaats wil ik namens de Lijst Pim Fortuyn het college, onze collega’s van de financiële afdeling en de accountant bedanken voor het vele werk en de heldere verslaglegging van de jaarstukken over 2023.

Voorzitter, dank u wel,

Openbare ruimte
Tijden zijn veranderd. De jaren dat wij als gemeente Eindhoven honderden miljoenen tekort kwamen liggen alweer enkele jaren achter ons. De financiële positie in het begin 2023 was gezond. En ondanks de urgente opgaven voor 2023 is er over het afgelopen jaar een positief resultaat bereikt van 21.6 miljoen euro. De controleverklaring van onze accountant is dan ook voor akkoord ondertekend. Daar zijn we blij mee.

Maar pas op voorzitter, tevredenheid is de vijand van succes. Het is niet: Wat hebben wij allemaal al goed gedaan, maar …….. wat moet er nog allemaal gebeuren in onze stad?

Verkeer en Vervoer.
Ja voorzitter, de bekende slogan van de logistieke sector “Zonder transport staat alles stil” is hier van toepassing. Als we het hebben over de doorstroming van het verkeer in- en om onze stad Eindhoven in 2023, zien we op pagina 25 drie rode bolletjes staan. En net als de heer Roothans het ook al aangaf enkele bolletjes zijn misleidend ingekleurd. Een teken dat dit niet goed is.

Wat ons betreft zouden deze bolletjes nog donkerder dan donkerrood moeten zijn. Wetende dat dit college er alles aan doet om de doorstroming naar- en in de stad Eindhoven nog meer te traineren. Ook het opheffen van bestaande parkeerplaatsen zal volgens de LPF rampzalig uitpakken. Niet alleen voor onze inwoners die hun noodzakelijk vervoermiddel, een kostbaar én trots bezit, nauwelijks meer kunnen parkeren. Het treft ook het MKB in heel Eindhoven. Vandaar het gebruik van het woord rampzalig.

Voorzitter,
Nu al hoor je ondernemers en burgers mopperen over de verkeerde dromen die dit college verder in praktijk wil brengen. Zoals emissie-loos rijden binnen de Ring, de 30 km zones, te weinig parkeerplaatsen, het gevaar van de onduidelijke Snelfietspaden en niet op de laatste plaats de rondslingerende elektrische fietsen en scooters. Maar ja voorzitter, het MKB, de inwoners en wij als raadsleden zullen in elk geval tot maart 2026 moeten wachten op een andere samenstelling van de Eindhovense coalitie.

Dank u wel

Damian Dassen

Economie / Onderwijs

Raadszaal 19.15 - 20.15

Voorzitter, dank u wel,

Economie
Als er 21.6 miljoen euro over is, hoor je de LPF niet zeggen dat dit te veel of te weinig is. Ik zeg dus gewoon: Dat is mooi, heel mooi. Beter wat geld over dan honderden miljoenen te kort zoals ons als stad eerder is overkomen. Ga zo door college. Er is de komende jaren nog heel veel te doen in deze stad.

Onderwijs
Het enige wat ik hierover wil zeggen dat dit college alles op alles moet zetten om het hoger islamitisch onderwijs buiten onze stad te houden. De jongelui die vanaf de lagere school – al dan niet met islamitisch onderwijs – doorstromen naar voortgezet onderwijs zijn volop in ontwikkeling. Met normaal onderwijs i.p.v. islamitisch vervolgonderwijs geef je hun de kans om aan te haken bij onze Nederlandse cultuur. Daar hebben zij nadien heel hun verdere leven profijt van.

Dank u wel.

Rudy Reker

Sport, Cultuur, Milieu

Commissiekamer 19.15 – 20.45

Voorzitter, dank u wel,

Sport
Op het gebied van sport en cultuur moeten wij in deze snelgroeiende stad het aantal bestaande sportaccommodaties en kleedkamers worden uitgebreid en/of aangepast. Ook wachten meerdere verenigingen al te lang op de noodzakelijke omvorming van natuurgrasvelden tot kunstgrasvelden. Zo lezen we dit terug in het Jaarverslag over 2023.

Met de groei van de high tech sector zullen we rekening moeten gaan houden met een meer divers sportaanbod. Waar voorheen minder behoefte aan was, zoals de velden voor cricket en rugby. Ook meer skatevoorzieningen, verbeterde tennisaccommodaties en het Ir. Ottenbad moet dringend bij de tijd gebracht worden.

Voorzitter,
Gezien de schaarse aan vakbekwaam personeel is het een uitdaging om dat in korte tijd voor elkaar te krijgen. Temeer omdat ook de noodzakelijke woningbouw met bijbehorende infrastructuur alle aandacht nodig heeft. Wat wél kan helpen is om de gemeentelijke bureaucratie in de gehele bedrijfsvoering tot het minimum te beperken. In tegenstelling tot de voordelen van de 12de man op het voetbalveld zullen nog méér ambtenaren de snelheid en productie alleen maar vertragen. Dat is een fenomeen voorzitter, dat iedere werknemer van grote organisaties uit de private sector kan onderschrijven.

Cultuur
Cultuur is een belangrijk onderwerp dat verder gaat dan een toneelvoorstelling in een theater. Ook buiten het theater, dus in de buitenruimte, is er veel cultuur. Laten wij er dus voor waken voorzitter, dat er geen cultuurhistorische gebouwen ten prooi vallen aan de sloop, tijdens de massale bouwactiviteiten die de komende jaren in Eindhoven gaan plaats vinden.

Milieu
Het Milieu is tegenwoordig een containerbegrip dat onder het WOKE-virus enorm wordt opgeblazen. Tegenwoordig scharen we bijna alles, te pas en te onpas onder het woordje milieu. Wij als Lijst Pim Fortuyn tillen hier veel minder aan en selecteren dit inhoudelijk naar waarde.

Dank u wel

Damian Dassen

Volkshuisvesting, Leefomgeving, Stedelijke vernieuwing

Raadszaal 20.45 – 22.45

Voorzitter, dank u wel,

Volkshuisvesting
Dit onderwerp is momenteel erg actueel. Zeker nu duidelijk is dat niet alleen ASML aangeeft om in onze stad te willen uitbreiden. Maar ook het Design Academy Eindhoven heeft aangegeven in deze stad te willen blijven.

De vraag is dan hoe snel, waar- en hoeveel woningen wij verantwoord kunnen bijbouwen, om een deel van de 20.000 nieuwe medewerkers van ASML te kunnen huisvesten. Wetende dat dit aantal van 20.000 nog niet alles is.

De huidige woningzoekenden, onze jeugd, de Statushouders en onze ouderen die betaalbaar kleiner willen wonen komen daar nog bij. Terwijl wij weten en helaas ook hebben ervaren dat de huidige opleveringen van duizenden woningen al meerdere jaren ver achterlopen op de geplande aantallen. Dus als we dit door een realistische bril bekijken moeten wij tot de constatering komen dat deze genoemde aantallen een onhaalbare zaak is. TENZIJ we de grenzen van onze stad wat verder oprekken. Met andere woorden, kijk ook eens naar de omliggende gemeenten. Daar is meer ruimte om te bouwen en ook zij profiteren van onze stad én de voordelen die ASML onze Metropoolregio biedt.

Voorzitter,
Wij rijden bij wijze van spreken op de verkeerde weghelft als we 42 zeer gewilde woonhuizen, zoals in Prinsejagt met tuintje voor en achter gaan slopen om er hoge flatgebouwen neer gaan zetten. Deze woningen bouwen wij in de toekomst niet meer. Dus ben daar zuinig op. Als we het gigantisch tekort aan woonruimte door het slopen van deze 42 woningen dan in een keer konden oplossen, zeg ik vooruit dan maar. Alles heeft zijn prijs. Het enige wat het Woonbedrijf, met goedkeuring van dit college hier doet is 42 gezinnen wegjagen uit hun vertrouwde wijk. Stop daarmee en grijp in!

Voorzitter,
De Stedelijke vernieuwing en Leefomgeving zijn twee woorden die onafscheidelijk met elkaar zijn verbonden. In vijf jaar tijd, dus tot 2030 – zoals het ED met koeienletters op de voorpagina schreef – 20.000 extra woningen in onze stad bijbouwen is een droom die niet uit gaat komen. Degelijke en veilige huizen bouwen, lijkt mij heel iets anders dan spelen met onrealistische getallen.

Als we het over de Leefomgeving hebben voorzitter, zullen wij terdege rekening moeten houden met voldoende parkeerplaatsen, dicht bij de woning van waaruit onze inwoners elke dag vertrekken en na het werk weer thuiskomen. De illusie dat alles met het OV kan of binnen 15 minuten te voet afgelegd kan worden is voor dromers. Dan komt u van een koude kermis thuis.

Dank u wel

Rudy Reker

Sociaal Domein / Volksgezondheid

Commissiekamer 20.45 – 22.45

Voorzitter, dank u wel,

Het Sociaal Domein is een onderwerp waar iedere inwoner van onze stad vroeg of laat mee te maken krijgt. Dus zou zij goed benaderbaar moeten zijn, maar dat niet alleen. Het is tevens ook het meest uitgebreide en kostbaarste dossier in de bedrijfsvoering van onze stad.

Dat wij in dit dossier dan ook oneffenheden tegenkomen, om dat zo maar even te benoemen, is dan ook niet meer dan logisch. Maar omdat wij hier één op één met mensen hebben te maken, maakt het ongemak voor cliënten niet minder.

Voorzitter,
Cliënten die om hulp verlegen zitten en hun verzorgers, zullen dit echter niet kunnen of willen begrijpen. Dus vraagt dat van WIJ Eindhoven medewerkers een constante aandacht om de communicatielijnen, over en weer zo kort mogelijk te houden. Zo zullen meer hulpverleners, meer tussenpersonen en meer medewerkers die elkaar tegenwerken de snelheid van het proces vertragen en daarmee de herstelperiode en de wachtlijsten verlengen. Dat is iets dat we moeten voorkomen.

Dank u wel

Damian Dassen