Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Tranen bij vergunningenbeleid

Raadsvragen: Onrust en tranen bij vergunningenbeleid

(inzake oliebollenstaanplaats en exploitatievergunning Baekelandplein)

27 juni 2024

Geacht college,

Oliebollenstandplaats
De diepe onrust die er de laatste jaren bij meerdere ondernemers in Eindhoven is ontstaan heeft niet allen te maken met het digitale vergunningstelsel wat de gemeente Eindhoven vanaf 2022 bij uitgave van staanplaatsen is gaan hanteren. Dat is jammer omdat de gemeente hiermee toegeeft weinig tot niets van het ondernemerschap te (willen) begrijpen.

Na schriftelijke raadsvragen over een standplaats in het Winkelcentrum Woensel XL over een “Trouwe oliebollenbakker” van het CDA in 8/2023 heeft de LPF daarna over twee andere gevallen ook raadsvragen gesteld.

In de beantwoording van deze raadsvragen “Leren van Fouten” d.d. 21 september 2023 schrijft u dat “De Europese Dienstenrichtlijn voorschrijft dat er niet mag worden gestuurd op economische activiteit”. Maar tegelijkertijd lees ik, mag u bij de selectieprocedure wel rekening houden met zes overwegingen die betrekking hebben op deze vergunningverlening. Het zal u niet verbazen dat de Lijst Pim Fortuyn de mening is toegedaan dat van de zes uitzonderingen er zeker drie apart gebruikt kunnen worden om de vergunningen met goede redenen aan bestaande ondernemers te gunnen.

De “Trouwe oliebollenbakker” die na 45 jaar, met 2023 als een zeer bewogen jaar, zijn 50 jaar in het Winkelcentrum Woensel XL vol had willen maken, viste met dit “waardeloze nieuwe gemeentelijk systeem” weer achter het net. Inmiddels hebben zij met tranen in hun ogen het besluit genomen dan maar te stoppen. Dit heeft u onder meer in het ED van 21 juni kunnen lezen.

Exploitatievergunning Baekelandplein
Een ander geval, wat mij zaterdag 22 juni jl. bereikte gaat over een nieuw vergunningenbeleid op het Baekelandplein. De onderneming waar het over gaat, met drie panden in beheer is opgericht in 2013. Door het overlijden van haar partner is deze onderneming in 2020 zonder problemen op haar naam overgeschreven.

Een exploitatievergunning voor een seksinrichting op het Baekelandplein wordt verleend voor een periode van vijf jaar. Deze vergunning kan op aanvraag voor een periode van vijf jaar worden verlengd, aldus het college. In dit geval loopt deze vergunning tot midden 2025. Uiteraard zijn er op gezette tijden veiligheidscontroles van GGD, politie, brandweer  en de belastingdienst. Deze onderneming heeft daarbij nimmer een overtreding begaan. Ook niet in de vorm van gedwongen prostitutie en/of mensenhandel.   

En dan lezen wij verder in de brief die deze ondernemer van de gemeente Eindhoven heeft ontvangen: U mag een verlenging van drie jaar aanvragen. (!) (…) Na deze verlenging van drie jaar vervallen uw vergunningen. (…) Dit lijkt mij tegenstrijdig aan hetgeen u eerder in dezelfde brief heeft geschreven.

Bij de vergunning voor oliebollenstandplaatsen haalt u de Europese Dienstenrichtlijn aan. Bij het Baekelandplein beroept u zich op de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit brengt mij tot de volgende vragen.

  1. Is het college zich ervan bewust dat alle ondernemers, behalve hun zaak of bedrijf ook een thuisfront hebben waar ook dagelijks brood op de plank moet komen?

Oliebollenverkoop.

  1. Heeft het college in het geval van staanplaatsen de Europese Dienstenrichtlijn of de bestuursrechtspraak van de Raad van State als leidraad genomen? (Of heeft u de dikke duim gebruikt?)
  2. Waarom heeft u bij de oliebollenstaanplaats niet één of meer uitzonderingen van de zes overwegingen, die betrekking hebben op deze vergunningverlening gebruikt?
  3. Waarom gokt u als college met het uitgeven van staanplaatsen als het al vele jaren van beide kanten naar volle tevredenheid is gelopen? In het eerste jaar 2023 ging het al helemaal fout!

Vergunningsbeleid Baekelandplein

Het is bekend dat in de prostitutie ook zaken passeren die verboden zijn, zoals bv. vrouwenhandel en gedwongen prostitutie. Daar zijn dan ook terecht regelmatig controles voor. Tegelijkertijd weten wij dat het oudste beroep van de wereld een sociale behoefte vervult en in tegenstelling tot een benzinepompbediende nooit zal verdwijnen.    

  1. Bij een nieuwe onderneming of exploitant is het afwachten wat voor vlees u in de kuip hebt. Waarom speelt u niet op zeker om een onderneming die al jaren tot volle tevredenheid van beide partijen een exploitatievergunning heeft voor een seksinrichting op het Baekelandplein aan te houden?
  2. Waarom en waarvoor wijkt u op het Baekelandplein af van de verlenging van vijf jaar in uw brief aan de ondernemer, na drie jaar in dezelfde brief?
  3. Wat is het nut hiervan en waarom zijn na de drie jaar (!) alle vergunningen dan vervallen? De ondernemer mag daarna wel weer een nieuwe vergunning aanvragen. Moet deze ondernemer dan maar zolang een container voor de deur zetten om haar bedrijfsmiddelen in op te slaan?

Wij zien dat u verschil maakt tussen ambulante bedrijven en een vergunning voor een seksinrichting. In tegenstelling tot een seksinrichting in een beschermt gebied, kan een ambulant bedrijf verplaatst worden.

  1. Op de Leenderweg is al vele jaren een massagesalon gevestigd, die je ook kunt scharen onder schaarse vergunningen. Waarom vallen zij niet onder dit regiem wat u hanteert op het Baekelandplein?
  2. Dezelfde vraag als bij 7 geldt ook voor andere privéhuizen in de vijfde (wereld)stad van dit land.

Rudy Reker

https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/raadsvragen-sp-1457560321/1377-leren-van-fouten  

https://www.ed.nl/eindhoven/meerhoven-en-woensel-raken-vaste-oliebollenbakker-kwijt-ondernemers-boos-en-in-tranen-dit-is-het-einde~abdb48a3/

https://www.ed.nl/opinie/oliebollen-verkopen-alsof-je-een-kaartje-voor-taylor-swift-wil-bemachtigen~a1d7b1dd/