Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Een korte schets van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Profiel van de partij.

De Lijst Pim Fortuyn Eindhoven (LPF) is in 2004 op verzoek van het hoofdbestuur van de toen landelijke Lijst Pim Fortuyn opgericht. De Eindhovense LPF is sinds zij niet meer in het parlement is vertegenwoordigd een lokale partij, die daardoor een zelfstandige politieke koers kan varen. In deze raadsperiode (2018-2022) heeft de LPF twee raadszetels. Omdat een lokale politieke partij geen subsidie van het Rijk ontvangt, is de LPF financieel geheel afhankelijk van giften en de contributie van leden.

De LPF kan als lokale partij geheel naar eigen inzicht opereren, niet gehinderd door een landelijk partijprogramma. Hierdoor kan de partij zich volledig inzetten voor de burgers en het bedrijfsleven in Eindhoven. Om die reden hebben bestuurs-, raads- en commissieleden regelmatig contact met de Eindhovense bevolking om hun vragen te beantwoorden en indien noodzakelijk hierover raadsvragen te stellen.

Het gedachtegoed van wijlen Pim Fortuyn vormt veelal de basis waarop standpunten worden bepaald en besluiten worden genomen. De LPF is zeker geen one issue partij maar is actief op vele maatschappelijke velden (zie onderstaande speerpunten). Door het grote netwerk van de partij heeft zij contactpersonen in Provinciale Staten, Eerste Kamer en Tweede Kamer alsook in Brussel.

Politieke speerpunten van de partij.
- Veiligheid.
- Wonen en leefbaarheid in de wijken.
- Infrastructuur, bereikbaarheid en milieu.
- Het sociaal domein.
- Onderwijs.
- Sport en cultuur.
- Het Eindhovens stadsbestuur en de bureaucratie.
- Lokale lasten beheersbaar houden.
- Integratie en islamisering.

Enkele aanbevelingen.
In Eindhoven worden nog te vaak beslissingen genomen waarin burgers niet of nauwelijks zijn gekend. Dat moet en kan veranderen. Daarbij komt dat de Gemeente Eindhoven haar huishoudboekje nog steeds niet op orde heeft. We zien nu een bijna verdampt weerstandsvermogen (reserve) en een tekort dat in de miljoenen loopt. Als LPF hebben wij daar twaalf jaar op rij voor gewaarschuwd.

Door het bekrompen denken dreigt de mobiliteit van Eindhoven vast te lopen. Nog steeds durft het college niet verder te kijken dan een coalitieperiode van vier jaar. Als Eindhoven een stad met allure wil worden, die tevens goed bereikbaar is voor gemotoriseerd verkeer dan zal er een totaalplan moeten komen van de gehele stad. Daarbij moeten durf en creativiteit niet worden geschuwd. De  LPF heeft al diverse verbetervoorstellen ingediend, maar hiermee staan we bij dit college voor een gesloten deur. Lees ons verkiezingsprogramma 2018-2022 voor meer informatie.

Het politieke roer moet om. Eindhoven moet weer een stad worden waar de inwoners worden gehoord en het door hen opgebrachte belastinggeld zorgvuldig en goed wordt besteed. Maar wij kunnen dat niet alleen, daar hebben wij uw steun bij nodig. Meldt u zich daarom via deze website aan als lid van de LPF, dan kunt u binnen onze partij uw stem laten horen.

Charles Stroek,
voorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven.
14 december 2018

 

Gravatar
Marc van poppel
Pim
Vind het nog steeds heel jammer dat Pim niet meer onder ons is ik blijf het zeggen als hij niet was vermoord dan had NL er nu heel anders bij gestaan dan nu onder het regiem van Rutten onze ja knikker op alles pffff hopelijk worden jullie een grote partij zodat jullie in Den Haag grote ogen kunnen zetten!! Succes met de partij maak NL weer van ons aub!! Grt Marc
3
Laat reactieformulier zien