Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Veiligheid en Leefbaarheid

Column ZondagsNieuws 1 januari 2009 Dat zijn twee namen die voor de Lijst Pim Fortuyn onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Daarom is het des te opmerkelijker dat bewoners en ondernemers uit Blixembosch al vanaf 2002 de Politie en het Stadsbestuur hebben moeten bestoken met telefoontjes en brieven aangaande overlast van (criminaliserende) hangjongeren. Ruim zes jaar heeft de politie en de politiek deze bewoners in deze prachtige nieuwe stadswijk niet serieus genomen en dat is uitermate verwerpelijk.

De Lijst Pim Fortuyn sprong wél voor deze bewoners in de bres en inmiddels hebben wij mogen constateren dat het daar nu de goede kant op gaat. Maar er zijn meerdere buurten en wijken in deze stad waar de bewoners bij mijn fractie klagen omdat zij bij de politie en politiek geen gehoor vinden. Voor mijn fractie is het daarom ook geen verrassing dat onze stad – waar het softe pappen en nathouden beleid hoog in het Eindhovense vaandel staat – in de AD-Misdaadmeter de twijfelachtige eer toekomt om voor de tweede achtereenvolgende keer de onveiligste gemeente van Nederland genoemd te worden. Voor onze nieuwe burgemeester was deze uitslag ook een reden om de zaak serieus te nemen en hij liet een onafhankelijke visitatiecommissie een onderzoek uitvoeren. De uitslag hiervan was verontrustend en er werd meteen actie ondernomen. Althans dat was de bedoeling van het college. Maar ook hier weer – evenals bij cameratoezicht – trapte het grootste deel van de gemeenteraad met twee voeten op de rem. Dus dankzij de gemeenteraad van deze stad, is de kans groot dat Eindhoven volgend jaar weer hoog scoort op de AD-Misdaadmeter. Nu heeft mijn fractie de (on)veiligheid – en daarmee de (on)leefbaarheid in deze stad – meerdere keren aan de kaak gesteld. Dat gebeurde in de raad en commissies, via raadsvragen, brieven en (telefoon)gesprekken met leden van het college en de politiechefs. Op 24 juni diende mijn fractie nog een motie in om één portefeuillehouder te benoemen voor Veiligheid en Openbare Orde. U raad het al; omdat deze motie door de Lijst Pim Fortuyn werd ingediend werd deze motie dus niet aangenomen. Juist dit punt uit de verworpen motie, werd in het rapport van de visitatiecommissie als een van de belangrijkste oorzaken genoemd van het falende veiligheidsbeleid in deze stad. Iets om over na te denken bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen! 
 
Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn

Laat reactieformulier zien