Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter

Lilian Reker
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid

Tjerk Langman
Tjerk Langman
Commissielid

Mari Nijs
Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Jonge Fortuynisten

 

TipgeldColumn ZondagsNieuws 8 maart 2009


Al te lang wordt Eindhoven en daarbij ook de regio Zuid-Oost Brabant overspoeld met gewapende geweldsdelicten en gewelddadige roofovervallen. Afgezien van de financiële schade, is de impact voor de slachtoffers enorm. Daarbij spreek ik uit eigen ervaring. Dat deze geweldsdelicten moeten stoppen zal ieder weldenkend mens kunnen onderschrijven.

Het prettig wonen en de leefbaarheid van Eindhovense burgers, staat bij de Lijst Pim Fortuyn hoog in het vaandel. Tegelijkertijd heeft deze leefbaarheid alles te maken met veiligheid en het veiligheidsgevoel wat Eindhovense burgers al dan niet ondervinden in deze stad. Om dat veiligheidsgevoel aan elke Eindhovense burger mee te geven, mag geen middel onbeproefd worden gelaten. Daar valt ‘tipgeld’ waar de Lijst Pim Fortuyn voor pleit ook onder. Het college wil daar echter niet aan en maakt zich er erg gemakkelijk vanaf, door te stellen dat in andere gemeenten uitlovingen tot op heden geen resultaten laten zien. Dit college gaat voorbij aan het feit dat deze uitlovingen ook wel eens preventief kunnen werken en het aantal gewelddadige overvallen en berovingen daardoor zal afnemen.

Ook andere suggesties van de LPF om de politie uit te rusten met technische en eigentijdse middelen is aan dit college teveel gevraagd. Ik weet maar al te goed dat de politie er alles aan is gelegen om deze daders te pakken, maar de Eindhovense politiek onthoudt hen van de noodzakelijke middelen. De veiligheid en leefbaarheid van Eindhovense burgers komt bij dit college klaarblijkelijk op de tweede plaats, is dan de conclusie die je hieruit kunt trekken.

Spierballentaal en het daarbij laten, is al vele jaren de handelswijze van de Eindhovense politiek. Een veilig en leefbare stad Eindhoven waar het prettig wonen is, blijft het doel van de Lijst Pim Fortuyn. De inwoners van Eindhoven hebben daar recht op en zij vinden daarbij de fractie van de Lijst Pim Fortuyn aan hun zijde.

Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn 

Laat reactieformulier zien