Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Wie is hier dom?


Eindhovens Dagblad-blogger Jos Kessels mist het punt

Is dat domheid of een bewuste keuze? Met dank aan Paul Verhaegh vanLiberaal Eindhoven Eindhoven, 14 oktober 2009
In zijn blog op de site van het Eindhovens Dagblad (ED) van 9 oktober jl. neemt ED-blogger Jos Kessels het kamerlid Sietze Fritsma (PVV) op de korrel. Het gaat Jos Kessels om het verzoek van de PVV aan de regering om onderzoek te doen naar kosten van immigranten. ‘Als ik Sietse Fritsma van de PVV hoor, dan zou je ook een website kunnen beginnen, die ‘wat kost een domoor?’ heet. Eerder begon hij een site waar de mensen kunnen reageren op wat volgens hen de immigratie allemaal kost. Het gaat Fritsma niet om wat Antillianen of Surinamers kosten, maar alleen om het prijskaartje van moslims’, schrijft Kessels. Verder noemt Kessels de PVV ‘extremistisch, leugenachtig en manipulerend’ en stelt dat deze partij alle problemen en ontwikkelingen herleidt tot slechts één oorzaak: de islam. De PVV zaait angst, aldus Kessels en waant zich superieur, ‘net als de nazi’s’. Hij besluit met de woorden: Zo’n Fritsma is dommer en gevaarlijker dan de islam hier ooit kan worden.’


Ik vraag me af of Kessels niet een paar dingen over het hoofd ziet. Hoe komt het bijvoorbeeld dat de leider van de PVV, Geert Wilders, 24 uur per dag beveiliging heeft? Waarom moest Ayaan Hirsi Ali beveiligd worden? Waarom is Theo van Gogh dood? Zo ongevaarlijk is de islam c.q. het eergevoel van de volgelingen van de profeet dus niet. Geert Wilders en Ayaan Hirsi Ali zijn daarvan het levende en Theo van Gogh het dode bewijs. Daar komt nog bij dat de islam geloofsdwang kent, zodat moslims niet vrij zijn hun geloof te verlaten. Veel Nederlanders zijn daarom niet blij met de groei van de islam in Nederland. Zij vrezen dat Nederland hierdoor onherkenbaar veranderd zal worden en dat willen zij niet. Daarom trekt de PVV veel stemmen. En waarom zouden we de kosten van migratie niet mogen weten? Als Nederland migranten binnenlaat, dan doen we dat toch niet om er geld bij te leggen? Migranten worden toch geacht een bestaan op te bouwen en niet ten laste van de gemeenschap te komen? In de VS heeft men eens een keer een onderzoek naar de kosten van immigratie gedaan. Dat deed men omdat er een debat woedde tussen voor- en tegenstanders van immigratie over de vraag of meer immigratie wel wenselijk was. Toen uit het onderzoek bleek dat immigranten minder vaak een beroep op sociale voorzieningen deden dan Amerikanen die in de VS geboren waren, en ook minder vaak crimineel waren, was het debat meteen over. De tegenstanders van immigratie hadden verloren. De regeringspartijen in Nederland willen zo’n onderzoek niet omdat zij op hun klompen aanvoelen dat de uitkomst van het onderzoek in Nederland weleens zou kunnen zijn dat immigranten in dit land vooral geld kosten. Dit bleek namelijk al eens uit een onderzoek dat het Centraal Planbureau (CPB) in 2003 heeft uitgevoerd. Uit de publicatie van het CPB-onderzoek ontleen ik onderstaande grafiek die het verband zichtbaar maakt tussen de herkomst van de immigrant, diens leeftijd bij binnenkomst in Nederland en de bijdrage aan de publieke financiën. De grafiek toont aan dat de doorsnee niet-Westerse immigrant (dat is de onderste lijn) in alle situaties geld kosten aan de publieke sector. De enige uitzondering zijn de high performing immigranten, maar dat is niet de groep die zich aangetrokken voelt tot Nederland. High performers gaan liever naar landen als Engeland en de VS, omdat daar de belastingen lager zijn dan in Nederland. Belangrijk is ook dat het rapport een verband constateert tussen de immigratie en de genereuze Nederlandse verzorgingsstaat. Nederland is aantrekkelijk vanwege de verzorgingsstaat. Daarmee is de impliciete conclusie van het rapport dat Nederland moet kiezen: als je een verzorgingsstaat wilt, dan kun je eigenlijk alleen high performing immigranten toelaten tot Nederland. Laat Nederland daarentegen teveel immigranten toe die per saldo geld kosten aan de publieke sector, dan gaan de voorzieningen in dit land eraan. Dat is de keuze, en PVV-kamerlid Fritsma ziet dat haarscherp. En ook de focus van de PVV op niet-Westerse immigranten is terecht: deze zijn verreweg het meest kostbaar van allemaal. Zo wereldvreemd is het standpunt van de PVV over immigranten uit niet-Westerse culturen dus niet. De cijfers uit dit rapport zijn natuurlijk niet meer actueel in 2009 en alleen daarom al zou een nieuw onderzoek nuttig zijn. Dan kan bijvoorbeeld ook worden onderzocht of de beleidswijziging die in Nederland is opgetreden sinds het optreden van Pim Fortuyn effect heeft gehad. Dan zien we ook meteen of onze bestuurders hun geld waard zijn. Maar misschien willen de regeringspartijen dat ook niet onderzoeken. Je vraagt je af of Kessels dit rapport kende toen hij zijn stukje schreef. Of zou hij deze gegevens bewust buiten beschouwing laten? Gezien de politieke lijn van zijn broodheer, het ED, sluit ik het laatste bepaald niet uit. Het ED is immers een steunpilaar van de linkse partijen, vooral de PvdA, en die partijen willen geen debat over immigratie uit niet-Westerse culturen. Maar wat de redenen van Jos Kessels ook zijn, wie een kamerlid dat precies weet waar de zere plek in het Nederlandse immigratiebeleid zit als ‘domoor’ aanwijst, wijst altijd nog met vier vingers naar zichzelf. Laat Jos Kessels dat maar in z’n zak steken. Paul Verhaegh

Noot redactie Lijst Pim Fortuyn

Een goede columnist verstaat het vak om actuele zaken op een bepaalde mannier te verwoorden. Hetzij op papier of via een mondelinge presentatie, zoals wekelijks gebeurd in het TV- programma Buitenhof. Hoewel een columnist – in tegenstelling tot een ‘normale’ journalist – min of meer een eigen draai kan geven aan de inhoud van zijn column, mag deze nooit beledigend zijn en/of de lezers of toehoorders ophitsen, zoals in de periode Pim Fortuyn is gebeurd. Tegen beter weten in, mochten wij aannemen dat men hiervan zou hebben geleerd. Nee dus!

Bovenstaande column van Jos Kessels in het Eindhovens Dagblad toont helaas aan dat er nog steeds columnisten zijn die niets van het recente verleden hebben geleerd of van hebben willen leren. Nu is publiekelijk bekend dat columnisten een verhaal moeten schrijven in overeenstemming met de politieke voorkeur van het medium waarvoor de columnist werkt. Zo niet dan mag je een andere baan zoeken. In dit geval is het een publiekelijk geheim dat het Eindhovens Dagblad helaas tot één van de meest linkse kranten behoort die er in Nederland worden uitgebracht.

Een bekend columniste Pamela Hemelrijk die onlangs in Amsterdam op 29 september op 62 jarige leeftijd is overleden, is hier een bekend voorbeeld van. Pamela werkte ondermeer voor het Algemeen Dagblad en de Metro, maar raakte uit de gratie toen zij positief schreef over Pim Fortuyn en weigerde mee te gaan in de demonisering van deze politicus. De linkse media in Nederland zijn zo machtig, dat de demonisering van Pim Fortuyn, voor een andere linkse rakker de opmaat is geweest tot een politieke moord.

Nu worden al geruime tijd alle pijlen gericht op Geert Wilders, waarbij men hoopt dat er weer een of andere linkse gek opstaat die het werk van de linkse media af wil maken. Het volgende publiekelijk geheim is dat er meer gekken vrij lopen dan dat er zijn opgesloten.

 

Laat reactieformulier zien