Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter

Lilian Reker
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid

Tjerk Langman
Tjerk Langman
Commissielid

Mari Nijs
Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Jonge Fortuynisten

 

Vrijheid van meningsuiting of een teken van zwakte?

 Eindhoven, 17 februari 2012


Door: Charles Stroek


De omstreden shariageleerde en fundamentalist Haitham al-Haddad heeft toch deelgenomen aan een debat over de islam in Amsterdam. Op de televisie zag ik dat deze man, die qua denkwijze in de middeleeuwen is blijven steken, weigerde een vrouw een hand te geven en daarbij wilde hij ook niet dat een ongesluierde vrouw hem vragen stelde. Wat een zieke minachting voor vrouwen en een uiting van een achtergebleven cultuur.


Maar denk maar niet dat hierop werd gereageerd door onze aanwezige landgenoten. Nee dit gedrag valt binnen het begrip vrije meningsuiting. Onze koningin past uit respect voor het land haar kleding aan bij het bezoek aan een moskee, maar deze man keert zich tegen onze cultuur en schend hiermee onze gastvrijheid zonder problemen te krijgen.

Veel moslims met een agrarisch culturele achtergrond zien dit niet als een vorm van vrije meningsuiting maar als een teken van toegeeflijkheid/zwakte en deze groep is dan ook door geen of weinig scholing vatbaar voor de middeleeuwse ideeën van Haitham al-Haddad, die joden en ongelovigen varkens noemt en een voorstander is van steniging. Van deze man kunnen we in een debat niets leren, we hoeven namelijk alleen maar een geschiedenisboek over de middeleeuwen erop na te slaan.

Laat reactieformulier zien