Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Rekers

Column Eindhovens Dagblad van Jos Kessels 21 augustus 2007  
Mijn aangeboren zwak voor ridders van verloren zaken leidde me naar het Eindhovense gemeenteraadslid Rudy Reker. Als ongeveer de laatste der Fortuynisten verzet hij zich tegen het opheffen van de LPF. U zult zeggen: bestond die dan nog?

Ik ben jullie praatjes zat

Mening van Pim Fortuyn: 'Ik ben jullie praatjes zat'
"Het hele milieubeleid in Nederland gaat natuurlijk nergens meer over. En van die praatjes van jullie milieubeweging word ik doodziek." Aldus Pim Fortuyn, aanstaand lijsttrekker van Leefbaar Nederland, de partij die na de volgende verkiezingen een kabinet met VVD en CDA zal vormen.

Column: Hoe rechtvaardig is het opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers?


De afgelopen tijd zijn er op gemeentelijk en provinciaal niveau voorstellen aangenomen om uitgeprocedeerde asielzoekers te blijven ondersteunen, dit in strijd met het asielbeleid van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken. De aanzet hiertoe werd gegeven door een motie die afgelopen juni op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werd aangenomen. Kort daarop ontvingen de Eindhovense raadsleden een mail van de gemeente Gemert-Bakel met daarin een oproep om een soortgelijke motie als in hun gemeente en de gemeente Oss over opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers aan te nemen. Onlangs werd in de Gelderse provinciale staten een dergelijk voorstel aangenomen en in de laatste raadsvergadering besloot ook de gemeente Eindhoven om uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog op te vangen.