Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter

Lilian Reker
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid

Tjerk Langman
Tjerk Langman
Commissielid

Mari Nijs
Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Jonge Fortuynisten
_______________

Kandidaten 21 maart 2018


1. Rudy Reker2. Tjerk Langman3. Petra Strijbos4. Mari Nijs5. Joyce Kilwinger6. Dennis Klein7. Tiny Oosterbosch8. Roy Wijgerse9. Lilian Reker-Wiebers10. Daniëlle Vlemmix11. Fred Salari12. Charles Stroek13. Maréchal Desmet14. Alex Versteegh15. Jos Kouwenberg16. Mr. Paul Verhaegh

Extra belegenColumn Paul Verhaegh / Liberaal-Eindhoven 14 juli 2008
ED-journalist dekt cliëntelisme Eindhovense PvdA kritiekloos af Columnist Gerard Janssen van het Eindhovens Dagblad (ED) schreef onlangs een column in het ED waarin hij het raadslid Rudy Reker hekelde. Wat was het geval? Rudy Reker had kritische vragen gesteld aan het College van B&W over de organisatie van een voetbalfeest voor Turkse Eindhovenaren in het Winkelcentrum Woensel (WCW).

Turken

Column Gerard Janssen in het Eindhovens Dagblad 4 juli 2008
Met daaronder een lezersreactie
Het is altijd amusant om de laatste stuiptrekkingen te volgen van de LPF, dat clubje patsers van een paar jaar geleden waarvan hier en daar nog een paar splintergroepen over zijn.

Ik ben jullie praatjes zat

Mening van Pim Fortuyn: 'Ik ben jullie praatjes zat'
"Het hele milieubeleid in Nederland gaat natuurlijk nergens meer over. En van die praatjes van jullie milieubeweging word ik doodziek." Aldus Pim Fortuyn, aanstaand lijsttrekker van Leefbaar Nederland, de partij die na de volgende verkiezingen een kabinet met VVD en CDA zal vormen.

Rekers

Column Eindhovens Dagblad van Jos Kessels 21 augustus 2007  
Mijn aangeboren zwak voor ridders van verloren zaken leidde me naar het Eindhovense gemeenteraadslid Rudy Reker. Als ongeveer de laatste der Fortuynisten verzet hij zich tegen het opheffen van de LPF. U zult zeggen: bestond die dan nog?

Column: Hoe rechtvaardig is het opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers?


De afgelopen tijd zijn er op gemeentelijk en provinciaal niveau voorstellen aangenomen om uitgeprocedeerde asielzoekers te blijven ondersteunen, dit in strijd met het asielbeleid van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken. De aanzet hiertoe werd gegeven door een motie die afgelopen juni op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werd aangenomen. Kort daarop ontvingen de Eindhovense raadsleden een mail van de gemeente Gemert-Bakel met daarin een oproep om een soortgelijke motie als in hun gemeente en de gemeente Oss over opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers aan te nemen. Onlangs werd in de Gelderse provinciale staten een dergelijk voorstel aangenomen en in de laatste raadsvergadering besloot ook de gemeente Eindhoven om uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog op te vangen.