Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Lijst Pim Fortuyn
Stadhuisplein 1

Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter

Lilian Reker
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid

Tjerk Langman
Tjerk Langman
Commissielid

Mari Nijs
Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Jonge Fortuynisten

 

Ja, ik wil de gemeenteraadsfractie in Eindhoven ondersteunen en lid worden van "Lijst Pim Fortuyn Eindhoven"

Geslacht:(*)
Invalid Input

Titel:
Invalid Input

Achternaam:(*)
Invalid Input

Tussenvoegsel:
Invalid Input

Voorletter(s):(*)
Invalid Input

Voornaam voluit:(*)
Invalid Input

Straat:(*)
Invalid Input

Huisnummer:(*)
Invalid Input

Postcode:(*)
Invalid Input

Woonplaats:(*)
Invalid Input

Land:(*)
Invalid Input

Geboortedatum:(*)
Invalid Input

Telefoon:
Invalid Input

Mobiel:
Invalid Input

Fax:
Invalid Input

E-mail:(*)
Invalid Input

Datum:
Invalid Input

Het lidmaatschap bedraagt:
Per persoon 25 euro per jaar (65-plussers betalen 15 euro)
Per echtpaar of familie op hetzelfde adres is dat 35 euro per jaar.
Per persoon apart aanmelden s.v.p.

Om de administratieve lasten te verminderen, heeft een jaarlijkse automatische afschrijving sterk de voorkeur.

Betaalvoorkeur:(*)

Invalid Input

Rekeningnummer:
Invalid Input

t.n.v.
Invalid Input

Indien u nadien niet akkoord gaat met deze automatische afschrijving, heeft u de mogelijkheid om binnen 30 dagen uw bank opdracht te geven om het bedrag terug te boeken.

Vul onderstaande code in om de informatie veilig te versturen:(*)
Vul onderstaande code in om de informatie veilig te versturen:
Invalid Input