Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Damian Dassen
Fractiemedewerker


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Opinie ED: Leven en laten leven

Eindhoven, 23 juli 2021

In onze stad zijn de laatste tijd, zowel op het Stratumseind als in de Dommelstraat meerdere horecazaken zonder enige vorm van rechtsspraak beboet met kostbare sancties die niet in verhouding staan tot het ‘gepleegde delict’. De betreffende Boa’s gaven zonder de ondernemers aan te horen aan, dat ze melding zullen maken van de hun ogen gepleegde ‘overtreding’ die wegens de heersende coronapandemie zijn uitgevaardigd.

Mondje dicht en tekenen bij het kruisje

Zaterdag 5 juni 2021

Jammer dan, zo zitten wij bij de Lijst Pim Fortuyn niet in elkaar. 

Tjerk is een echte Fortuynist

Tjerk Langman - Eindhovenaar van de week - na zijn installatie als raadslid

20 augustus 2018

Voor velen iets uit de geschiedenisboeken, maar Eindhoven heeft nog echt een actieve Pim Fortuyn-aanhang. Hier bestaat de LPF nog als politieke partij en heeft zelfs twee zetels in de gemeenteraad. Tjerk Langman is de nummer twee van de partij en heeft gezorgd voor de stoplichten op het Airborneviaduct, de Regenboogtunnel, het monument voor de Herculesramp en de relatieve rust in Vaartbroek. “Het was hier een kat-en-muisspel tussen hangjongeren en de politie.”

PERSBERICHT

Eindhoven, 1 juni 2015


Nieuwe voorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven (LPF)

In de Algemene Ledenvergadering van 29 mei jl. is de heer Charles Stroek (68) unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van de politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven. Hij volgt hierdoor de heer Rudy Reker op, die sinds de oprichting van de Eindhovense afdeling in 2004 onafgebroken voorzitter is geweest naast zijn functie als fractievoorzitter. De heer Stroek was eerder raadslid voor deze partij van 2010 tot 2014. Nadien was hij bestuurslid Algemene Zaken bij de LPF en adviseur van de fractievoorzitter.

De heer Stroek is werkzaam geweest in het groot winkelbedrijf, de rederijsector en het bankbedrijf. Hij heeft in Eindhoven vele jaren van bestuurlijke ervaring opgebouwd in een grote verscheidenheid van stichtingen* en instellingen*. De nieuwe voorzitter zal zich met name gaan richten op het strategisch beleid van de LPF, de ledenbehartiging en het opereren in netwerken.

LPF 'doet het' op één A4'tje

Franz Léharplein alsnog in commissie

 

December 2012

 

Frans Léharplein Eindhoven

 

In de raadsvergadering van 4 december 2012 heeft onze fractie de raadsinformatiebrief van het college, aangaande de onveilige situatie op het Franz Leharplein op de agenda laten zetten van de eerstvolgende commissievergadering van 15 januari 2013. Wij zijn namelijk van mening dat het college de bewoners in Gestel serieus moeten nemen en niet moeten afdoen met een ‘softe aanpak’ en een boterzacht actieplan, wat gezien de ervaring en hardnekkige problemen niet gaat werken.

Plan van aanpak te soft

En wéér zijn ouderen het kind van de rekening


'Gratis met de bus voor 65 plus' is bijna verledentijd
Opinie pagina Eindhovens Dagblad 20 oktober 2012
Absurde prijs voor 'gratis' bus

Na vijf jaar gratis openbaar vervoer voor 65-plussers en kinderen tot 12 jaar wil het college van B&W van Eindhoven dat - gratis - per 1 januari 2013 afschaffen. Ondanks het feit dat een evaluatie in augustus 2011 alleen maar positieve resultaten te zien geeft. Ouderen voelen zich zo langzamerhand een sluitpost in de gemeentelijke begroting worden.

Hoewel het in het verleden zo mooi werd voorgespiegeld, is zorgeloos genieten van je oude dag tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid meer. Meer en meer ouderen ondervinden de gevolgen van de huidige economische crisis. Het Eindhovens college gaat er in haar zienswijze ten onrechte van uit dat alle ouderen er financieel warmpjes bij zitten. Dat dit een grote misvatting is moge eenieder duidelijk zijn.

Ook Fortuyn zou voor 'kinderpardon' zijn

 

Eindhovens Dagblad, 2 februari 2012
Voor- en tegenstanders van een generaal 'kinderpardon' laten van zich horen
'Niet verrassend dat je ook hier de zwijgende meerderheid die vóórstander zijn van het 'kinderpardon' niet hoort'

Door de huidige asiel- en immigratiewetgeving dreigde onlangs weer een puber teruggestuurd te worden naar zijn geboorteland. Nu was het de inmiddels 19-jarige in Angola geboren Mauro, die als kind van 9 jaar door zijn moeder op het vliegtuig was gezet en nu symbool staat voor al deze alleenstaande pubers, waarvan velen langer bij pleeggezinnen of gastouders in Nederland wonen dan bij hun eigen moeder in hun geboorteland.

LPF: Opknapbeurt Galerie Flipside


        donderdag, 16 september 2010

 

Galerie Flipside aan de Tarwelaan in Woensel moet snel worden opgeknapt. Dat schrijft de LPF aan het college.

Maat vol voor Sun On


maandag, 30 augustus 2010 


De opname is ook via deze link te bekijken

Restauranthouder David Au heeft burgemeester Van Gijzel een ultimatum gesteld. De eigenaar van Sun On aan de Elckerlyclaan heeft al ruim tien jaar last van een vieze glasbak voor zijn raam. Volgens hem kijken zijn gasten tegen de glasbak aan als ze aan tafel zitten. Meerdere pogingen om de glasbak weg te krijgen zijn niet gelukt, zegt Au. De gemeente zou op al zijn brieven en klachten ook nooit hebben gereageerd.