Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Extra surveillances wijk Blixembosch lijken te helpen

De vraag die je daarbij kunt stellen, is waarom dat dan meer dan 6 jaar heeft moeten duren, voordat er daadwerkelijk werd ingegrepen? ’t Ja …

Toen ik in de zomer van dit jaar door buurtbewoners en ondernemers uit Blixembosch opmerkzaam was gemaakt dat de (ernstige-)overlast een dagelijkse terugkerende bezigheid was geworden van een groep jongeren, ben ik de zaak gaan volgen. Dat daarbij een van de bewoners op de Ouverture mij brieven overhandigde uit 2002 (!) waarin de politie schreef er geen prioriteit aan te hechten, werd ik furieus. Hoezo geen prioriteit? Overlastbestrijding van (criminaliserende-)hangjongeren behoort toch bij de core-business van de politie, zou je zo denken.

Nee, klaarblijkelijk toch niet in Eindhoven. Maar goed, dankzij enkele buurtbewoners die mij hebben ‘getipt’, is deze onverkwikkelijke zaak in een stroomversnelling gekomen. Onze fractie heeft er veel tijd en energie in moeten steken om de vastgeroeste ambtelijke molen in beweging te krijgen. Dat wel, maar in alle eerlijkheid, wij hebben dat graag gedaan. Laten we alleen de wens uitspreken dat de wijk Blixembosch ook na afloop van de drie maanden die aandacht krijgt die het verdient! Ik zal dat in elk geval wel blijven doen. U heeft daar recht op. In navolging van Pim Fortuyn, die 'het land aan de burgers wilde teruggeven' is er de fractie van de Eindhovense Lijst Pim Fortuyn veel aan gelegen om onze stad Eindhoven aan u terug te geven. Hierna een artikel uit het Eindhovens Dagblad van zaterdag 13 december. Extra surveillances wijk Blixembosch lijken te helpen door Jody van den Tillaart. zaterdag 13 december 2008 EINDHOVEN - De extra maatregelen in de Eindhovense wijk Blixembosch tegen overlast van jongeren lijken hun vruchten af te werpen. Sinds november zijn er extra surveillances van politie, stadstoezicht en beveiligingsbedrijf Egdom Security. Die spreken jongeren aan op hun misdragingen. Ook beboeten ze de 'harde kern', die na een waarschuwing nog steeds niet luistert. Hun ouders krijgen een begeleidende brief. "Inmiddels zijn er zestig boetes uitgedeeld" , vertelt Eric van Kessel van het Veiligheidshuis. "We betrekken de ouders er bij, maar merken dat die de overtredingen van hun kinderen bagatelliseren. Daar zit een belangrijke oorzaak van het probleem." Jongerenwerker Evelyne Bogmans: "Het komt neer op een kleine groep van zes jongeren, waarvan de meeste uit Blixembosch komen. Zij zijn de groep risicojongeren die nog steeds de confrontatie zoekt. Ze mogen voorlopig het wijkcentrum niet meer in." De harde kern wordt op deze manier weggehouden van de groep die Bogmans de 'welwillende jongeren' noemt. " Niet dat we de rotte appels isoleren, we blijven individueel met hen in contact." Op langere termijn (de extra surveillances zijn voor de duur van drie maanden) moeten er voorzieningen komen voor de vele jongeren uit de wijk. Een clubje jongeren zet een handtekeningenactie op voor een eigen plek en schrijft een brief aan de gemeente. De meeste bewoners zien verbetering, maar vrezen tegelijkertijd hernieuwde overlast als de extra maatregelen in februari ophouden. Bij de Albert Heijn aan de Ouverture wordt vooralsnog opgelucht adem gehaald. "Je merkt echt veel verschil. Vooral de laatste paar weken is de overlast erg afgenomen", vertelt filiaalmanager H. in 't Panhuis. "We hebben in samenwerking met toezicht hele strikte regels opgesteld. Die duidelijkheid hebben de jongeren echt nodig. De echte raddraaiers komen er nooit meer in. Deze regels blijven ook na februari van kracht." Ook de cafetaria aan hetzelfde plein, waar eerst helemaal geen jongeren meer binnen mochten, heeft strenge voorwaarden opgesteld waaronder ze weer naar binnen mogen. Ook daar komt de harde kern niet meer binnen. "De jongeren waarvan we zien dat ze met de raddraaiers omgaan, mogen ook niet meer binnen", laat een medewerkster weten. "Die zes jongeren worden zo langzamerhand overal buitengesloten." http://www.ed.nl/regio/eindhovenstad/article4194973.ece 
 
Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn 14 december 2008 

Laat reactieformulier zien